ANNONS FRÅN SEIBU GIKEN DST

Energisnål avfuktning för Singapores bästa konst

Genom att kombinera sorptionsteknik och värmepumpens princip kan man göra världens energisnålaste avfuktare. I Singapore hjälpte DST museet National Art Gallery att få rätt inomhusklimat.

Publicerad Uppdaterad

I Singapore har man ett ganska konstant klimat på lite drygt 30°C och runt 22 g/kg vatten utomhus vilket motsvarar knappt 70% relativ fukt. När man kyler ned luft ökar relativa fukten tills den når 100%RF och börjar kondensera. Om man bara kyler ned luft blir fuktigheten för hög inte bara för produktion och lagring av livsmedel och batterier, utan även för konst.

När behovet av ett nationellt galleri i Singapore dök upp följde frågan om avfuktning av den framtida byggnaden genast. Det var bestämt att bygga om det gamla stadshuset och det som en gång var högsta domstolen i Singapore. Båda dessa byggnader låg i centrala Singapore nära varandra och de byggdes om för att kunna husera det nya nationalgalleriet. Med sina 60 000 kvadratmeter är Singapore National Art Gallery det största i sitt slag i denna region. Hit har DST levererat Econosorb-avfuktare som inte bara sänker den relativa luftfuktigheten utan gör temperaturen bekväm, sparar dyra konstverk och till och med sänker elräkningen!

Hög luftfuktighet är den värsta mardrömmen för alla museumchefer: det gör att mikroorganismen trivs och mögel växer, och både målningar och textilmaterial "blir livlösa" extremt snabbt. I avfuktaren från DST blandas friskluft med returluft efter behov och avfuktas innan den går in till luftbehandlingsaggregaten som styr temperaturen i de olika hallarna. På så sätt klarar man av både interna fuktlaster från besökare och framförallt den mycket fuktiga friskluften och får rätt klimat för konstverken.

Tack vare ingenjörskonsten bakom DST’s Econosorbavfuktare, arbetar dessa aggregat med endast ¼ av energiåtgången jämfört med andra jämförbara sorptionsavfuktare. Detta är den mest energisnåla avfuktarelösning som finns och principen kommer från det svenska företaget Seibu Giken DST AB som satsat mycket på att utveckla egna ingenjörslösningar. Aggregaten som levereras till Singapores nya konstmuseum har monterats hos dotterbolaget DST China.

Hur fungerar det? Med Econosorb-principen levereras friskluft in till byggnaderna, vilket sparar stora mängder energi åt kunden. Systemet fungerar i två steg:

1. En kompressorkyld förångare kyler ner och minskar fuktinnehållet genom att kondensera ut fukten.

2. Sorptionsrotor, genom att använda den varma sidan av värmepumpen för att regenerera rotorn kan vi minska fuktinnehållet ytterligare i luften.

 Jämfört med en normal friskluftsenhet, som endast använder kondenstorkning, har Econosorb-enheterna mycket lägre energiförbrukning tack vare att steg 2 är "gratis" eftersom du ändå har värmen från steg 1.

Singapores nationella konstgalleri har mer än 8 tusen unika konstverk och får 5 miljoner besökare per år. Administrationen är nöjd med stabil klimatkontroll och låg energiförbrukning.

FAKTA:

Fukt finns överallt. Vattenångan i luften relateras ofta som relativ fuktighet (RF). Vilket är den pro­centandel av uppmätt fukt i luften i förhållande till den maximalt möjliga fukthalten i luften vid denna temperatur. Är luften för fuktig kan den exempelvis minska effektiviteten i en produktion och orsaka skador på produkten. Seibu Giken DST är experter som erbjuder luftavfuktare för alla applikationer. DST avfuktare har hög driftsäkerhet, låg energiförbrukning och en servicevänlig design.

För mer information: http://www.dst-sg.com/