ANNONS FRÅN JÖNKÖPING UNIVERSITY

Jönköping University stärker näringslivet med AI

”AFAIR omfattar tre centrala forskningsområden (ARA = AFAIR Research Area).”
”AFAIR omfattar tre centrala forskningsområden (ARA = AFAIR Research Area).”

Nu genomför Jönköping University den stora och flervetenskapliga satsningen AFAIR. Med inriktning på tillämpad AI kommer de tillsammans med flera företag stärka näringslivet.

Publicerad Uppdaterad

På JU:s forsknings- och utbildningsmiljö SPARK främjar man genom spetsforskning företags utveckling av kunskapsintensiva produkter, tjänster och processer. Där utvecklas nu den nya forskningssatsningen AFAIR (Ambidexteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet).

– Ett genomgående tema i satsningen är att utveckla förmågan hos de deltagande företagen att tillämpa datadrivna och algoritmbaserade ansatser för utveckling av processer, produkter och tjänster, säger Joakim Wikner, professor i logistik på Tekniska Högskolan i Jönköping vid JU och projektledare för AFAIR.

AI ska göra företag konkurrenskraftiga

Responsivitet syftar till företags förmåga att på ett konkurrenskraftigt sätt vara följsamma mot marknadens krav och förändringar såväl som metod- och teknologiutveckling.

– Vissa företag har inte möjlighet att konkurrera med pris och att då kunna erbjuda kundunika lösningar med tjänsteinslag kan skapa ett tydligt mervärde, säger Joakim Wikner.

Projektets forskningsutmaningar har identifierats tillsammans med nyckelföretag som Husqvarna, Saab Training & Simulation, Fagerhults belysning, Combitech och Siemens Energy och fler företag kommer ansluta. För svensk forskning är det ett unikt projekt som ger en vetenskaplig spets och ett nationellt erkännande.

– Den största fördelen är den flervetenskapliga ansatsen. Satsningen är långsiktigt och förväntas på sikt bli en etablerad och stark forsknings- och utbildningsmiljö vid JU, säger Joakim Wikner.

Forskarna i AFAIR ska bland annat undersöka hur AI kan effektivisera flöden och arbetet med kunderbjudanden. De ska titta på hur organisationer hanterar teknikutveckling och AI-transformation genom att införa och utnyttja AI-baserade verktyg. Inom projektet kommer därför datadrivna algoritmer och metoder baserade på maskinlärning att anpassas och utvecklas. Eftersom dessa lösningar är tänkta att utgöra beslutsstöd eller fatta automatiska beslut, blir en viktig komponent deras förmåga att resonera kring och motivera sina rekommendationer eller beslut.

XAI prioriteras

– Ett prioriterat forskningsområde i projektet är därför så kallad explainable AI, även kallat XAI, säger Ulf Johansson, professor i datavetenskap på Tekniska högskolan i Jönköping.

AI är en disruptiv kraft som kommer förändra förhållandet mellan människor och maskiner i organisationer.

– Hur eller med vilka konsekvenser vet vi ännu väldigt lite om. Kommer AI att underlätta för oss eller göra oss mer pressade? Här finns en del paradoxer som vi behöver undersöka närmare, säger Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation på Tekniska Högskolan i Jönköping.

KK-stiftelsen finansierar

AFAIR har beviljats en omfattande finansiering av KK-stiftelsen och tillsammans med JU:s medfinansiering utgör detta en gedigen plattform för satsningen. Läs mer om finansieringen på universitetets hemsida. De första projekten inom AFAIR har redan påbörjats och fler är på gång.

Annonsinformation:

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@nyteknikgroup.se.