ANNONSSAMARBETE MED ...

Högteknologisk träbearbetning

CPX / VTSA-ventilterminaler i världens snabbaste sågverk.

Publicerad

Festo erbjuder ett brett utbud av automatiseringslösningar, och är automationspartner inom många olika industrisegment t ex fordon, förpackning, träbearbetning och gruvdrift. Hur Festo automatiseringsteknologi stöder världens snabbaste såglinje, kan man se hos Norra Timber sågverk i Umeå.

- Med vår nya automatiska såg når vi en hastighet på 150 m per minut, vilket gör den till den snabbaste bandsågslinjen i världen, förklarar Johan Fredriksson från Norra Timber. Den modulära linjen inkluderar de flexibla ventilterminalerna CPX/VTSA från Festo på viktiga positioner för manövrering av pneumatiska och hydrauliska system.

- Med tanke på den hårda konkurrensen inom trävaruindustrin är det viktigt att investera i avancerad teknik för att öka produktiviteten och därmed öka avkastningen,” betonar Johan Fredriksson, produktionsutvecklare vid sågverket Sävar Såg hos Norra Timber. I sågprocessen stöder automatiseringsteknologi från Festo den modulära designen. Tack vare de flexibla ventilterminalerna CPX / VTSA, fältbussmoduler och standard DNC-cylindrar, kan anläggningsmoduler över hela världen anpassas efter individuella kundkrav. Ventilterminaltekniken reducerar dessutom kabeldragningen och tiden för installation och idrifttagning.

Högre avkastning

Johan Fredriksson kan konstatera en högre avkastning: - Hittills har vi bara kunnat använda 50% av en stock, men med den nya bandsåglinjen har vi ökat avkastningen med 6% per stock. - På så sätt vill Norra Timber öka sin årliga produktion till 270.000 m3 sågade brädor fram till år 2020. Resten av stocken förvandlas till träspån som används inom massa- och pappersindustrin samt sågspån och bark till sågverkets värme- och kraftverk som genererar värme till ugnarna.

- Den nya bandsåglinjen är överlägsen andra sågningstekniker eftersom den genererar relativt lite såg- och träspån tack vare sina fina och exakta skärningar, säger Johan Fredriksson. En ytterligare fördel som ökar produktiviteten är reducerade avstånd mellan stockarna längs transportdelen.

Snabbare driftsättning

- Automationsplattformen CPX och ventilterminalerna CPX/VTSA som aktiverar alla drivenheter - oavsett om de är pneumatiska, servopneumatiska eller hydrauliska - spelar också en viktig roll i vår modulära design, säger Jonas Ljung, designchef på USNR. De robusta ventilterminalerna med skyddsklass IP65 tål trä- och sågspån och manövreras med olika tryckzoner. De aktiverar de pneumatiska cylindrarna typ DNC och ADN som utför positionerings-, spänn-, centrerings- och transportfunktioner.

De hydrauliska drivenheterna får sina elektriska pulser via automationsplattformen CPX. Om större flexibilitet krävs p.g.a. av stockarnas olika dimensioner, som innebär olika spänn- och centreringslägen, aktiveras de pneumatiska cylindrarna med den servopneumatiska modulen CMAX via CPX / VTSA. De pneumatiska cylindrarna DNC som används för detta, har dessutom lägesavkänning för att säkerställa exakt positionering.

Internationella fältbussmoduler

Anslutningen till processkontrollnivån sker via en CPX-fältbussmodul. - Här i Sverige och för kunderna i Europa använder vi oftast PROFINET-modulen, eller Modbus®, säger Jonas Ljung när han beskriver den höga flexibiliteten hos ventilterminalerna från Festo. Med CPX/VTSA behövs inte montage i skåp p.g.a. den höga skyddsklassen IP65. Tack vare detta och fältbusstekniken reduceras tiden för installation och idrifttagning med 65%. Behovet av kablar är mindre, eftersom det finns 80% färre anslutningspunkter. - Förutom dessa fakta, är det också viktigt för oss att Festo har varit vår partner inom automationsteknologi i mer än tio år, och att deras automationsexperter alltid är tillgängliga för service och råd - över hela världen", säger Jonas Ljung.

- Vi var mycket glada över att USNR installerade den nya linjen på två veckor, eftersom det innebar att vi kunde återgå till full fart efter fyra veckor. Vi hade planerat mer än sex veckors driftstopp, berättar projektledare Johan Fredriksson från Norra Timber.

För mer information: www.festo.com