ANNONS FRÅN ÖREBRO UNIVERSITET

Digitalisering och hållbarhet ger nya affärer

Talarna vid digitaliseringsseminariet i Örebro den 26 oktober: Dan Lämkull, Volvo Cars, Nader Asnafi, Örebro universitet, Johan Skogström, IUC St.l & Verkstad, Mats Allard, Sandvik Coromant, Patrik Olsson Bichis, Prevas, Johan Eriksson, APPIVO, och Peter Johansson, Prevas Foto: Jonatan Tjäder

Sverige måste satsa på digitalisering för att bibehålla sin globala konkurrenskraft. Inte minst ur ett hålbarhetsperspektiv. Det menar Nader Asnafi, forskare och professor på Örebro universitet.

Publicerad Uppdaterad

Nader Asnafi är professor i maskinteknik vid Örebro universitet. I sitt forsknings- och utvecklingsarbete fokuserar han på digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem.

Universitetets och företagens främsta mål med digitaliseringen är att bibehålla och utveckla den globala konkurrenskraften. Digitalisering är verktyget för att korta ner ledtider, öka flexibiliteten, minska kostnader, förbättra leveransförmågan och addera värde, menar Nader och fortsätter:

– Digitalisering och hållbarhet är orderkvalificerande och ordervinnande. I säljsammanhang ger hållbarhet affärsmässiga fördelar. Om man kan visa för kunden att man har hållbara produkter och hållbar produktion, har man större chans att vinna ordern, säger Nader.

INDIGO (industriell digitalisering) samt Digi3D (3D-printning) är två aktuella projekt som har gett spännande resultat – både ur ett hållbarhets- och affärsmässigt perspektiv. Projektet INDIGO är långt framskridet där metoder, tekniker och arbetssätt kommer att implementeras senast inom ett år.

Genom forskningsprojekt har Nader Asnafi kunnat dra flera viktiga slutsatser. Bland annat det starka sambandet mellan teknik- och affärsutveckling. I vissa fall kan en affärsutvecklingsplan resultera i utveckling av ny teknik. I andra fall är det tekniken som utvecklar affären och sätter affärsmodeller i gungning.

– Det är viktigt att ha den kombinationen i åtanke. Man måste bejaka en affärs- och teknikutvecklingsdiskussion.

Det som har positivt överraskat Nader under projekttiden i Digi3D-projektet är att man har lyckats minska ledtiden för och vikten på metalldelar rejält genom digitalisering och 3D-printning.

– Vi behöver inte printa solida komponenter utan kan göra ihåliga bitar vilket minskar vikten enormt mycket. Vi har kunnat 3D-printa metallkomponenter med 30-40 procent mindre material utan att göra avkall på hållfastheten och andra egenskaper.

Metallskrot kan dessutom omvandlas till nytt metallpulvermaterial. Det ger oss en hållbar produktionsmetod. Kombinationen av 3D-printning och ett nytt sätt att designa kommer att resultera i ett paradigmskifte, menar Nader:

– Det gick inte att tillverka så komplexa detaljer med ihåliga strukturer förut. Nu finns inte den begränsningen och vi kommer att kunna tänka i nya banor vid design. Får vi utbildningsverksamheten och företag att göra så här – då blir det ett teknikskifte.

Nader Asnafi
Nader Asnafi är professor i maskinteknik och har en lång industriell erfarenhet från Esselte Dymo, Sapa, Volvo Cars och Uddeholm. Naders huvudområden inom forskning, utveckling och utbildning är produktplanering, material, produkt- och produktionsutveckling samt tillverkningsteknik och -system. Nader är bl a ordförande för International Conference of Mechanical, Electric and Industrial Engineering – Hangzhou, Kina, 12-14 maj 2018.

Om Örebro universitet:

FoU-arbetet som leds av Nader Asnafi på Örebro universitet omfattar bland annat digitalisering för att öka företags globala konkurrenskraft samt 3D-printning av verktyg för tillverkning av karosskomponenter och formsprutningsverktyg. I projekten samarbetar Nader med ett stort antal företag; IKEA, Volvo Cars, Uddeholm, Nolato, Prevas, Dynamore, APPIVO, HITAB, Melament med flera. Till exempel Appen InduCloud – utvecklad av APPIVO – är ett resultat av samarbetet med APPIVO.