ANNONS FRÅN STANSEFABRIKKEN

Nu satsar Stansefabrikken fullt ut för ett grönt skifte

Vi är förberedda till att bidra till ett grönare samhälle. Den ökade efterfrågan på elektrifierad mobilitet med ökade komponentkrav hanterar vi med stort fokus, säger försäljningschef Stefan Nord.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Vägen till en hållbar omställning är endast möjlig om energikällorna också är hållbara. Detta i samband med den ökande elektrifieringen gör att en stor del av utmaningen innefattar ett ökat behov av batterier med hög energilagringskapacitet. Som leverantör och tillverkare av produkter till bland annat fordons- och batteriindustrin utgör Stansefabrikken en viktig del av omställningen.

– Vi ser att den globala efterfrågan på batterier förväntas öka tiofalt under det kommande decenniet. Detta innebär att vi måste förbereda oss på en teknisk omställning såväl som att tänka på vad som faktiskt bör göras inom produktionen. Vi har därför gjort nödvändiga förberedelser så att vi är redo för det som komma skall, säger Stefan.

– Hela livscykeln och koldioxidavtrycket för varje produkt måste beräknas. Vi och våra leverantörer samarbetar för att följa dessa principer och vår industripark i Litauen drivs redan av 100 procent förnybar energi. Således är vi redo att hjälpa våra kunder att nå sina mål när de nya EU-kraven träder i kraft.

I framkant av utvecklingen med hållbara komponenter

Nyligen beviljade EU ett tillfälligt avtal om att se över reglerna för batterier. Dessa innebär att alla delar som behövs för att bygga en battericell ska vara rena, automatiserade, exakta och stabila. Samtidigt ska batteripass införas vilket innebär att samtliga komponenter av ett batteri måste vara spårbara, något som Stansefabrikken är i full gång med att utföra.

– Vi har redan påbörjat ett spårbarhetsarbete inom flera områden. Exempelvis använder vi smarta verktyg som lagrar information och ger varje komponent en märkning som säkrar spårbarheten. Detta innebär att vi ligger i framkant gällande de nya direktiven samt att våra kunder kan implementera våra komponenter utan att ett byte krävs när de nya reglerna väl tillämpas, berättar Stefan.

Spetskompetensen gynnar kunderna

Stansefabrikken Automotive specialiserar sig på högvolymspressning, automatisk svetsning och stansning. Utöver detta driver de även R&D och erbjuder stödtjänster för företag utanför energisektorn.

– Vi kan hjälpa våra kunder att genomföra projekt, med industriell design, automatisering och flytt av verktyg och serieproduktion. Vår förmåga att anpassa oss snabbt, vårt kreativa tänkesätt och intelligenta verktygskoncept har också varit viktig för många av våra kunder. Med vår spetskompetens kan vi hjälpa fler företag att följa med in i den hållbara framtiden, säger Stefan.

På plats under Elmia Subcontractor 14-16 November i Jönköping

I år så finns vi plats för tjugonde året i rad i Jönköping på Elmia Subcontractor. Mässan är en viktig mötesplats för oss. Att ha chansen att träffa både kollegor i branschen, kunder och även nya potentiella intressenter gör att vi har satsat återkommande på mässan under alla dessa år. I år hoppas vi att det dyker upp besökare som är nyfikna på vår hållbarhetssatsning och vill veta mer om oss och vår expansion i Litauen, avslutar Stefan.

Läs mer om Stansefabrikken här.