ANNONS FRÅN NY TEKNIK

Ledarskap - nyckeln till en lyckad digitaliseringsprocess

Christian Silvasti är affärsutvecklare, ledarskapsutvecklare och innovatör. Han menar att ledarskapet är nyckeln till en lyckad digitaliseringsprocess. Men det krävs mod och förändringsvilja när medarbetare längst fram i ledet ska fatta snabba beslut i realtid.

Publicerad Uppdaterad

Enligt Christian Silvasti är ledarskapet en grundläggande del i den förändringsprocess som digitaliseringen kräver. Digitalisering i sin tur är en avgörande fråga för dagens organisationer:

– Vi måste vara modiga. Jag kan ju se att digitaliseringen har enorma fördelar om man gör det rätt, men om man inte gör det rätt kommer verksamheten konkurreras ut. Det här kommer bli en skiljelinje mellan de som kommer vara kvar och inte vara kvar. Och det är den egna organisationen som är utmaningen. Vi måste förändra, det är de organisatoriska innovationerna som kommer att driva utvecklingen.

Christian menar att Sverige har goda möjligheter att bibehålla konkurrenskraften gentemot exempelvis Östeuropa och Asien. Det finns engagerade medarbetare, bra utbildningar och kunskap om automatisering och digitalisering. Men digitalisering handlar egentligen inte om själva tekniken, utan om ledarskapet och de interna processerna. Christian pratar om digitalisering i två steg: inre och yttre. Den inre handlar om att få till både ledarskap och processer för att klara av kraven som ställs på en organisation som är digitaliserad fullt ut. Den yttre digitaliseringen handlar om att koppla interna system till kunders och partners system för att följa exempelvis försäljning eller behov i realtid.

– Det jag har sett är en stor risk, nu när många ska digitalisera sin verksamhet, är att man tror att det ska förändra världen, men har du inte gjort basen eller hemläxan så kommer man digitalisera slöserierna. Har du inte ledarskapet på plats så kommer inte dina medarbetare hänga med i den här utvecklingen, för nu börjar det gå snabbt.

Krav på snabbare kommunikationsvägar och beslut
Digitalisering kräver nya, snabbare kommunikationsvägar och att chefer och ledning jobbar annorlunda än vad som traditionellt var vanligt för några år sedan. Dels krävs snabbare kontaktvägar, men också att företag tänker annorlunda kring hierarkier och att försöka få medarbetare att utvecklas och växa. Detta eftersom de möter kunden i realtid och måste kunna fatta snabba beslut.

– Här handlar det egentligen om att kunden och medarbetare är sammankopplade, så det tas beslut i realtid varje dag. Det är därför jag brukar säga att vi måste vända upp och ner på pyramiderna. För det är där businessen sker. Man kan inte vänta en vecka eller två, eller en månad, på att ta ett beslut. Med ny teknik så tar man fram nya produkter och nya tjänster på daglig basis. Återigen vill jag säga att ledarskapet är nyckeln, för har man inte fått det på plats kommer man inte kunna utnyttja digitaliseringen. Det handlar ju om att skapa framgångsgångsrika kunder oavsett vilken bransch man jobbar med. Man måste inspirera och motivera, visa vägen.

Under sin programpunkt på Ny Tekniks konferens Industrial Internet of Things kommer Christian att referera till den resa som gjorts inom Emballator och berätta om vad som krävs för att lyckas med digitaliseringen i alla branscher.

Christians råd för den som vill digitalisera sin verksamhet:

• Utgå från leanfilosofin. Att ha effektiva och stabila processer är grunden i allt och steg ett i en digitaliseringsprocess.

• Ha ett tydligt ledarskap där du går före och visar vägen.

• Utveckla både innovationsförmågan och förändringsförmågan, det krävs för att klara av digitaliseringen. Det är först då du kan utveckla affären.