ANNONS FRÅN SEK SVENSK ELSTANDARD

Fler unga behövs i arbetet med standarder

Företag som deltar i framtagningen av nya standarder kan få ett försprång i både tid och kunskap. SEK Svensk Elstandard vill se fler unga ta plats i rummen där det händer.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Varje dag fattar tekniska kommittéer och arbetsgrupper beslut kring standarder som påverkar företag på internationell och nationell nivå. Traditionellt har det här arbetet främst engagerat seniora experter. Här vill SEK Svensk Elstandard, som ansvarar för standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige, se en förändring.

– Unga personer måste få möjligheten att lära sig allt de behöver för att kunna navigera i branschen på ett bra sätt. Det behöver ske en kunskapsöverföring från den mer erfarna generationen, annars finns det risk för ett kompetensgap, säger Martin Lind, teknisk skribent på SEK Svensk Elstandard.

Unikt nätverk

När ”Young Professionals” (YP), alltså unga mellan 20–35 år eller personer i början av sin karriär, får chans att delta i standardiseringsarbetet öppnas dörren till denna kunskapsöverföring och till ett unikt nätverk av världens ledande experter inom det elektrotekniska området.

– När du är med i rummet där de tekniska reglerna skrivs får du koll på utvecklingen som komma skall. Då kan ditt företag ta strategiska beslut inom forskning och utveckling, och göra anpassningar efter kommande regler och kundkrav, förklarar Martin Lind.

Martin Lind, SEK Svensk Elstandard.

Att sänka medelåldern i kommittéerna och arbetsgrupperna kan också leda till att de standarder som tas fram blir bättre anpassade efter alla tänkbara användare, då unga kan bidra med nya perspektiv.

– Standarder ska vara gemensamma lösningar på gemensamma återkommande problem. Därför är det viktigt att olika förutsättningar finns med i åtanke när nya standarder skrivs, säger Martin Lind.

Påverkas du av standarder? Läs om vad ett deltagande kan ge dig och din organisation här.

Fångar upp målgruppen

SEK Svensk Elstandard jobbar aktivt för att engagera fler unga i standardiseringsarbetet. De fångar upp målgruppen på nordisk nivå genom ”Nordic YP workshops” och på internationell nivå genom den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där SEK är svensk medlem. I höst deltar SEK Svensk Elstandard även på KTH:s karriärmässa.

– Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för standardisering. Genom att rikta oss till studenter kan vi ge en tidig inblick i den här världen, säger Martin Lind.

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. SEK eftersträvar att engagera så många svenska företag och organisationer som möjligt i standardiseringsarbetet.