ANNONS FRÅN GRANT THORNTON

Grant Thornton och Vargas Holding i innovationsfronten

I teknikinnovationens epicentrum står Vargas Holding, kraften bakom aktörer som Northvolt, H2 Green Steel och Aira Group. Med sig som strategisk partner har de Grant Thornton, en nyckelspelare i branschen för ekonomiska tjänster.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Grant Thornton har en imponerande historia som sträcker sig över årtionden. Med fokus på att vara en strategisk partner för entreprenörsägda tillväxtbolag erbjuder Grant Thornton mer än bara traditionell ekonomisk rådgivning.

– Det är vanligt att vi är med från början, speciellt inom techsektorn, och för dessa bolag utnyttjar vi fullt ut vår roll som fullservicebyrå. Att vara en del av företagens resa, från de inledande stegen till internationell expansion, gör oss till en part som förstår och möter deras unika behov och utmaningar, säger Nils-Olov Ohlsson, partner och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton.

Med sitt breda utbud av tjänster såsom revision, redovisning, lön, moms, skattehantering och rådgivning är Grant Thornton en oumbärlig partner för företag som strävar efter hållbar tillväxt och global påverkan.

– Tidigare såg vi ofta hur startups växte och etablerade sig först i Sverige innan de övervägde en internationell expansion. Nu är trenden annorlunda då företag genast blir internationella aktörer. Ofta innebär detta en snabb övergång som ställer krav på kunskap om komplexa regelverk både lokalt och mellan länder, något som inte alltid finns internt. Grant Thornton har en unik förmåga att fungera som en guide över gränserna genom det globala nätverket. Det är en av våra främsta styrkor, att vi kan hjälpa företag med deras snabba internationella resa, säger Nils-Olov Ohlsson.

Kom i kontakt med Nils-Olov Ohlsson.

Nils-Olov Ohlsson, partner och auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton.

En central pusselbit i Vargas Holding

Carl-Erik Lagercrantz är medgrundare och vd för Vargas Holding, en framstående aktör inom tekniksektorn med bolag som Northvolt, H2 Green Steel och Aira Group i portföljen. Sedan 2014 har flera framgångssagor vuxit fram inom ramen för Vargas-paraplyet, och Carl-Erik Lagercrantz betonar att Grant Thornton har spelat en central roll i dessa framgångar. Genom att vara engagerade från starten av företag som Northvolt och H2 Green Steel har Grant Thornton inte enbart fungerat som partner för ekonomiska tjänster utan också som vägledare och katalysatorer för teknisk innovation.

Carl-Erik Lagercrantz, medgrundare och vd, Vargas Holding.

– Vi har kunnat bygga och fördjupa vår relation med Grant Thornton över lång tid, och de har varit en viktig pusselbit. Med sin konsekventa leverans av högkvalitativ service har de hjälpt oss på ett sätt som går bortom det traditionella. I den nystartade företagsvärlden, där behoven är många och varierande, har Grant Thornton varit en pålitlig resurs som har höjt vår kvalitativa standard. Det är något som inte bara vi uppskattar, utan även våra investerare och intressenter, säger Carl-Erik Lagercrantz.

Caroline Åkerman är styrelseledamot i Vargas Holding och har varit med sedan dag ett. Hon understryker vikten av Grant Thorntons roll i de tidiga skedena av företagens utveckling.

– Det finns ett stort regelverk när man tar in investerare eller bidrag. Det finns krav på hur man ska återrapportera till dem vad man gjort med pengarna. Grant Thornton är en mångsidig och pålitlig partner med bred kapacitet och specialisering inom rapporteringsfrågor och EU-bidrag. Vi strävar efter att upprätthålla högsta standard för hur vi driver bolag och Grant Thornton är en resurs som effektivt stöttar oss. Deras närvaro har varit konstant från de tidiga stadierna och har anpassats efter våra skiftande behov under tillväxtens olika faser.

Regelverk och tillit

Caroline Åkerman berättar att det finns flera fallgropar för nyetablerade företag, och med det anledning att navigera dessa utmaningar via en pålitlig partner.

Caroline Åkerman, styrelseledamot, Vargas Holding.

– I dagens affärsvärld är vi mer regelstyrda än någonsin tidigare. Till exempel kan en bristande hantering av moms- och arbetsgivardeklaration resultera i påföljder och noggrann granskning om det sker med bara en dags försening. I värsta fall blir konsekvensen en oren revisionsberättelse. Att säkerställa att alla delar av företaget sköts korrekt är av avgörande betydelse, eftersom brister kan äventyra möjligheten att driva företaget framåt. Därför är det nödvändigt att samarbeta med en kompetent aktör som kan hantera alla dessa aspekter på rätt sätt, berättar Caroline Åkerman.

Nils-Olov Ohlsson menar att det är strategin att arbeta nära kunden som gjort Grant Thornton till ett av de största företagen inom revisions- och konsultbranschen i Sverige och globalt.

– Det handlar om ett partnerskap mellan oss och kunden. Vi vet att det kan vara svårt som nyetablerat bolag att förstå alla risker och utmaningar kopplade till sin verksamhet, speciellt vid en snabb förväntad expansion. Det är inget vi förväntar oss att kunder har egna resurser och kompetens till, utan det är vår roll som rådgivare att guida bolagen rätt. Vi kan kategorisera och sortera vilka risker som finns och hjälpa kunden att prioritera. Till exempel kan etablering i nya länder vara riskfyllt om man inte beaktar sådana saker som lokal lönelagstiftning, mervärdesskatt, internprissättning, samt hur detta samspelar med hela koncernens beskattning. Att inte vara medveten om dessa faktorer kan leda till juridiska komplikationer och ekonomiska påföljder för startups.

Grant Thorntons partnerskap med Vargas Holding

Carl-Erik Lagercrantz och Caroline Åkerman är båda överens om att Grant Thornton varit en värdefull samarbetspartner för Vargas Holding.

– Vi har från start valt att systematisera varje aspekt av vår verksamhet, vilket gör det möjligt för oss att agera på ett kvalitativt sätt och ligga i framkant. Genom att integrera Grant Thornton redan i ett tidigt skede har vi säkerställt att vår strategi och genomförande håller högsta standard och stödjer vår position som innovatörer, avslutar Carl-Erik Lagercrantz.

Läs mer om Grant Thornton.

Grant Thornton är sponsor till 33-listan 2023, läs mer här.