ANNONS FRÅN TELE2 FÖRETAG

Nästa digitala vårdrevolution

Robotar, uppkopplade ambulanser och videomöten med läkare. Vården är inne i en digital revolution där vi bara sett början. Vad blir nästa steg? Kanske att sjukvården flyttar till hemmet och ambulanser blir rullande akutmottagningar, om vi får tro experterna.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Advertisement

Vi människor blir allt fler och allt äldre - och vi behöver alltmer vård. För att klara framtidens vårdbehov kommer vi behöva dra nytta av ny teknik.

– Med den nya mobilstandarden 5G:s intåg går den digitalt drivna vården in i en ny fas, säger Torbjörn Zars. Han är specialistsäljare på Tele2 Företag och har varit med och tagit fram flera digitala lösningar för sjukvården.

Initiativ för att effektivisera och avlasta vården finns redan idag. Med digitala vårdcentraler kan patienter träffa läkare utan att lämna köksbordet. Tids- och resurskrävande mätningar av exempelvis blodtryck, hjärtfrekvens, rörelser eller sömn kan i många fall hanteras i hemmet. Robotar har börjat användas inom äldrevården. Och i allt fler regioner rullar uppkopplade ambulanser - exempelvis i Region Dalarna.

– Någonstans runt 2014 blev ambulansen en rullande vårdcentral. Det blev starten på vårt projekt och en resa för ambulansverksamheten med full möjlighet att jobba uppkopplat, säger Torbjörn Zars.

Testar videomöten i ambulansen

I en uppkopplad ambulans kan personalen hämta journaldata om patienten under utryckningen. Omvänt går det att skicka över vitalparametrar i realtid, som EKG och blodtryck till läkarna på akuten, så att de har löpande koll på patientens status och kan förbereda sig på akutinsatser när ambulansen når fram.

– En snabb överlämning kan göra hela skillnaden mellan liv och död, kort eller lång rehabilitering – exempelvis för strokepatienter, säger Torbjörn Zars.

I region Dalarna pågår just nu ett pilottest av videomöten med läkare direkt från en ambulans eller en olycksplats. Genom att sätta kroppskameror på ambulanspersonalen kan läkaren koppla upp sig och bistå personalen på plats med råd och prioriteringar. I en hembesökssituation, där en patient ringt 112, kan läkaren vara med och bedöma om patienten behöver följa med till sjukhuset med hjälp av ett videomöte.

– Det här skapar trygghet för både patienterna och personalen. Att undvika att ge överflödig vård är dessutom samhällsekonomiskt fördelaktigt, säger Torbjörn Zars.

LÄS MER: Så kan Tele2 Företag bidra till ökad nytta för medborgare och kunder

Sjukvården flyttar hem

Den digitalisering som hittills ägt rum i vården blev i princip möjlig med 4G, som kom med snabb uppkoppling och rejäla förbindelser. Med utbyggnaden av 5G kommer nästa språng. Då kommer mer datorkraft att ligga i nätet, i stället för i separata enheter, samtidigt som vi får tio gånger snabbare överföringshastighet och lägre fördröjning. Det lägger grunden för helt mobil kommunikation och nya möjligheter att bedriva sjukvård.

– En tydlig utveckling är att vården överförs till hemmet. Med hjälp av sensorer och teknik för monitorering kan patienter övervakas och vårdas i hemmet i stället för att ta upp en sängplats på sjukhuset. Studier visar också att hemmiljön skapar ökad trygghet för patienten, säger Peter Kjäll, som är näringspolitisk expert för området Health Tech på branschorganisationen Tech Sverige.

Med 5G-tekniken följer också möjligheten att på allvar skifta fokus från en reaktiv sjukvård till en mer förebyggande hälsovård, anser Peter Kjäll.

– Här finns effektiviserings- och kostnadsbesparingar att hämta inom hela sjukvårdsapparaten, vilket är nödvändigt med tanke på de utmaningar vården står inför, säger Peter Kjäll.

Fjärroperationer och 3D-simulering

Operationer som utförs på distans och möjligheten för läkare att öva sig på en 3D-modell av en patient, en så kallad digital tvilling, inför en operation är två spännande exempel på sjukvård i teknikens framkant som möjliggörs med 5G.

– Men att lägga hela det medicinska ansvaret på tekniken ligger dock fortfarande långt in i framtiden. En innovation måste ha stöd i lagstiftningen och det behövs en tydlig policy för vem som äger ansvarsfrågan om något går fel, säger Peter Kjäll.

Det är också av högsta vikt att få på plats en enhetlig nationell infrastruktur för att hantera patientdata i enlighet med överenskomna datamodeller. Annars är det svårt att få full utväxling på de digitala initiativ som görs, anser Peter Kjäll.

I sitt samarbete med regioner levererar Tele2 Företag allt från kommunikationstjänster, inklusive säkra och krypterade infrastruktursystem och IoT-lösningar, till strategisk verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår också att förstå de juridiska regelverk och lagar som vården omfattas av, samt att hantera alla aspekter av informationssäkerhet.

All dataöverföring från en ambulans måste exempelvis ske via en dedikerad krypterad tunnel och inte öppet över internet.

– Vi vet vad vi måste förhålla oss till när vi gör lösningar. Patientsäkerheten är A och O, avslutar Torbjörn Zars.

FAKTA

Så här ser svenskarna på digitalisering i vården

  • Vård, konsultation och behandling på distans: 5 av 10 är positiva till digitala möten med läkare/sköterska. Mest positiva är invånare i:

1. Region Stockholm: 59 procent
2. Region Västerbotten: 56 procent
3. Västra Götalandsregionen: 57 procent

  • Omsorg i hemmet med stöd av digitala lösningar
    Drygt hälften av svenska invånare är positivt inställda. Mest positiva är personer under 50 år, medan den äldre åldersgruppen är mer negativ.
  • Digitala lösningar som stöd för egenvård

    7 av 10 svenskar är positiva till att använda digitala lösningar som stöd till egenvård, medan 1 av 10 ställer sig negativa. Yngre är också mer positivt inställda än äldre. Minst positiva är personer i åldersgruppen 65–79 år: 59 procent.

FAKTA

Tele2 Företag

Tele2 Företag tillhandahåller anpassade kommunikationslösningar för stora och små verksamheter, idag och i framtiden. Vi har lång erfarenhet av att möta kundbehov i ett uppkopplat samhälle och säkerställa bästa möjliga upplevelse.

Läs mer på samarbete för en bättre kundupplevelse Tele2 Företag.