SAMHÄLLE

Gåtan kan vara löst – så blev Egyptens pyramider till

Eman Ghoneim och hennes forskarlag har upptäckt en antik flodgren som går bredvid Nilen och nära pyramiderna.

Nya forskningsrön stödjer tidigare teorier om pyramidbyggena. Satellitbilder och sedimentanalys har hittat en sedan länge igenslammad flodgren som pyramiderna är byggda längs.

Publicerad Uppdaterad

Vad har hänt?

Frågan om hur pyramiderna byggdes har länge gäckat forskare. Nu kan en forskargrupp från universitetet i Wilmington, North Carolina, USA, ha knäckt gåtan kring hur 31 pyramider i Egypten kunde byggas – hur den enorma mängden material kunde transporteras till platserna.

En tidigare teori som arkeologerna trott på har varit att det måste ha funnits ett vattendrag eller en flod i närheten av pyramiderna där de stora mängderna material kunde transporteras. Och det är just det, en sedan länge försvunnen flodgren, som forskarna nu har hittat.

– Ingen var säker på platsen, formen, storleken eller närheten av den här vattenvägen till platserna där pyramiderna finns. Vår forskning presenterar den första kartan över en av de viktigaste antika grenarna av Nilen som binder samman till de största pyramidfälten i Egypten, säger studiens huvudförfattare Eman Ghoneim i ett pressmeddelande.

Den nya studien har publicerats i tidskriften Communcations Earth and Environment.

Hur hittades flodgrenen?

Pyramiderna mellan Giza och Lisht i Egypten byggdes över en tusenårsperiod med start för runt 4 700 år sedan. Analyser av sediment har tidigare pekat på att Nilen haft flera grenar men att en sådan flodgren sträckt sig förbi pyramiderna har tidigare inte kunnat bekräftas.

Forskarna undersökte i det här fallet radarbilder tagna av satelliter samt analyserade sediment. Även geofysiska undersökningstekniker så som georadar och elektromagnetisk tomografi av området användes för att hitta den sedan länge försvunna flodgrenen.

De har valt att kalla flodgrenen Ahramat som betyder pyramid på arabiska. Ahramat var runt 64 km lång och 200 till 700 m bred.

Flodgrenen har torkat ut och finns inte kvar i dag. Forskningsgruppen tror att det är på grund av en torka som började för runt 4 200 år sedan och inblåst sand över åren.

Hur kan en flodgren förklara pyramiderna?

Platserna där de stora konstruktionerna byggdes var helt enkelt lättillgängliga från den 64 km långa flodgrenen. Och längs Ahramat kunde de stora stenblocket som utgör pyramiderna transporteras.

– Vår forskning visar också att många av pyramiderna i studieområdet har en ceremoniell upphöjd gångväg som löper vinkelrätt mot Ahramat-grenen och slutar direkt på dess flodstrand, säger Eman Ghoneim till CNN.

Enligt studien är det också möjligt att flera ännu oupptäckta tempel finns begravda under sanden längs med den nyupptäckta flodgrenen.