ANNONS FRÅN HITACHI ENERGY

Energilager bidrar till ett mer flexibelt och stabilt elnät

Foto: Hitachi Energy

När allt fler industrier ställer om till en grönare produktion står de inför en utmaning - att säkerställa tillräcklig tillgång till el. En lösning som kan spela en nyckelroll i att möjliggöra övergången är energilager med förmågan att öka flexibiliteten och stabiliteten samt effektivt lagra och fördela elen. En teknik och utveckling som Hitachi Energy är pionjärer inom.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

– Vi står inför en enorm energiomställning, som kräver fler och nya lösningar. Fler och fler aktörer elektrifierar idag sin produktion och sina processer. Vi ser till exempel stålindustrin som ställer om från kol till el, och hantering av större elfordonsflottor. Med detta kommer utmaningar och begränsningar i att det inte alltid finns tillräckligt med effekt i elnätet. Här blir energilager en viktig möjliggörare, där man kan spara energiöverskottet som genererats tidigare och använda det när det behövs, säger Joel Dahlberg, affärsutvecklare inom affärsenheten Grid Automation på Hitachi Energy i Sverige.

Nyckellösning för hållbar energi

Energilager spelar en avgörande roll för att göra omställningen möjlig och bidrar också till hållbarhet på flera nivåer. Genom att lagra överskott av energi från sol- och vindkraftverk kan energin användas vid behov, även när solen inte skiner eller vinden inte blåser.

– Energilager kommer att bli en allt viktigare del av vårt energisystem när vi i snabbare takt integrerar mer förnybara energikällor. Exempelvis ser vi att vindkraftsparker kan öka sin nyttjandegrad genom att mellanlagra sin genererade energi i ett energilager för att sedan släppa ut elen på nätet när den behövs och under kontrollerade former. I och med detta kan man, med hjälp av energilager och flexibel styrning få ut mer av sin investering. Applikationsområdena med energilager är oändlig, säger Joel och fortsätter:

– Vi ser också att andelen elfordon ökar idag och därmed också behovet att ladda sin bil. Det dyker upp fler och fler nya laddstationer längs med våra stora vägar, där tillgång till effekt kan vara begränsad. Här kan ett energilagersystem bidra till nätstabilitet och säkerställa tillgängligheten av el när det behövs. Energilagret lagrar energi när belastningen är låg och tar hand om de effekttoppar som uppstår när det laddas som mest.

Joel Dahlberg, Affärsutvecklare Hitachi Energy.

“Numera är det även en fråga hur näten ska fungera som mest effektivt”

Historiskt har frågan varit att elnäten ska fungera och vara robusta, till att det numera även är en fråga hur näten kan fungera mest effektivt med variabla energikällor.

Joel tror att utvecklingen och efterfrågan efter energilager kommer att öka snabbare framöver.

– Det händer redan idag även på privatmarknaden. Vi investerar i solceller, köper elbilar, mindre energilager och försöker styra vår energiförbrukning över dygnet. Detta för att få en så förutsägbar energiförbrukning som möjligt samt minska vårt eget klimatavtryck. För att lyckas med energiomställningen behöver vi samma snabba utveckling på andra marknader också.

En systemlösning som bidrar till den gröna omställningen

Hitachi Energys energilagerlösningar efterfrågas från flera olika håll. Joel menar att det finns stora besparingar att göra genom en mer effektiv lagring och styrning av energin men sätter också fokus på att det är en systemlösning. Här har Hitachi Energy ledande expertis både inom energilagring och inom digitala automationslösningar som resulterat i e-meshTM PowerStoreTM som är en skalbar lösning för mikronät, energilagring och andra applikationer. Den har utvecklats för att säkerställa tillförlitlig krafttillgång, elnätsstabilitet, högsta möjliga andel förnybar energi tillsammans med ett intelligent styrsystem för både nätanslutna och fristående system.

Läs mer om Hitachi Energy e-meshTM PowerStoreTM.

– Energilager är i ropet nu, det är roligt att se det stora intresse som finns inom branschen och även från nya aktörer på marknaden som till exempel investerare. Energilager är en del i lösningen av framtidens hållbara energisystem, avslutar Joel Dahlberg.

Läs mer om Hitachi Energys energilager och tjänsten "Battery as a service".