ANNONS FRÅN LEAD

LEAD: Främjar innovation som ska förändra svensk vattenkraft

LEAD är inkubatorn som i över 20 år förverkligat framgångsrika bolagsvisioner. Nu coachar de SeaPattern på resan mot resilient vattenkraft med minimal miljöpåverkan.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

För att möta samhällets elbehov krävs en utbyggnad av fossilfria kraftslag. Enligt IEA behöver den globala vattenkraften fördubblas för att energisektorn ska klara av energiomställningen och samtidigt nå klimatmålen (NETZERO 2050). Med hjälp av flytande turbiner ska det innovativa techbolaget effektivisera befintliga vattenkraftstationer. Turbinerna drivs av en unik mjukvara som gör det möjligt att kartlägga vattenströmmar och i drift kan lösningen öka en kraftstations övergripande elproduktion med upp till 10 procent.

Bakom utvecklingen av produkten ligger ett nära samarbete med LEAD. Medlemskapet i inkubatorn har gett SeaPattern betydande stöd i form av coaching och värdefulla nätverkskontakter. Tack vare LEAD har SeaPattern kunnat säkra nödvändigt kapital och accelerera sin produktutveckling.

Skonsamma turbiner för ökad energiutvinning

Genom att flyta på vattenytan och låga varvtal skonar SeaPatterns turbiner både fiskeliv och sediment på botten av de vattendrag där kraftstationer utvinner energi. Tekniken bidrar inte bara till att bevara miljön, den gör det också möjligt att ta tillvara på den kinetiska rörelseenergi som finns kvar i vattnet efter att det färdats genom en vattenkraftstation.

– Vi behöver utveckla nya sätt för att bygga ut vattenkraft utan negativ exploatering av miljön. Vår produkt kan bidra till att minimera utbyggnaden av nya kraftstationer genom att istället optimera befintliga faciliteter, säger Niklas Boman, vd och medgrundare på SeaPattern.

Niklas Boman, vd och medgrundare av SeaPattern.

Ett avancerat AI-system och mjukvara, gör det möjligt för SeaPattern att kartlägga vattenströmmarnas rörelsemönster. Systemet beräknar därefter den mest effektiva placeringen av turbinerna för maximal energiutvinning. En optimerande teknik som Niklas Boman menar kan bidra till att stärka samhällets energiförsörjning.

– En del i det vi gör är att skapa mer grön och förnybar energi i systemet. En annan viktig aspekt handlar om att skapa resiliens i världens elproduktion. Vi har en produkt och teknologi som kan appliceras på mindre anläggningar, vilket möjliggör en större lokal produktion av el. Det skapar i sin tur resiliens i samhället och gör att man slipper transportera el mellan olika regioner, säger Niklas Boman.

Acceleration med LEAD

Nu är SeaPattern i processen med att färdigutveckla samt skala upp och kommersialisera sin produkt och bolaget tittar på möjligheten att expandera till flera länder i Europa. Framsteg som accelererats med stöd från en inkubator.

– När man är en del av LEAD får man tillgång till deras affärscoacher, men också faciliteter och nätverk. Det har varit väldigt nyttigt för oss. Framförallt på senare tid då de har varit en integral del i kritiska aktiviteter för bolaget, förklarar Niklas Boman.

Han menar att en inkubator är rätt väg att gå för den som har en stark idé, teknik eller produkt, men saknar det kapital som krävs för att komma igång med bolaget på egen hand.

– Har man begränsade resurser är en inkubator ett jättebra alternativ. LEAD kan exempelvis genom sitt nätverk och sina samarbetspartners hjälpa till med nyckelrekryteringar till en kostnad som är anpassad för en startup-verksamhet. Om inte annat får man ett nätverk som heter duga, och det är väl egentligen det enda sanna kapitalet, säger Niklas Boman.

En inkubator på bolagets sida

LEAD är en offentligt finansierad företagsinkubator baserad i Östergötland. Verksamheten är extra vass när det kommer till komplex avancerad teknik och är fokuserad på att accelerera bolagsresan genom ett ekosystem av resurser som bland annat innefattar affärscoaching, utbildningar och nätverk till kapital. Martina Hegestig, Business Operations Manager på LEAD, förklarar att inkubatorn ska vara en oberoende part som aldrig går in som delägare i bolagen.

– Genom LEAD kan bolag hämta hem erfarenhet, kunskap och nätverk. Vi fungerar som en brygga mellan bolaget och kapital, men investerar inte själva. Vi arbetar alltid för att stå på bolagets sida och vill därför inte ha några ägarincitament. Vi har bara en agenda och det är att bolagen ska lyckas, säger Martina Hegestig.

Martina Hegestig, Business Operations Manager på LEAD.

Hållbar innovation driver samhället framåt

Den offentliga finansieringen innebär att LEAD drivs med skattemedel, och Martina betonar att inkubatorn ska generera ett lika stort eller större värde tillbaka till samhället. En ambition som gör det viktigt att utvärdera vilka idéer som har tillräcklig potential och unikitet för att vara värda att satsa på. Här framkommer hållbarhet som en grundläggande förutsättning och det är en aspekt som integreras i alla verksamhetens delar.

– Jag skulle säga att vi är en av de inkubatorerna i Sverige som är bäst på att bygga hållbara bolag. För många ligger nyckeln i förmågan att inkludera hållbarhet i affärsmodellen. Så fort man faktiskt validerar data på att det går att bygga in hållbarhet, kundvärde och kundnytta i affärsmodellen, då är bolaget hemma, säger Martina Hegestig och fortsätter:

– Vi tycker att det är viktigt och jobbar hårt för att hållbarhet ska vara integrerat i allt vi gör. Vi säger inte nej till bolag som inte har hållbarhetsaspekten på plats, men det måste finnas en förmåga att adressera och en ambition att jobba med det.

Hållbarhetsaspektens betydelse blir tydligt i samarbetet med SeaPattern. Ur en vilja att stärka den förnybara energisektorns kapacitet och en idé med teknikhöjd har SeaPattern med hjälp av LEAD verkat fram en produkt som kan komma att förändra hur vi utvinner energi via vatten.

LEAD och 33-listan på NKPG Tech Day

LEAD är partner till 33-listan, och den 21 maj arrangeras Norrköping Tech Day. Ny teknik och 33-listan finns på plats för att presentera listan och dess betydelse för svenskt entreprenörskap.

Vill du veta mer om hur LEAD arbetar för en snabb och säker tillväxt? Läs mer här.