SAMHÄLLE

Regeringen till försvaret: Stötta polisen nu

Två helikoptrar i luften blå himmel bakom
Polisen har redan i dag möjlighet att be försvaret om hjälp med till exempel helikoptertransporter. Arkivbild.

Försvaret får i uppdrag att omgående stötta polisen i arbetet mot de gängkriminella som driver våldsvågen. Försvarsmakten ska ställa både personal och utrustning till polisens förfogande, enligt ett regeringsbeslut på torsdagen.

Publicerad

Exakt hur försvaret ska stötta måste parterna själva komma överens om. Men det kan bland annat handla om analyskapacitet, it-forensisk kapacitet, tekniska undersökningar av sprängmedel och transporter med helikoptrar, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Har Försvarsmakten mycket personal att avvara?

– Det är en bedömning som måste göras konkret mellan Polismyndigheten och Försvarsmakten, säger Strömmer.

– När det handlar om analyskapacitet finns det resurser som polisen skulle ha stor glädje av i det här kritiska läget för den inre säkerheten, men det är upp till myndigheterna att utforma stödet.

Operativ effekt

Polisen har själva 35 000 anställda, har de undersökt om kapaciteten finns i den egna organisationen?

– I det läge vi nu befinner oss handlar det om att mobilisera de resurser som finns i Sverige för att kunna bidra till att få ett stopp på den grova kriminalitetens utbredning, säger Strömmer.

Uppdraget ska redovisas i ett första steg till regeringen i april, och slutredovisas nästa höst. Men Strömmer framhåller att redovisningen inte är poängen med uppdraget, utan att ett intensifierat samarbete ska inledas omedelbart.

När kan det här få operativ effekt?

– Som jag förstår det har polisen och försvaret redan inlett överläggningarna. Jag har gott hopp om att resurssättningen ska spela en operativ betydelse för polisen i närtid.

Risker för säkerheten

Försvarsmakten står själv inför stora utmaningar kopplat till kriget i Ukraina och det ökade säkerhetshotet från främmande makt. Men Gunnar Strömmer anser att det går att kombinera.

– Det går att leverera ett innehåll som både låter sig förenas med Försvarsmaktens uppdrag och som innebär ett rejält tillskott resursmässigt till polisen i det kritiska läge vi nu befinner oss i när det gäller brottsligheten.

FAKTA

Stöd till polisen

På torsdagen gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten att stötta polisen mer inom nu gällande lagstiftning.

I ett andra steg ska lagen ses över för ge polisen större möjligheter att framöver efterfråga hjälp från försvaret. Det handlar om så kallad gråzonsproblematik, där det inte är helt klart om det är krig eller inte.

Sverige har traditionellt haft en restriktiv hållning när det kommer till militärt stöd till polisen. Utgångspunkten är fortsatt att det är polisens uppgift att upprätthålla våldsmonopolet.

Nuvarande lagstiftning tillåter bara militären att hjälpa polisen med beväpnad personal i samband med terrordåd.