RYMDEN

Nya bilden avslöjar: starka magnetfält runt vårt svarta hål

Den nya bilden visar magnetfältslinjerna runt det svarta hålet i Vintergatans mitt.

Det svarta hålet i mitten av Vintergatan omges av starka magnetfält. Det visar en ny bild som tagits med hjälp av Event Horizon Telescope.

I april 2019 publicerades den första bilden av ett svart hål någonsin. Bilden av det svarta hålet i galaxen M87 togs med hjälp av Event Horizon Telescope (EHT). Teleskopet länkar samman flertalet enskilda teleskop runt jorden för att kunna ta sina spektakulära bilder.

Tre år senare släpptes sedan den första bilden av Vintergatans svarta hål Sagittarius A* (Sgr A*). Och nu har forskargruppen släppt ännu en bild från mittpunkten av vår galax.

För den nya bilden har forskarna studerat polariseringen av ljuset från området runt det svarta hålet. Vilket kan lära forskarna mer än den tidigare bilden.

En jämförelse av det polariserade ljuset från M87* och det svarta hålet i vintergatan Sgr A*.

– Vad vi ser nu är att det finns starka, spiralformade och välstrukturerade magnetfält nära det svarta hålet i Vintergatans centrum. Utöver det faktum att Sgr A* har en polarisationsstruktur som är slående lik den i det mycket större och energirikare svarta hålet M87*, har vi lärt oss att starka och välordnade magnetfält är avgörande för hur svarta hål samverkar med gasen och materian i deras omgivning, säger Sara Issaoun, Nasa Hubble Fellowship Program Einstein Fellow vid Center for Astrophysics på Harvard & Smithsonian, USA, och en av forskningsledarna för projektet, i ett pressmeddelande.

Polariserat ljus är likt annat ljus elektromagnetiska vågor men svänger i en enstaka huvudsaklig riktning. Partiklar som rör sig runt magnetfältlinjer runt de svarta hålen ger upphov till ett polarisationsmönster vinkelrätt mot magnetfältet, enligt pressmeddelandet.

Även det större svarta hålet i galaxen M87 har magnetiska fält runt sig som har observerats med hjälp av EHT.