ANNONS FRÅN TESTHUSET

Industrins rop efter kompetens - Goodtech och Testhuset i innovativt partnerskap

Med sina helautomatiserade tillverkningslösningar där bland annat robotik, automation och automatiserade produktionslinjer ingår är Goodtech Nordens ledande systemintegratör.

Som experter inom automation och digitalisering arbetar Goodtech för att effektivisera industrin. För att säkerställa rätt kompetens och hitta de bästa tekniska talangerna på marknaden har de vänt sig till Testhuset. Tillsammans har de hittat ett partnerskap som banar väg för industrins framtid och utveckling.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Behovet av rätt kompetens ökar i samma takt som automatiseringen och digitaliseringen tar mark inom industrin. Johan Håkansson, Managing Director på Goodtech Sverige, menar att det för dem varit en lyckad taktik att ta in en extern rekryteringspartner.

– Vi jobbar med alla delar rörande automatisering, digitalisering och robotisering och idag är vi över 300 anställda i Norge och Sverige. Hos oss sitter allt från mekanikingenjörer och tekniker till programmerare och systemutvecklare och i dagsläget befinner vi oss i en tillväxtfas.

Goodtech - För en mer hållbar industri

Med sina helautomatiserade tillverkningslösningar där bland annat robotik, automation och automatiserade produktionslinjer ingår är Goodtech Nordens ledande systemintegratör.

– Våra kunder är alla som har någon typ av produktion. Det kan handla om allt från verkstadsindustri, batterier och förnybar energi till skivbromsar för tunga fordon. Vi levererar lösningar inom digitalisering, hantering, montering och paketering och fungerar ofta som rådgivare. Även stora företag kan behöva hjälp med hur de ska producera mer effektivt och öka sin lönsamhet. Vi jobbar som en partner genom hela processen, berättar Johan Håkansson.

Johan Håkansson, Managing Director Goodtech Sverige.

Genom att använda avancerad VR-teknik kan Goodtech skapa simuleringar över flöden i fabriker. Något som bidrar till ett mer hållbart förhållningssätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

– Den gröna omställningen gör att fler och fler fabriker byggs i Europa vilket leder till att automation blir allt viktigare. Vi tar hand om hela processen från förstudier och simuleringar till konstruktion, installation, service och underhåll. Vi tar fram hur en hel eller delar av en fabrik ska fungera. Våra lösningar är ett klimatvänligt alternativ, säger Johan Håkansson.

Partnerskapet med Testhuset - En förmåga att identifiera teknisk kompetens

Goodtechs samarbete med Testhuset, en ledande aktör inom rekrytering och HR, är en nyckelkomponent i deras resa mot tillväxt. Bengt Libäck, Testhusets vd, menar att det bland annat är Testhusets särskilda inriktning på teknisk kompetens och produktion som gjort samarbetet till en framgång.

– Rekryteringslandskapet har blivit allt mer komplext, vilket har inneburit att företag måste utforska nya vägar för att hitta rätt talanger. För företag som strävar efter tillväxt är det avgörande att genomföra noggranna analyser. Det handlar om att förstå var man befinner sig idag och var man vill vara i morgon, säger Bengt Libäck och fortsätter:

– En central fråga är att identifiera vilken specifik roll en ny medarbetare ska fylla och vilka färdigheter och egenskaper som krävs för att framgångsrikt fylla den rollen. Det är en mer effektiv ingång än att söka efter exempelvis "en ingenjör med 5 års erfarenhet". Det är sådana innovativa tillvägagångssätt som hjälper oss att hitta och utveckla nya talanger även på oväntade platser.

Bengt Libäck, vd Testhuset.

Testhuset är ledande i landet när det kommer till DNV-certifierade konsulter. En certifiering och markör för hög kompetens och följsamhet med internationella standarder inom olika teknik- och industriområden. De arbetar också aktivt med att söka efter de mest kvalificerade kandidaterna genom en metod som de själva kallar "active search". Detta innebär att de inte bara förlitar sig på traditionella ansökningsprocesser utan utforskar också sociala nätverk som LinkedIn. Testhusets förståelse för både tekniska behov och företagskultur gör dem till en partner som inte bara matchar kompetensen utan även företagets identitet.

– Vår styrka är att vi använder oss av tester. Det gör att vi kan arbeta prediktivt och inte titta oss blinda på vad personen har gjort innan, för det säger inte vad den kommer göra imorgon. Det gör att vi hittar personer som andra rekryteringsföretag inte hittar, säger Bengt Libäck.

Genom sitt partnerskap med Testhuset har Goodtech stärkt sin förmåga att hitta de mest kvalificerade medarbetarna.

– Att ha en pålitlig partner inom rekrytering är avgörande för vår framgång. Vi är specialister på automation och digitalisering, men när det gäller att hitta och attrahera de bästa tekniska talangerna, vänder vi oss till Testhuset. Deras proaktiva och dedikerade tillvägagångssätt, tillsammans med deras förmåga att förstå våra specifika behov, har varit avgörande för att säkerställa att vi har rätt kompetens för att driva vår vision framåt, avslutar Johan Håkansson.

Läs mer om Testhuset här.

Testhuset är sponsor till 33-listan 2023, läs mer här.