ANNONS FRÅN ADVANCED SOLTECH

Därför väljer kinesiska bolag svenska ASAB för solenergi

Advanced Soltech Sweden AB har intagit en stark position på den kinesiska marknaden.

Advanced Soltech Sweden AB ser en stark efterfrågan på nya solcellsanläggningar i Kina och satsar på att fortsätta växa. I samband med notering på Nasdaq First North Growth Market genomför Advanced Soltech AB en nyemission som ska tillföra 196 MSEK i bolaget.

Publicerad Uppdaterad

Den kinesiska energimarknaden är störst i världen och står nu inför en stor omställning, från el producerad med kolkraft till miljövänlig energi. ASAB finansierar, äger och driver takbaserade solcellsanläggningar i Kina. Kunderna är främst tillverkningsföretag med omfattande produktionsanläggningar.

– Vår affärsmodell har blivit kommersiellt lönsam och vi har som avsikt att snabbt öka vår installerade kapacitet. Vi strävar mot att uppnå en sammanlagd kapacitet om 1 000 MW redan år 2024. Under det senaste året har vi arbetat mot en börsnotering och känner oss nu väl förberedda, säger Max Metelius, VD Advanced Soltech.

Billigare för kunderna

Kunderna ingår avtal att köpa den producerade elen under 20 år och slipper i gengäld helt att själva bekosta investeringen. De kinesiska bolagen får dessutom en rabatt på cirka 10–15 procent när de köper el från ASAB, jämfört med priset de betalar för elen från elnätet.

År 2020 var mer än 60 procent av elproduktionen i Kina baserad på kolkraft. Det innebär att den stora omställningen till grön energi fortfarande ligger framför landet.

Allt fler aktörer inser nu vikten av att övergå till grön el, vilket snabbt driver upp efterfrågan. Samtidigt behövs allt mer energi; till år 2040 förväntas energibehovet i Kina öka med motsvarande hela USA:s nuvarande elkonsumtion.

Max Metelius, VD Advanced Soltech.

”Enorm marknad för grön el”

Kunderna som vill övergå till solenergi slipper ta ansvar för resurskrävande teknikundersökning, projektledning, installation och underhåll. ASAB tar hand om hela kedjan, och intresset från de kinesiska företagen är stort.

– Marknaden för grön el är enorm. Från kinesiskt håll har man uppmärksammat klimatfrågan och behovet av solenergi för att minska kolkraften och koldioxidutsläpp, säger Max Metelius.

Installerat 134 anläggningar

Idag är ASAB en väletablerad spelare på marknaden för produktion av grön el. Bolaget har sedan 2014 installerat 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW, och fler är på väg.

– Vi har en mycket stark orderbok med 37 MW i solenergi-projekt underskrivna vid halvårsskiftet 2021 som ska börja installeras.

Advanced Soltech ägs till cirka hälften av Soltech Energy Sweden AB och till häften av Soltechs kinesiska samarbetspartner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Den 29 oktober planerar man notering på First North Growth Market. I samband med det genomför bolaget en nyemission för att fortsätta växa. Emissionen är fullt garanterad av huvudägarna till bolaget samt de välrenommerade investerarna Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want.

Annonsinformation

Advanced Soltech ägs av svenska Soltech Energy Sweden AB (publ.) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. i Kina – två företag som brinner för att göra goda affärer genom att göra gott. ASAB såg tidigt potentialen i den kinesiska energimarknaden som är i stort behov av grön energi för att ersätta kolkraft. Där gör ASAB verklig nytta genom att investera i solenergi som ersätter kolkraft. Sedan de första installationerna 2020 har bolaget präglats av mycket stark tillväxt. Idag uppgår den installerade kapaciteten till över 192 MW.

Läs mer här.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se