Partier helt oeniga om statlig molntjänst

2018-08-30 06:00  

VALET 2018. Ska Sverige bygga ett statligt moln? En hett omdebatterad fråga som splittrar både regering och Allianspartier.

”Merparten av de statliga myndigheternas it-drift bör samordnas i en statlig molntjänst.” Det anser Statens servicecenter, som kom med en rapport i fjol.

Men det råder stor oenighet i frågan, både i regeringen och bland Allianspartierna. Det visar den undersökning Ny Teknik genomfört.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill se ett statligt moln, medan Miljöpartiet säger nej. Liberalerna går på Miljöpartiets linje. Kristdemokraterna och Centern, däremot, är positivt inställda. Moderaterna vill inte ta ställning utan anser att frågan bör utredas vidare. SD avstår från att svara på frågan.

Läs mer: Hackerverktyg till polisen stöttas av partierna

En uppseendeväckande detalj i partiernas svar: Liberalerna säger nej, med hänvisning till säkerhet och integritet. Socialdemokraterna säger ja, med hänvisning till samma saker.

– Jag ser fördelar med att samordna den statliga it-driften, då kan informationen stanna i Sverige. Det är bra bland annat ur gdpr-hänseende och vi kan själva specificera säkerhetsarkitekturen. Köper man av en privat leverantör är det inte troligt att de bjuder in och låter oss komma och granska deras produkter. Eftersom partierna är oeniga är det en god idé att utreda Statens servicecenters förslag vidare, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen.

”Måste bygga med öppen teknik”

I rapporten från Statens servicecenter förslås att de 200 statliga datahallar som i dag är aktiva ska ersättas med tio. Den effektiviseringen, spår rapporten, kan uppnås med ett för myndigheterna gemensamt moln. Statens servicecenter anser också att hårdvara och programvara bör baseras på öppna standarder.

– Ur utredningens perspektiv så måste man bygga med öppen teknik. Öppen hårdvara, öppna standarder, öppen källkod. Man måste tänka hela kedjan, det här är staten vi pratar om, sa Daniel Melin, utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst, under ett panelsamtal arrangerat av Internetstiftelsen tidigare i år.

Läs mer: Klimatdebatt och säkerhet driver på teknikfrågorna

Med tanke på populariteten för, och mognaden hos, molntjänster som Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure kan det verka lockande att välja något av de alternativen, framför ett statligt moln.

Men även om nu exempelvis AWS öppnar datahallar i Sverige är de likafullt ett privat, amerikanskt, företag. Enligt rapporten från Statens servicecenter har både Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen ”pekat särskilt på de brister i säkerhetsskyddet som kan uppstå när it-drift läggs ut på privat företag”. Transportstyrelsen-skandalen är ett konkret exempel.

Läs mer: Partierna: ”Bra att Riksbanken utreder e-kronan”

Två betydande utmaningar för ett statligt molncenter är den skriande bristen på molnkompetens, samt förmågan att hänga med i en teknikutveckling som ökar tempot för varje år som går.

– Men då vore det ju bättre om vi hade färre datacenter. Och att personalen där har det här som sin kärnverksamhet, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Ska Sverige bygga ett statligt moln?

Partiernas egna svar.

V: Ja.

S: Ja. För att värna medborgarnas integritet, garantera säkerhet i hanteringen av personuppgifter och öka effektiviteten vid samverkan mellan myndigheter behöver vi få på plats en gemensam statlig infrastruktur. Att påskynda digitaliseringen i offentlig sektor är något vi har jobbat intensivt med i regeringsställning, men det är ett omfattande arbetsområde och mycket finns kvar att göra.

MP: Nej. Staten och resten av offentlig sektor måste använda säkra tjänster och lösningar oavsett om de är molnbaserade eller inte. Det viktiga är inte att just staten tillhandahåller tjänsterna även det kan vara staten som gör det.

L: Nej. Av säkerhets- och integritetsskäl är vi skeptiska. De ekonomiska åtagandena är också ett tungt vägande argument emot. Det staten skulle kunna göra är att besluta om ett tydligt och transparent ramverk för hur relationen mellan statliga verksamheter och molntjänstleverantörer bör se ut.

C: Ja. För statliga myndigheter och funktioner kan det vara aktuellt. It-säkerhet är en fråga som måste tas på största allvar. Att skapa statliga moln kan vara en väg att gå. Men staten måste ha god kontroll över sina databaser oavsett om de är i moln eller hanteras på annat sätt. Det visar inte minst händelserna kring Transportstyrelsen. Däremot får skapandet av ett statligt moln inte leda till statsmonopoliserad drift och utveckling.

KD: Ja. Det är en del i att höja säkerheten och göra samhället mer robust.

M: Avstår. Moderaterna vill utreda införandet av ett svenskt myndighetsmoln.

SD: Avstår. För privat användning sköts detta bäst av privata leverantörer. Inte minst ur ett integritetsperspektiv. Vi ser dock vissa fördelar ur ett informations- och säkerhetsperspektiv gällande användning av egna molntjänster för myndigheter.

Peter Ottsjö

Mer om: Molntjänster

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer