ANNONS FRÅN SIEMENS

De optimerar energiproducenternas bränsleanvändning

På Siemens Sverigekarta är Finspång en av huvudorterna. Där finns Siemens Industrial Turbomachinery som, tillsammans med sina kunder, tar hjälp av digitaliseringen för att optimera sina ång- och gasturbiner för att passa ett energisystem i omvandling.

Publicerad Uppdaterad

– Vi förespråkar inte digitalisering för digitaliseringens skull. För oss innebär industri 4.0 användning av nya verktyg för att lösa de problem och utmaningar som energiindustrin står inför. Det är en bransch som drivs av globala trender, inte minst en gemensam strävan efter att minska våra klimatavtryck, säger John Ayotte, head of customer experience for digitalization på Siemens Industrial Turbomachinery. 

För att samhället ska kunna uppnå effektiv resursanvändning krävs det att energiproducenter ändrar sättet de producerar på. John Ayotte berättar att man i Europa tidigare byggt enligt principen central energiproduktion, men att det i dag är ett komplext distribuerat energisystem med många olika producenter och konsumenter.

– Det är en utveckling som till exempel innebär att många elproducenter måste kunna starta sina anläggningar snabbt för att kunna balansera vindkraft och solkraft när vinden inte blåser och solen inte lyser. 

Läs mer om Siemens Industrial Turbomachinery här.

Digitalisering möjliggör förändring

Siemens ser digitaliseringen som ett sätt att möta dessa utmaningar, en möjliggörare för optimerad bränsleanvändning eller effektivisering av de sätt som man använder ång- och gasturbinerna på.

– Vi måste ta tillvara på så mycket data som möjligt och fortsätta att utveckla våra processer. Smart teknik möjliggör att vi bland annat kan koppla upp oss och utföra komplicerade åtgärder utan att vara fysiskt på plats hos kunden. Istället för att flyga till en kund i Thailand för att göra enklare typer av underhåll kan vi använda VR eller AI, som hjälp för att kommunicera med användaren på andra sidan jorden, säger John Ayotte.

Läs mer om Siemens produkter och lösningar här.

Energibranschen ligger efter

Det finns studier på hur mogen olika industrier är inför digitalisering. Här kan man tydligt se att energibranschen har halkat efter och att inlärningskurvan är brant.

– Det finns inte så mycket färdiga produkter som man kan plocka från hyllan. Därför skapar vi nu de digitala verktyg och tjänster som kommer att användas i framtiden tillsammans med våra energikunder.

Bättre och snabbare beslut

Här är John Ayotte en del av det team som jobbar direkt med kundanpassad utveckling och sitter fysiskt tillsammans med kunder runt om i världen:

– Istället för att kasta teknik på problemen försöker vi gemensamt kartlägga och förstå vilka problem våra kunder har och hur de går att lösa på bästa sätt med hjälp av digitala lösningar. Sedan utvecklar vi våra produkter efter det. I slutändan handlar digitaliseringen om att vi som människor ska få hjälp att kunna fatta bättre och snabbare beslut tack vare data, säger han.

Fakta

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) tillverkar gasturbiner och gasturbinbaserade lösningar för en hållbar och kostnadseffektiv produktion av el, ånga och värme. Turbinerna används även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. På SIT arbetar 2 700 personer, merparten på huvudkontoret i Finspång och cirka 120 i Trollhättan.