ANNONS FRÅN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Framtiden kräver nya dagvattenlösningar redan idag

Vid Luleås tekniska universitet pågår banbrytande forskning inom området dagvattenhantering vid kompetenscentret DRIZZLE. Forskningen bygger på nära samverkan mellan forskarna, näringslivet och flera kommuner.

Publicerad Uppdaterad

Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner av från tak, gator, parkeringsplatser och andra ytor. Hanteringen av dagvatten var länge fokuserad på att leda bort vattnet så snabbt som möjligt, under marken, för att skydda bebyggelse. Med en ökad förtätning av våra städer och klimatförändringar blir det alltmer vanligt med överbelastade ledningssystem och översvämningar vid regn.

– Större delen av dagvattnet från tätbebyggelse släpps i dag ut orenat i sjöar och vattendrag. Trots att man vet att dagvatten påverkar sjöar och vattendrag finns det inga nationella riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras. Det gör att arbetet varierar kraftigt runt om i landet, säger Maria Viklander, centrumledare för kunskapscentrumet DRIZZLE.

Ökar kunskapen om dagvattnets innehåll


Städernas ytor bär på en mängd olika diffusa föroreningar som följer med när regn- och smältvatten rinner genom staden, den så kallade stadstvätten. För att kunna hanteras som en resurs krävs kunskap och förståelse om dagvattnets innehåll och dess variation. Detta för att kunna utveckla effektiva reningsmetoder och tekniker. En förorening som uppmärksammats alltmer under de senaste åren är mikroplast. Inom DRIZZLE studeras dagvatten från olika typer av urbana områden för att öka kunskapen om vilka typer och mängder av mikroplast som transporteras med dagvattnet.

Se filmen som förklarar mer om DRIZZLE här.

– En integrerad dagvattenhantering med multifunktionell blågrön infrastruktur i kombination med nya innovativa lösningar som tar hänsyn till tekniska och miljöaspekter samt socioekonomiska aspekter är en stor möjlighet men samtidigt en stor utmaning, säger Maria Viklander, och tillägger:– Att framgångsrikt implementera detta integrerade tillvägagångssätt är dock avgörande för att nyttja de möjligheter som multifunktionell blågrön infrastruktur ger; fördröjning och rening, samt en resurs som berikar bebyggelsemiljön beträffande upplevelser, rekreation och naturvärden. Dagvatten bidrar därmed till att uppnå mer hållbara städer och samhällen.

Om DRIZZLE:

DRIZZLE är ett kunskapscentrum för dagvattenhantering. Där utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner, banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Läs mer om DRIZZLE.