ANNONS FRÅN UNDERHÅLLSMÄSSAN

Investering i smart underhåll ger ökat värde

Svensk industri investerar cirka 55 miljarder i underhåll för att säkerställa att driftsäkerheten upprätthålls. En ännu större omkostnad står dock uteblivet eller bristande underhåll för. Foto: Svenska Mässan.

En studie från Chalmers Tekniska högskola gör gällande att underhållsarbetet inom svensk industri i dagsläget har en årlig ekonomisk påverkan på 6 % av den totala omsättningen, det vill säga närmare 177 miljarder kronor.

Publicerad Uppdaterad

Svensk industri investerar cirka 55 miljarder i underhåll för att säkerställa att driftsäkerheten upprätthålls. En ännu större omkostnad står dock uteblivet eller bristande underhåll för.

I och med att industrin blir allt mer digitaliserad och uppkopplad så finns det i nuläget en mängd lösningar för smart produktion och smart underhåll. Prediktivt underhållsarbete möjliggör att fel och brister kan upptäckas och åtgärdas i god tid innan problemen blir akuta och därmed kostsamma. Företag som satsar på rätt utrustning och rätt kompetens har stora möjligheter att öka lönsamheten genom att sätta in underhåll där det behövs som bäst och framförallt när det behövs.

Torsten Ekström, VD Svenskt Underhåll AB.

- Underhåll måste ses som en investering som skapar värde i form av ökad lönsamhet, produktivitet, kvalitet och hållbarhet. Underhållet är inte längre en avdelning utan en funktion som ska genomsyra hela verksamheten, säger Torsten Ekström, VD Svenskt Underhåll AB.

Det ökande intresset kring dessa frågor speglas inte minst under Underhållsmässan som sedan starten 1984 blivit en samlingsplats för all typ av industri kring underhållsfrågor. 2018 lades konferenssatsningen Maintenance Summit till för att ytterligare fördjupa sig i och hantera strategiska utvecklingsfrågor.

- Symbiosen mellan olika branscher är stor när det kommer till driftsäkerhet- och underhållsfrågor. Jämför man till exempel gruvnäringen med fordons- eller pappersindustrin så finns det ofta liknande utmaningar och ett stort behov av erfarenhetsutbyte. Produktion och underhåll ligger väldigt nära varandra och är därför givna fokusområden för både Maintenance Summit och Underhållsmässan, säger Anna Jarnö, Business Manager, Svenska Mässan.

Anna Jarnö, Business Manager, Svenska Mässan.

Underhållsmässan är idag Europas största fackmässa inom drift och underhåll. Det är ett branschöverskridande forum där tekniker och beslutsfattare möts och utbyter erfarenheter. Denna mötesplats bidrar till en ökad förståelse för hur rätt underhåll bidrar till stora lönsamhetsförbättringar oavsett om det är inom industri eller offentlig verksamhet. Omkring 350 företag ställer ut och mässan besöks av drygt tiotusen fackbesökare. 

Underhållsmässan arrangeras den 15-18:e mars 2022 på Svenska Mässan i Göteborg.

All information om mötesplatsen finns på www.underhall.se. Där kan du också hämta din kostnadsfria biljett.

Summary in English

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

The meeting place for the entire maintenance community

Underhåll 2020 (the Maintenance Trade Fair and Conference) is Northern Europe’s largest and fastest growing meeting place covering all aspects of industrial operations and maintenance. An industry-wide forum where technicians and decision makers right across the maintenance value chain can see the technology of the future and share experiences.

There is simply no other event that deals with maintenance-related issues with the same breadth and depth. Thousands of visitors working in all industrial and real estate sectors develop their maintenance strategy based on what they learn here.

Underhållsmässan takes place in Gothenburg 10-13 March 2020. Get your FREE entrance ticket here.