ANNONS FRÅN SEK SVENSK ELSTANDARD

Det vinner du på standardiseringsarbete

Att delta i standardiseringsarbetet har stora fördelar på individ-, företags-, och nationell nivå. Och enorma nackdelar för företag som inte deltar.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Henrik Lagerström arbetar som teknisk expert inom området miljöhänsyn på SEK Svensk Elstandard och är kommittésekreterare för den internationella kommittén IEC TC 104.

– Standardisering är extremt viktigt. Jag upplever att kunskapen om standarder har gått förlorad de senaste de decennierna i Sverige, medan det har högre status i andra länder som USA, Kina och Japan. Standarder stärker Sverige och svenska företags konkurrenskraft på marknaden – något som är viktigare nu mer än någonsin, säger Henrik Lagerström.

Se SEK Svensk Elstandards olika tekniska kommittéer

De som inte är särskilt insatta i standardisering är ibland av uppfattningen att standarder hämmar innovation. Vilket är felaktigt, enligt Henrik:

– Innovation handlar ofta om att göra det bästa möjliga av givna spelregler. Att Sverige ofta kommer högt upp som ett av världens mest innovativa länder är jättebra, men innovationer måste omsättas i praktiken för att skapa tillväxt. Vad spelar det då för roll hur innovativ din idé är, om du inte kan sätta den på marknaden?

Man kan se på standardisering som en plattform för teknikutveckling och som en försäkring: deltar du i kommittéer får du information tidigt och kan anpassa utvecklingen efter kommande krav.

– Det finns många exempel på företag som fått både ekonomiska och förtroendebaserade problem. Då spelar det ingen roll hur mycket man lagt på R&D eller många patent man har, tvingas man dra tillbaka sina produkter från marknaden för att man inte uppfyller krav i standard slutar det inte sällan på sämsta tänkbara sätt. Därför borde det vara en självklarhet för alla att delta hos SEK, förklarar Henrik.

Läs mer om vad det innebär att bli deltagare i en kommitté

Att intresset för att delta i standardisering inte är högre hos vissa svenska aktörer idag tror Henrik Lagerström beror på låg kännedom och förlegade föreställningar.

– En vanlig fördom är att många tror att standardiseringen kräver stora åtaganden i form av tid och resor till olika länder. Idag sker de flesta möten digitalt. Givetvis behöver man lägga ned viss tid och vara insatt, men vi uppmuntrar folk att lägga det på en nivå som passar dem och företaget.

Anmäl dig för att delta i standardiseringsarbetet här

Så, hur gör man om man vill delta?

– Kontakta oss! Framtiden erbjuder mycket, och det är redan nu standarder för områden som AI, kvantteknik, smart grid, digitala tvillingar, smart manufacturing och hjärna-dator-gränssnitt sätts. Så se till att hänga med från start, avslutar Henrik.

FAKTA

Om SEK Svensk Elstandard:

SEK Svensk Elstandard är en ideell, icke-vinstdrivande organisation utsedd av regeringen för standardisering inom elektroteknik i Sverige. Idag engagerar SEK cirka 800 experter från företag, myndigheter, organisationer och akademiska institutioner som tillsammans representerar Sverige och bidrar till internationell standard.