ANNONS FRÅN INDUSTRIFONDEN

Industrifonden: En katalysator för svensk innovation

Dmitry Suyatin, Reza Jafari Jam och Amin Karimi, Alix Labs.

Som Sveriges riskkapitalfond utgör Industrifonden ryggraden i landets innovationsdrivna tillväxt. Ett tydligt exempel på deras betydelse är stödet till Alix Labs, vars tekniska framsteg håller på att omdefiniera halvledare, en central komponent i modern elektronik såsom datorer och smartphones.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Med en stark inriktning på att främja innovation och forskning som har potential att förbättra samhället spelar Industrifonden en central roll i utvecklingen av svenska tillväxtbolag. Peter Wolpert, vd för Industrifonden, menar att det är visionen som driver fonden framåt.

– Vi stöttar bolag som bidrar till en positiv utveckling i samhället, och har framgångsrikt gjort det i bland annat Oatly, Qlik, Inriver och Bonesupport där Industrifonden var en viktig investerare från tidigt skede. Vårt mål är nu att fortsätta upptäcka och stödja företag att bli globalt ledande inom sina respektive nischer.

Industrifonden skiljer sig från andra investeringsfonder genom sin evergreen-struktur, som möjliggör långsiktighet och innebär att fondens vinster återinvesteras i portföljbolagen.

– I stället för att ständigt resa nytt kapital, använder vi avkastningen från tidigare investeringar för att investera i nya lovande innovations- och tillväxtbolag. Vi är en långsiktig partner, ibland i upp till 15-20 år. För banbrytande teknologier kan det ta tid för teknik och marknader att mogna, säger Peter Wolpert.

Alix Labs: Förändrar halvledarbranschen

Ett tydligt exempel på Industrifondens fokus på innovation och forskning är deras investering i det svenska bolaget Alix Labs, ett företag på väg att förändra spelreglerna för halvledare – en central komponent i modern teknik.

Halvledare används i transistorer och integrerade kretsar i enheter som datorer, smartphones och elbilar.

– Varje år behöver halvledare bli mindre för att rymma fler transistorer. Samtidigt ökar konsumentens behov av lagringsutrymme, vilket skapar en efterfrågan på telefoner med större lagringskapacitet. Även om alltmer nu kan lagras i molnet, bearbetas allt genom tusentals chip på kiselskivor, berättar Jonas Sundqvist, vd för Alix Labs.

Jonas Sundqvist, vd Alix Labs.

Industrin för halvledare har länge kämpat med utmaningar relaterade till ökande kostnader och energianvändning vilket har bidragit till ett allt större behov av mer energieffektiva och hållbara produktionsmetoder.

Alix Labs unika teknik bygger på att de skapar små kiselbaserade kretsar som är extremt effektiva och kraftfulla, vilket leder till förbättrad prestanda hos halvledarprodukter. Dessutom gör den lilla formfaktorn att produkterna blir mer kompakta samtidigt som Alix Labs lyckas minska produktionskostnaderna avsevärt.

– Idag är en smartphone dyrare än en laptop, vilket beror på den stigande prislappen för kiselskivor. En enda skiva kan täcka upp till 2000 telefoner, men med nya funktioner från företag som Apple, stiger kostnaden. Utrustningen som används för att skapa mindre och mer avancerade kretsar har blivit kostsam, vilket i sin tur driver upp priset på telefoner. Det finns alltså ett enormt behov av så små transistorer som möjligt.

Alix Labs metod handlar om att klyva transistorer. Metoden är en sorts plasma-process som används för att mönstra halvledare för bland annat telefoner och datorer. Upptäckten att det går att dela på nanostrukturer med hjälp av pulsande plasma gjordes 2015 av Jonas Sundqvist med team på Lunds universitet, och tekniken är nu patenterad.

Men Alix Labs strävar inte bara efter tekniska framsteg. Genom att använda gaser som inte är växthusgaser, har de som mål att minska den negativa miljöpåverkan av halvledartillverkning

– När vi kortar ner vår produktionsprocess minskar vi energiåtgången och utsläppen. Dessutom använder vi argon- och klorgaser som inte är växthusgaser, vilket minskar vår påverkan ytterligare. Vi är stolta över att kunna erbjuda en lösning för halvledarutvecklingen med en 0-vision för miljöpåverkan. Miljötänket är en integrerad del av vår strategi och vårt erbjudande till branschen, säger Jonas Sundqvist.

Investeringar i konkurrenskraftig innovation

Peter Wolpert berättar att Industrifonden söker efter bolag som är unika, skalbara och som kan göra en verklig skillnad i samhället.

– Med Alix Labs identifierade vi en innovation och ett team med potential att påverka halvledarindustrin tekniskt genom att dubbla linjetätheten, och kostnadsmässigt genom att minska antalet processteg och användningen av vatten och el. De har potential att göra en betydande skillnad i en viktig bransch, säger han och fortsätter:

– Vi letar efter konkurrenskraftig innovation. Det innebär att vi noggrant analyserar konkurrerande teknologier och vad som finns i pipeline inom samma område. Vi strävar efter att identifiera innovationer med potential att bli ledande inom sin nisch. Därför är evidens för att innovationen fungerar avgörande för oss.

Peter Wolpert menar att fokus ligger på de tidiga faserna av bolagsbyggande, där man arbetar målmedvetet för att stärka innovativa företag. Han betonar också Industrifondens beslutsamhet att spela en central roll i Sveriges innovationsdrivna tillväxt.

Peter Wolpert, vd Industrifonden.

– När utländska venture-investerare vill investera i nordiska bolag, vill vi att de ringer oss. Sammantaget rymmer vår portfölj bolag som bestämt sig för att tackla några av världens mest angelägna utmaningar. Från att revolutionera halvledarindustrin till att minska koldioxidutsläpp och förbättra cancerdiagnostik. Vi är stolta över att arbeta med de fantastiska teamen i våra bolag och är övertygade att de kommer göra en påtaglig skillnad inom viktiga områden, avslutar Industrifondens vd Peter Wolpert.

Läs mer om Industrifonden.

Industrifonden är sponsor till 33-listan 2023, läs mer här.