ANNONS FRÅN TELENOR IOT

Evolution inom laddinfrastrukturen

Foto: Jonatan Fernstrom

Den snabba tillväxten av elbilar har lett till en explosionsartad efterfrågan på laddplatser. Kristian Sandahl, grundare och VD för Chargenode, och Göran Näslund, Strategic Segment Manager på Telenor IoT, menar att vi redan är inne i nästa fas och att den ökade efterfrågan kräver smarta laddplatser med pålitlig uppkoppling. Detta för att möta användarnas förväntningar och för att optimera energi- och effektbehoven.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

På kort tid har branschen för fordonsladdning utvecklats enormt. För att tillgodose en ökande efterfrågan av laddstationer på offentliga platser och företag, har diskussionen skiftat från att bygga enkla laddplatser till behovet av smarta, mer storskaliga lösningar.

Lika tillförlitligt och enkelt som en bensinstation

– Offentligt tillgängliga laddplatser har tidigare varit få men har sett en hög tillväxt på senare år. Däremot har många privata laddstolpar installerats för att kunna ladda sitt fordon hemma. Eftersom elbilar blir alltmer vanliga krävs lösningar för att tillgodose behoven även hos dem som inte kan ladda hemma, säger Göran, Strategic Segment Manager på Telenor IoT, som kopplar upp Chargenodes laddlösningar.

Medan det tidigare var en utmaning att hitta laddplatser, har den snabba utvecklingen inom laddinfrastrukturen även höjt kraven från användarna. För att möta dem behöver laddplatserna förutom att bli fler också vara i princip 100 % tillförlitliga och enkla att använda, precis som en vanlig bensinstation.

– Jag skaffade en elbil 2013, då var det en sport att hitta laddningsplatser. Nu är läget annorlunda och kunden har högre förväntningar för varje vecka som går, säger Kristian.

IoT har en kritisk roll genom realtidsuppkoppling

I takt med att lösningarna för laddning blir mer avancerade och innehåller ett bredare ekosystem ökar också kraven på ständig uppkoppling. Detta för att möjliggöra ett ständigt flöde av information i realtid mellan olika aktörer. Samtidigt säkerställs vitala funktioner såsom planering av laddning, lastbalansering, betalningsflöden, kommunikation med elnätet, olika säkerhetsfunktioner och auktorisation av användare. Den som ansvarar för driften behöver dessutom kunna ha ständig möjlighet att övervaka, ge support och vid behov också uppdatera med ny programvara.

Läs mer om hur IoT möjliggör laddstationer för fordon.

Här spelar IoT en kritisk roll genom att se till att de olika komponenterna har tillgång till kommunikation vid varje tillfälle och vid varje plats. En stor mängd data behöver utväxlas för att det ska fungera. Redan nu är IoT en viktig komponent för smarta elnät, laddinfrastruktur, uppkopplade bilar och elproduktion.

Enligt Kristian kommer det inom 5 år vara lika normalt att elbilen bidrar till ett stabilt elnät som att både bilen och laddstationen idag är uppkopplad mot telefonen.

– Om vi tittar på prognosen för elbehovet framåt måste vi ha smarta lösningar för elnätet då vi inte kommer hinna bygga ut det i den takt som behövs, säger Kristian och fortsätter:

– Inom en snar framtid kommer dessutom förbrukare (i detta fall elbilarna) att kunna bidra med effekt och energi till elnätet genom en integration i elnätet där bilen blir en resurs. Bilar och laddinfrastruktur får successivt den teknologi som krävs och standarder och affärsmodeller utvecklas i detta nu. Över tid kommer samtliga fordonsbatterier att delta i det moderna energi-ekosystemet och på så vis tillföra samhällsnytta. Den som äger fordonet kommer också att kunna tjäna på det. För att detta ska göras möjligt ställs såklart krav på att alla parkeringsplatser har ett uttag att koppla till fordonen.

Chargenodes laddsystem: Optimerad effektfördelning och helhetsupplevelse för användare

Kristian betonar att det inte endast handlar om ett behov av fler laddplatser, utan dessutom av smarta laddstationer med realtidsuppkoppling.

– Vårt laddsystem bygger på en central enhet som hanterar och handhar uppkoppling, el, lastbalansering av el och hela kundens upplevelse av det. Chargenodes laddsystem fungerar som en intelligent dirigent för storskalig fordonsladdning. När ditt fordon ansluter till Chargenode-nätverket, koordinerar det strömfördelningen för att optimera laddningen. Det löser även utmaningen med belastat elnät genom att planera när fordonet ska laddas baserat på elbehovet. Genom att fördela laddning jämnt över tid, skapas harmoni i elnätet och möjliggör fler fordonsladdningar utan problem. Här är IoT den riktiga möjliggöraren.

Läs mer om hur IoT möjliggör laddstationer för fordon.