ANNONS FRÅN SAAB

En del av att bevara vår vardag

När det som inte får hända ändå händer, måste vardagen skyddas. Oavsett om det är en pandemi, ett krig eller en naturkatastrof som hotar trygghet och frihet, skyddas Sverige av det militära och civila försvaret – totalförsvaret.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Tillsammans med andra samhällsaktörer är Saab en del av både det civila och det militära försvaret. Den militära grenen producerar och förser Försvarsmakten med produkter som skyddar gränserna. Allt från stridsflyg och ubåtar till granatgevär, kamouflagesystem, cybersäkerhetslösningar och spaningsutrustning.

Saab, en del av totalförsvaret

När det gäller det civila försvaret, samarbetar Saab med myndigheter, regioner, kommuner, företag och andra verksamheter som behövs för att vardagen ska fungera. Inte minst sker detta via dotterbolaget Combitech, ett teknikkonsultbolag som bland annat utvecklar civila användningsområden för teknologier som från början är militära.

När krisen kommer, måste samhället fortsätta fungera. Elförsörjningen måste säkras. Rent vatten måste fortsätta rinna i kranarna. Sjukvården måste fortsätta ta hand om sjuka och skadade. Livsmedelsförsörjning, utbildning, sophämtning, informationstillgång, bensin och transporter måste säkras. Genom att hela tiden utveckla lösningar i samarbete med det civila samhället, bidrar Saab till att bevara det mest värdefulla vi har: vardagen.

Totalförsvaret handlar om att låta samhället fortsätta. Och att ställa om och samarbeta – vad som än händer.

Saabs uppdrag: att låta samhället fortsätta