ANNONS FRÅN BILLERUDKORSNÄS

Klimatsmarta förpackningar – en del av lösningen

Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör BillerudKorsnäs. Foto: Jens Dahlborg
Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör BillerudKorsnäs. Foto: Jens Dahlborg
Den klimatpositiva cementsäcken D-sack. Foto: Jens Dahlborg
Den klimatpositiva cementsäcken D-sack. Foto: Jens Dahlborg

Dagligen inkommer larmrapporter om växande plastberg och mikroplaster i vår mat. Förpackningsmaterial är en av de stora bovarna. BillerudKorsnäs vill vara en del av lösningen istället, med klimatsmarta pappersförpackningar.

Publicerad Uppdaterad

I stora delar av världen är cementsäckar av vävd plast vanliga. Efter användning slängs de i många länder på det evigt växande berget av plastsopor. BillerudKorsnäs har istället lanserat en pappersbaserad cementsäck som inte ens behöver öppnas. Säcken, som heter D-sack, kastas in i blandaren och löses under blandningsprocessen, vilket minimerar cementavfall, eliminerar förpackningsavfall och sparar tid samtidigt som man säkerställer en renare, säkrare och hälsosammare arbetsplats.
- Dessutom är vår cementsäck överlägsen konventionella cementsäckar när det gäller klimatprestanda. En livscykelanalys utförd av IVL visar att D-sack fångar CO2 över ett hundraårsperspektiv, vilket innebär att den är klimatpositiv. Anledningen är att koldioxiden som fångades från atmosfären under trädets tillväxt och sedan inkorporerades i papperet, lagras i betongkonstruktionen. Det är vi väldigt stolta över, berättar BillerudKorsnäs hållbarhetsdirektör Malin Ljung Eiborn. Hon fortsätter:


- Våra material är förnybara, har hållbart brukad skogsråvara som bas och är återvinningsbara. Det är en stor fördel från klimatperspektiv.

Malin Ljung Eiborn berättar att både bolagets kunder och deras kunder i sin tur har blivit mer intresserade av hållbarhetsfrågor när det gäller förpackningsmaterial:
- Konsumenterna blir mer och mer medvetna om förpackningarnas påverkan och vi ser en ökande trend där butiker och varumärken berättar om sina förpackningar för konsumenterna. Ica är ett bra exempel. De använder exempelvis tråg av vårt pappersmaterial FibreForm för en del av sina skivade smörgåspålägg. På förpackningen berättar de att detta leder till 45 procent minskad plastanvändning jämfört med den gamla förpackningen.

Hållbarhet genomsyrar BillerudKorsnäs. I den egna produktionen används hela 97,2 procent biobränslen i genomsnitt. Produktionen genererar mer vattenånga än vad som går åt i de egna processerna - den blir istället fjärrvärme till omgivande samhällen och värmer motsvarande 48 000 villor varje år. Malin Ljung Eiborn berättar att bolaget på olika sätt vill utmana förpackningsbranschen. Just nu pågår utvecklingen av en pappersflaska som ska kunna klara av kolsyrad dryck, med målsättning att kunna ersätta en av vår tids stora miljöbovar: plastflaskor.
 

- Vi vill bidra med innovationer som löser verkliga samhällsutmaningar. Pappersflaskan har potential att vara en del av lösningen. Vi ser ett enormt intresse för denna typ av innovationer.

Fakta:

BillerudKorsnäs vision är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Företaget erbjuder förpackningsmarknaden hållbara pappersbaserade material och lösningar som ökar kundernas lönsamhet samtidigt som miljöpåverkan minskar. 

Läs mer på www.billerudkorsnas.se

Vill du veta mer om the Paper Bottle project, så läs mer här