SAMHÄLLE

Turkiet säger ja till svenskt Natomedlemskap

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och statsminister Ulf Kristersson skakar hand inför mötet de emellan i Vilnius.
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och statsminister Ulf Kristersson skakar hand inför mötet de emellan i Vilnius.

Turkiets president lovar att så snabbt som möjligt föreslå landets parlament att godkänna Sverige i Nato.
–Det är en bra dag för Sverige, sade statsminister Ulf Kristersson (M) på måndagen.

Publicerad Uppdaterad

fakta

Vad har Turkiet och Sverige enats om?

Överenskommelsen den 10 juli i Vilnius mellan Sverige och Turkiet bygger vidare på trepartsöverenskommelsen mellan Sverige,Turkiet och Finland förra året i Madrid.

Sverige och Turkiet har kommit överens om att samarbeta i en ny bilateral säkerhetspakt. Möten ska hållas årligen, på ministernivå.

Vid säkerhetspaktens första möte ska Sverige presentera en färdplan för sitt fortsatta arbete mot terrorism.

Sverige och Turkiet är överens om ett långsiktigt samarbete mot terrorism, vilket fortsätter efter Sveriges anslutning till Nato.

Nato kommer att inrätta en post som särskild samordnare för arbetet mot terrorism.

Sverige och Turkiet har också kommit överens om att intensifiera det ekonomiska samarbetet.

Sverige kommer aktivt att stödja ansträngningarna för att återuppliva Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU. Detta arbete inkluderar en modernisering av tullunionen mellan EU och Turkiet och viseringsliberalisering.

Källa: Nato

Efter flera timmars förhandlingar i olika omgångar kunde Kristersson, president Recep Tayyip Erdogan och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg skaka hand i Vilnius. En överenskommelse var nådd som ska ta Sverige in i Nato.

Stoltenberg kallar dagen för historisk och betonar att Sveriges inträde i Nato kommer att vara gynnsamt för alliansen i "denna kritiska tid".

Kristersson, som strax efter överenskommelsen grattades av sin finländske statsministerkollega, var mycket glad.

– Vi tar ett mycket stort steg mot den formella ratificeringen, säger Kristersson.

Så snart som möjligt

Han vill inte spekulera i hur fort Turkiet kan godkänna Sverige så att Sverige blir Natos 32:a medlemsland.

– As soon as possible. Det är det vi skakat hand på i dag, säger Kristersson.

– Sedan vet vi att alla parlament har lite olika sätt att arbeta.

Även Ungern måste godkänna, ratificera, Sveriges Natomedlemskap. Kristersson utgår dock ifrån vad ungerska regeringen sagt – att Ungern kommer att följa Turkiet.

På frågan hur säker Sverige kan vara på att det turkiska parlamentet kommer att ratificera, till exempel om nya koranbränningar genomförs i Sverige, svarar Kristersson:

– Ytterst är det alltid parlamentet som fattar beslutet. Ingen, allra minst jag, kan garantera hur ett annat lands parlament kommer att ställa sig.

Ungerska parlamentet är på sommarledighet

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó skriver på Facebook inför sin resa till Natotoppmötet i Vilnius om den svenska Natoprocessen.

"När det gäller Sverige är vår ståndpunkt också tydlig: regeringen stöder Nato-inträdet, varför vi lämnade förslaget till riksdagen för många månader sedan. Att avsluta ratificeringsprocessen är bara en teknikalitet", skriver han.

Szijjártó ger ingen tidpunkt för när en ratificering kan ske. Men det ungerska parlamentet har redan klarat av debatt och utskottsbehandling om den svenska Natoansökan. Det gjordes redan den 27 mars i samband med att Finland ratificerades. Det enda som återstår är alltså själva beslutet, vilket teoretiskt kan gå på fem minuter.

Det ungerska parlamentet är nu på sommarledighet, men kan kallas in med kort varsel.

Kamp mot terrorism

Det som fick Erdogan att lova att föreslå det turkiska parlamentet att godkänna Sverige var att man lyckades enas om ett gemensamt uttalande.

Det innebär att Turkiet och Sverige ska fortsätta sitt samarbete i kampen mot terrorism, bland annat genom årliga uppföljningsmöten på hög nivå.

Erdogan har tidigare kritiserat Sverige för att inte stoppa PKK-demonstrationer eller för att inte utvisa kurder som Turkiet vill ha utlämnade för terroristbrott.

Men enligt Kristersson har Sverige inte behövt göra några ytterligare åtaganden utöver det avtal som slöts i Madrid för ett år sedan och som nu anses uppfyllt.

Puffa på för EU

Sverige lovar i uttalandet också att verka för Turkiets process för att bli medlem i EU ska få fart igen. Medlemskapsförhandlingarna har varit frysta sedan flera år tillbaka.

TT: Kan Sverige få fart på processen utan att Turkiet stärker demokratin, rättsstaten och skydd för minoriteter?

– Sverige, Turkiet och Nato kan naturligtvis inte enas om något som binder EU, säger Kristersson.

– Men det är väl känt, och sedan länge en svensk ståndpunkt, att vi vill se ett närmande. Sedan finns det tydliga regler inom EU för detta.

Även Nato bidrog till att Sverige och Turkiet kunde enas om uttalandet. Generalsekreterare Stoltenberg lovar att utse en särskild koordinator, något som Turkiet länge krävt.

Joe Biden ser fram mot att välkomna Sverige

Politiker runt om i världen gläder sig över beskedet om att Turkiet är redo att säga ja till Sverige i Nato.

"Jag ser fram mot att välkomna statsminister Kristersson och Sverige som vår 32:a NATO-allierade", säger USA:s president Joe Biden i ett uttalande.

I Sverige välkomnar både regeringen och oppositionen Turkiets klartecken för ett kommande godkännande i det turkiska parlamentet av Sveriges Natoansökan.

"Vi har en överenskommelse: Sverige kommer att gå med i Nato. Efter förhandlingar med Turkiet kommer ratificeringen att ske så snart som möjligt. Detta kommer att stärka både Sveriges säkerhet och Nato som helhet. En bra och en historisk dag", skriver försvarsminister Pål Jonson (M).

USA:s president Joe Biden glädjer sig åt att president Erdogan gett klartecken för Sverige i Nato.
USA:s president Joe Biden glädjer sig åt att president Erdogan gett klartecken för Sverige i Nato.

”Välkommet besked”

"Nu gör Sverige Nato starkare", skriver energiminister Ebba Busch (KD) på Twitter.

Magdalena Andersson (S) – som var Sveriges statsminister när landet ansökte om Natomedlemskap – hoppas nu på en snabb ratificeringsprocess:

"Turkiet har ikväll sagt att de ska inleda processen med att ratificera vår Natoansökan. Det är ett viktigt och välkommet besked för vårt land. Nu ser vi fram emot att både Turkiet och Ungern ratificerar oss snabbt", skriver hon på Twitter.

”Fin nyhet för Norden”

I ett uttalande säger sig USA:s president Joe Biden vara "redo att arbeta med president Erdogan och Turkiet för att stärka försvaret" i det euroatlantiska området.

"Jag ser fram mot att välkomna statsminister Kristersson och Sverige som vår 32:a NATO-allierade", tillägger han.

"Turkiet har meddelat sin avsikt att ratificera Sveriges Natomedlemskap så snabbt som möjligt. Jag är glad att man har hittat en överenskommelse. En fin nyhet för Nordens och hela Europas framtid", reagerar Finlands statsminister Petteri Orpo på Twitter.

"Med Sverige i Nato bygger vi ett starkare Norden tillsammans", tillägger han på svenska.

"Det är ett historiskt ögonblick för Nato som gör oss alla säkrare. Sverige, vi ser fram mot att välkomna er in i alliansen", skriver Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak på Twitter.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel stämmer in på Twitter:

"Goda nyheter från Vilnius."

Stenevi: ”Pinsamt illa”

Men alla är inte lika glada efter beskedet. Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå anser att ett svenskt medlemskap i Nato är "djupt beklagligt" och en "historisk felprioritering".

– Nato bidrar till ökad polarisering i en värld som redan är hårt militariserad, säger hon till Ekot.

Kritik framförs också mot processen kring Sveriges Natoansökan. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi skriver på Twitter att den har varit "pinsamt illa hanterad från dag ett" och hon anser att det har gett Erdogan och Turkiet "ett orimligt inflytande" över svensk inrikespolitik.

"Om det limbo vi försatts i kan hävas är det välkommet. Det är dock med sorg jag noterar att Sverige inte längre är en röst för frihet och demokrati, utan istället en tyst partner till en auktoritär regim", skriver hon.

Även Vänsterpartiet, som säger nej till ett svenskt Natomedlemskap, anser att processen hade kunnat hanterats bättre.

"Om andra partier hade lyssnat på Vänsterpartiets varningar förra våren om riskerna med att gå i militär allians med Turkiet hade denna process kunnat bli bättre", skriver partiledaren Nooshi Dadgostar på Twitter.