SAMHÄLLE

Sverige vill delta i program för framtidsvapen: ”Vi är duktiga på teknik”

Försvarsminister Pål Jonson (M) under torsdagens pressfika med regeringen.
Försvarsminister Pål Jonson (M) under torsdagens pressfika med regeringen.

Försvarsmakten och Vinnova får i uppdrag att föreslå svenska kandidater till Natos innovationsprogram DIANA. Programmet syftar till att upptäcka, stötta och utveckla ny civil teknik som även kan användas i militärt syfte.

Publicerad

– Nato arbetar hårt för att ligga på teknikens framkant för att ha övertag på det framtida slagfältet, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

– Vi tror att detta kan vara en stark markör för det svenska Natomedlemskapet, att vi är duktiga på teknik och innovation i Sverige.

Det handlar, enligt Jonson, om att "spinna" in civil teknik in i den militära sektorn. Det kan handla om områden som till exempel artificiell intelligens, nya material, kvantdatorteknik och bioteknik.

Regeringens uppdrag till Försvarsmakten och Vinnova handlar om att hitta start up-bolag, forskare och etablerade teknikbolag som utvecklar intressant teknik och som med hjälp av Nato kan sammanföras i en stödjande organisation, en så kallad accelerator, eller i ett testcentrum.

Uppdraget ska återrapporteras till försvarsdepartementet senast 31 oktober 2023.