RYMDEN

De tror att manipulerat ris kan odlas i Mars jord

Forskarna planterade ett vildris samt två genmanipulerade rissorter.
Forskarna planterade ett vildris samt två genmanipulerade rissorter.

En ny studie ger hopp om att genmanipulerat ris skulle kunna växa i Mars regolit. Forskarnas plantor lyckades gro i en kopia av planetens salta jord.

Med tanke på de enorma avstånden kommer en framtida Mars-koloni att behöva driva upp en del av maten i egna växthus, och vertikal odling i näringslösning är en tänkbar metod.

Men det skulle kanske gå att utnyttja planetens röda jord för att plantera mat, som på jorden. I en studie har forskare vid University of Arkansas tittat på möjligheten att odla genmodifierat ris, där mutationer gör att växterna påverkas mindre av stressfaktorer som torka, brist på socker eller höga salthalter. Det skriver universitetet i ett pressmeddelande.

Ansågs vara giftig

Tidigare har det ansetts att de salter av perklorsyra som finns i Mars jord gör den giftig för växter. Som simulering av regoliten använde forskarna material från Mojaveöknen. Jorden, som är rik på vulkanisk basalt, kallas Mojave Mars Simulant (MMS), och är framtagen av Nasa tillsammans med the Jet Propulsion Laboratory.

Läs mer: Trött på att surfa runt på Google Earth? Testa Mars i stället

Forskarna planterade ett vildris samt två genmodifierade rissorter, och de lyckades växa i den simulerade regoliten. Men riset sattes även i vanlig jord samt en blandning av MMS och jord – och i båda fallen var plantornas utveckling bättre. Det räckte dock med att en fjärdedel av regoliten ersattes med vanlig jord för att tillväxten skulle bli påtagligt förbättrad.

Så mycket salt klarar riset

Efter att ha testat olika nivåer av perklorat i materialet så kom forskarna fram till att ingen växtlighet klarar av att leva vid en saltnivå över tre gram per kg, medan de muterade rissorterna lyckades slå rot vid som mest 1 g per kg.

Nästa steg i arbetet är att så i Mars Global Simulant, en nyare imitation av den röda planetens regolit – samt testa andra risvarianter som tål en högre saltkoncentration. Det är också viktigt att se hur mycket perklorat som tar sig in i själva plantan. Längre fram hoppas teamet kunna skapa en sluten miljö där man kan odla riset under mer Mars-lika förhållanden.