SAMHÄLLE

Företagare kopplas till rysk ”spionsatellit” och andra militärprojekt

Teckning på den misstänkte mannen med dennes advokat Ulrika Borg från häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätt i november. Arkivbild.
Teckning på den misstänkte mannen med dennes advokat Ulrika Borg från häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätt i november. Arkivbild.

Den svensk-ryske företagare som står åtalad för grov olovlig underrättelseverksamhet kopplas till flera hemliga ryska militärprojekt. Enligt åklagaren har han skickat eller försökt skicka produkter till Ryssland som kan knytas till byggen av militära fartyg och en "spionsatellit".

Publicerad Uppdaterad

FAKTA

Olovlig underrättelseverksamhet

Enligt brottsbalken 19:10 ska "den som med avsikt att gå främmande makt tillhanda hemligen eller med användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffande av uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra skada för Sveriges säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet" dömas för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige.

Olaga underrättelseverksamhet kan även riktas mot enskilda personer snarare än staten Sverige.

Straffskalan för olaga underrättelseverksamhet är fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt gäller fängelse i mellan sex månader och fyra år.

Källa: Brottsbalken

En "anskaffningsagent" som agerat mellanhand åt ett sanktionsbelagt Ryssland i landets jakt på avancerad teknik från väst för att bygga upp sin krigsmakt. Så beskrev åklagare Henrik Olin den 60-årige man med rötter i Ryssland som står åtalad för grov olovlig underrättelseverksamhet när rättegången inleddes under måndagen.

På tisdagen fortsatte åklagaren sin sakframställan med olika exempel på hur mannen, genom sina Stockholmsbaserade bolag, köpt in högteknologiska produkter på uppdrag av den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och med falska uppgifter fört dessa vidare till Ryssland.

Mannen, född i Ryssland och invandrad till Sverige runt millennieskiftet, greps i sitt hem utanför Stockholm i november i fjol och har suttit häktad sedan dess.

Glasögonprydd och med grått hårsvall äntrar han salen i mörk kostym och slips. Han hälsar vänligt på sina tolkar och följer därefter aktivt åklagarens redogörelse.

Fartyg och satellit

Mannens affärer, säger Henrik Olin med hänvisning till Säpos utredning, kan knytas till flera ryska militära projekt. Däribland bygget av ett fartyg som Ryssland benämner ett forskningsfartyg, men som enligt The Barents Observer bedöms kunna bära mindre ubåtar och bestyckas med kärnvapentorpeder.

Vid husrannsakan i mannens bostad hittades ett avtal som rör utvecklingen av vad västliga underrättelsekällor, enligt Washington Post, pekat ut som en "spionsatellit". Enligt åklagare Olin har mannen försökt införskaffa känslig elektronisk utrustning till projektet.

I andra fall finns bara delar av bevis, däribland fraktsedlar där det inte framgår vad som levererats. Ett sådant exempel gäller en last på 700 kilo med slutdestination Snezhinsk.

– Det här är ett avsnitt jag kommer tillbaka till bakom stängda dörrar, men det jag kan säga är att Snezhinsk är en ort som är helt stängd för omvärlden och ett av två center för det ryska kärnvapenprogrammet, sa Henrik Olin.

En länk mellan Ryssland och utländska företag

Åklagaren beskriver mannen som en länk mellan Ryssland och utländska företag som genom sina bolag beställt produkter, arrangerat med logistik och betalat fakturor för att dölja att det finns en rysk beställare i bakgrunden.

– Man kan inte nog understryka betydelsen av de här exemplen för att kunna ta till sig olika moment som mannen bedrivit genom sina två företag, säger Henrik Olin.

– Mitt påstående är inte att det är själva transaktionerna som utgör den brottsliga gärningen, utan det är bevisning för den brottsliga verksamhet som i sin tur utgör olovlig underrättelseverksamhet.

Rättegången fortsätter under torsdagen med försvarsadvokat Ulrika Borgs sakframställan. Därefter ska mannen själv höras.

– Det är två gärningspåståenden eftersom det gäller Sverige och annan stat, och varje gärningspåstående är uppdelat i olika delar. Han inte bara förnekar brott, utan han förnekar varje del i de påståenden som finns. Han kommer att ge en parallell förklaring till den bevisning som åklagaren presenterar, säger Henrik Olin.