ANNONS FRÅN ATLAS COPCO

Kundbehov driver teknikutvecklingen på Atlas Copco

Hanna Lindh, Voice of the Customer Manager på Atlas Copco och Mats Andersson, Business Manager Market & Product Support.
Hanna Lindh, Voice of the Customer Manager på Atlas Copco och Mats Andersson, Business Manager Market & Product Support.

Kunden står i fokus när Atlas Copco skapar innovativa lösningar för den smarta fabriken. Genom datainsamling hjälper man kunderna att optimera produktionen redan i koncept-utvecklingsfasen.

Publicerad Uppdaterad

Atlas Copco industriteknik är ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Man erbjuder monteringslösningar där utvecklingen av mjukvara ger möjlighet att ta ett helhetsgrepp om produktions-processerna som skapar ett högre värde för kunden.

– Vi tillhör premiumsegmentet och konkurrerar med att vara de mest innovativa och kundfokuserade, säger Hanna Lindh, Voice of the Customer Manager.

Atlas Copcos kunderstår inför stora utmaningar med Industri 4.0, bland annat en ökad produktionsmix och att utnyttja tillgänglig data. Genom att på djupet förstå vilka utmaningar kunderna står inför och vilka behov de har kan man skapa lösningar och innovationer där effekten är som störst för kunderna.

– Traditionellt sett har vi ”sålt skruvdragare” men nu knyts allt ihop på ett större plan för att optimera produktionsprocesser samt i ett tidigt skede kunna förutse om något är på väg att gå fel. Till exempel genom att leta efter avvikelser i produktionsdata går det att notifiera produktionsansvariga snabbt vid problem, Mats Andersson som är Business Manager Market & Product Support.

– Vi ligger i framkant när det gäller nya möjligheter – med ny teknik kopplat till starka kundbehov kan vi maximera värdet för våra kunder och göra banbrytande innovationer, säger Hanna Lindh.

Och fokus för Hanna Lindh – i nära samarbete med kollegor i hela organisationen – är just att bygga kunskap om kundernas behov.

– Metoden kallas Voice of the Customer och är ett strukturerat sätt att bygga kunskap i stället för att hoppa direkt på en lösning. Att fortsätta vara nyfiken är en förutsättning för att behålla positionen som marknadsledare.

Om Hanna Lindhs arbete lägger riktningen för framtiden är Mats Anderssons fokus på att kunderna ska ha en bra upplevelse här och nu och Atlas Copcos lokala kundcentra är en av nycklarna till deras framgång:

– Att uppfylla kunders krav och att hantera problem och förändringar över tid är en självklarhet för allt vi gör. Hela mitt team jobbar med dessa värden genom att hjälpa kunder med sina specialistkunskaper. Vi är verksamma i över 180 länder och på samtliga marknader där det finns biltillverkare och andra större tillverkande industrier är vi närvarande, avslutar Mats Andersson.

Fakta:

Atlas Copco Industriteknik utvecklar intelligenta industriverktyg och ledande lösningar för mon-tering och åtdragning i nära samarbete med våra kunder. Vår unika innovationskraft, engagerade medarbetare och service skapar hållbara värden för framtidens industri.

Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.

För mer information: www.atlascopco.com