ANNONS FRÅN TELENOR CONNEXION

Med hjälp av IoT blir elbilen en kritisk del av elnätet

Försäljningen av elbilar och andra elektrifierade fordon ökar ständigt. Samtidigt som fler och fler köper en batteridriven bil släpar den publika laddinfrastrukturen efter och oron för att elnätet ska överbelastas växer. Men istället för att betrakta elbilarna som ett problem för elförsörjningen bör man snarare se dem som en lösning. Göran Näslund är Strategic Segment Manager på Telenor Connexion och berättar hur och varför elbilen och IoT kommer att vara en förutsättning för att lösa el- och effektbehovet i framtiden.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

– Eftersom det idag finns begränsade möjligheter att lagra el behöver elnätet hela tiden balansera produktion och konsumtion. Här kommer elbilar att kunna spela en viktig roll framöver. Idag kan billaddning styras till de tidpunkter då efterfrågan på el är som lägst, oftast nattetid, vilket ger lägre kostnad för brukaren men även för elsystemet i stort. Det som sker nu är en vidareutveckling av detta där elbilen och dess batteri kommer att utgöra en smart komponent i elnätet. Under perioder där effektbehovet är större än tillgången kan laddningen stoppas och därmed frigöra effekt. Bilen skulle vid behov även kunna förse elnätet med el under kortare perioder då behovet är större än tillgången. Bilen konsumerar alltså när tillgången är hög och förser nätet med el genom att ”skicka tillbaka” vid behov, säger Göran.

Verktygen för att undvika överbelastning finns till viss del redan. Göran berättar att det som kommer att hända framöver är att man som bilägare kan vara med och utgöra en mer aktiv komponent i elnätet. Där man mot ersättning låter elbolagen eller andra aktörer gå in och stänga av laddningen vid olika tidpunkter, kapa belastningstopparna och få bilens batteri att bidra med effekt när det behövs. Affärsmodeller och pilottester finns redan i mindre skala.

– Vi pratar små enskilda delar men summan gör att det blir en betydande del för elnätet. Första steget är att man kan slå av och stoppa laddning under kortare perioder när det är hög belastning. Nästa steg är att kunna använda energi och effekt i bilens batteri när det behövs. Man kan föra tillbaka el till nätet i form av energi eller effekt när nätet har en belastningstopp. Där pågår ett utvecklingsarbete för teknologin och standarder, men ett mindre antal bilar stödjer det redan idag.

Telenor Connexion har sedan tidigare i sin IoT Prediction Report 2023 förutspått att IoT kommer omdefiniera den urbana mobiliteten.

En central del för utvecklingen är att hela ekosystemet med användare, produktion, eldistribution, handel, laddare, operatörer, fordon och system är integrerade och har en möjlighet till informationsutbyte i realtid. Där spelar IoT en kritisk roll genom att se till att de olika komponenterna har tillgång till kommunikation vid varje tillfälle och vid varje plats. En stor mängd data behöver utväxlas för att detta ska fungera. Redan nu är IoT en viktig komponent för smarta elnät, laddinfrastruktur, uppkopplade bilar och elproduktion.

– Det intressanta är att i stället för att bli ett problem för elnätet kan elbilen bli en av komponenterna som ser till att det fungerar. Många bitar finns på plats och mer är på gång. Fordonen, liksom laddboxarna måste blir utrustade med teknik som klarar av detta och det håller på att hända. Affärsmodellerna kommer på plats alltmer så att det blir enkelt att vara med och få ersättning för det. Det blir en win win för alla parter. Energibolagen slipper investera i dyra energiformer, vi minskar importen av el och den som har en bil kan tjäna pengar på det. Det finns inga förlorare i detta, bara vinnare, avslutar Göran.

Här kan du läsa om flera exempel där IoT hjälper företag.