SAMHÄLLE

Säpo höjer terrorhotnivån – men uppmanar: ”Fortsätt att leva livet som vanligt”

STOCKHOLM 20230817Säkerhetspolischef Charlotte von Essen vid en pressträff hos Säkerhetspolisen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige.Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060
STOCKHOLM 20230817Säkerhetspolischef Charlotte von Essen vid en pressträff hos Säkerhetspolisen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige.Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Säpo har beslutat att höja terrorhotnivån från 3 till 4 på den femgradiga skalan. Koranbränningarna den senaste tiden har försämrat säkerhetsläget.
Beslutet grundar sig inte på en enskild händelse, säger Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen.
– Uppmaningen till allmänheten är att fortsätta leva livet som vanligt.

Publicerad Uppdaterad

– Jag har i dag fattat beslut att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot, vi går från en tre till en fyra på den femgradiga skalan, säger Charlotte von Essen på en presskonferens.

Senast nivån låg på en fyra var under några månader 2015 och 2016, kort efter terrordåden i Paris i november 2015. Då uppmanade terrorgruppen IS till dåd i Europa, samtidigt som Sverige tog emot ovanligt många flyktingar under 2015.

– Vi befinner oss i ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige, och att detta hot kommer att bestå under en längre tid, säger hon.

Även Försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala, skriver myndigheten på sin hemsida.

"Säkerhetspolisens bedömning är att terrorhotet ökat generellt för hela samhället och Försvarsmakten behöver anpassa sin verksamhet därefter", säger han i ett uttalande på Försvarsmaktens hemsida

Försvarsmaktens terrorhotnivå omfattar bara Försvarsmaktens verksamhet.

Precis som Säkerhetspolisen, som tidigare under dagen meddelade att terrorhotnivån höjs från nivå 3 till 4, uppmanar statsminister Ulf Kristersson (M) allmänheten att leva som vanligt – men vara vaksamma.

– Jag förstår att många svenskar känner oro över den nya och högre hotnivån. Till alla er vill jag säga att vi ska leva våra liv som vanligt, säger han på en presskonferens.

Kristersson nämner bland annat den senaste tidens koranbränningar. Han har sammankallat det nationella säkerhetsrådet och kommer att informera riksdagens partier om läget.

– Regeringen står som alla förstår i mycket nära i dialog med Säkerhetspolisen. Våra svenska säkerhetstjänster och andra myndigheter är nu mycket kommunikativa och proaktiva, säger statsministern.

– Att värna alla svenska medborgares säkerhet är nu allra högsta prioritet

Försämrad bild

Det har under året skett en successiv försämring av hotbilden mot Sverige, fortsätter hon, och nämner att Sverige gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål. Koranbränningarna har försämrat säkerhetsläget men även LVU-kampanjen, där svensk socialtjänst under en längre tid anklagats för att omhänderta muslimska barn, har bidragit.

– Beslutet att höja terrorhotnivån är inte föranledd av en enskild händelse, och det vill jag understryka, säger Charlotte von Essen.

– Mitt budskap är höjningen sker för att medvetandegöra att det hot vi ser kommer att bestå under en längre tid och att samhället måste skapa uthållighet för att möta det.

STOCKHOLM 20230817Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism, säkerhetspolischef Charlotte von Essen och Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NTC) vid en pressträff hos Säkerhetspolisen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige.Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060
STOCKHOLM 20230817Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism, säkerhetspolischef Charlotte von Essen och Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NTC) vid en pressträff hos Säkerhetspolisen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige.Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Hon tycker att människor kan leva som vanligt men att man ska vara vaksam på desinformation.

– Uppmaningen till allmänheten är att fortsätta leva livet som vanligt men vara uppmärksam på vad myndigheterna lämnar för information.

Säpos bedömning vilar på vad som är känt i nuet och framtida utveckling, och händelser i omvärlden som kan driva på avsikten att utföra attentat i Sverige, säger hon vidare.

– Beslutet ska ses som en strategisk och långsiktig bedömning.

Sverige tydligare utpekat

Ahn-Za Hagström, chef för nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), säger att koranbränningarna den senaste tiden har försämrat säkerhetsläget och gjort Sverige till en mer utpekad måltavla för våldsbejakande islamistisk extremism.

– Den senaste tiden av kränkningar av religiösa skrifter har bidragit till bilden av Sverige som ett muslimfientligt land.

Sverige som land pekas mycket tydligare ut i uppmaningar och propaganda.

– Det kan inspirera och motivera aktörer, både enskilda individer och globala terrororganisationer att utföra våldsdåd som kan utgöra terrorism, säger hon.

Uppmaning i helgen

Under helgen uppmanade al-Qaida till terrorattacker i Sverige. I söndags kom även nya brittiska reserekommendationer där det beskrivs som "mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige".

Säkerhetspolisen hanterar i sitt underrättelseflöde fortlöpande uppgifter och information om attentatshot som riktas mot Sverige och svenska intressen.

– Attentatshoten ökade ganska kraftigt i början av året efter händelsen i Stockholm där man förstörde en religiös skrift genom att bränna den, säger Susanna Trehörning, biträdande chef för Säpos kontraterrorism.

För att skydda Sverige samarbetar Säpo nära med polismyndigheten, Must och FRA.

Enligt von Essen kan höjningen av terrorhotnivån komma att ligga kvar under uppskattningsvis sex till tolv månader.

FAKTA

Säpos terrorhotnivåer

Hotnivån består av fem steg:

1. Inget identifierat hot

2. Begränsat hot

3. Förhöjt hot

4. Högt hot

5. Mycket högt hot

I dag ligger terrorhotnivån på en fyra på den femgradiga skalan.

Källa: Säpo