ROBOT

Se roboten fly fängelset – kan bli flytande som i Terminator-filmen

En robot som kan skifta mellan fast och flytande form. Forskare har hämtat inspiration från sjögurkor och nu tagit fram minirobotar som kan förvandla sig för att övervinna hinder på vägen.

När Terminator 2 lanserades 1991 var det en banbrytande film. Inte nog med att det var den då dyraste filmen som någonsin producerats – det var den första där en huvudperson (här antagonisten) till stor det var datorgenererad.

Denna, framtidsroboten T-1000, var flytande metall som kunde skifta form och mycket av effekterna handlade just om hur den använde sin förmåga på olika sätt.

Nu, drygt 30 år senare, har forskare lyckats reproducera förmågan.

– Att ge robotar möjligheten att skifta mellan flytande och fast form ger dem mycket större funktionalitet, säger Chengfeng Pan, som genomfört studien som nu publicerats i journalen Matter, i ett uttalande i Cell Press.

Utvecklat ett nytt material

Det forskarna vid Chinese University of Hong Kong lyckats med är att få till ett fasskiftande material som de kallar för en ”magnetaktivt fast-flytande fasövergångsmaskin”. Detta genom att ha magnetiska galliumpartiklar i materialet. Skälet till att man valde just gallium är att det har en väldigt låg smältpunkt (29,8 grader)

Just de magnetiska partiklarna har dubbla roller. Dels gör de materialet mer mottagligt för alternerande magnetfält, vilket innebär att man genom induktion kan värma upp det och på så sätt få till fasförändringen. Men partiklarna ger även roboten mobilitet och förmågan att reagera på magnetfältet.

I detta är forskarnas nya material skiljt från alternativ som kräver elektricitet eller direkt extern uppvärmning (såsom en värmepistol) för att fasförändras. Vidare hävdar forskarna att deras alternativt är ”mycket mer flytande” i sin flytande fas än andra.

Innan man nu ska börja titta på potentiella användningsområden så har gruppen bakom materialet testat saker som styrka och mobilitet i olika kontexter.

Med hjälp av magnetfält har de fått sina robotar att hoppa över hinder, klättra upp för väggar – samt kioskvältaren att smälta och sedan ”återuppstå” för att ta sig fram. Och i en video som forskarna publicerat får man verkligen Terminatior 2-vibbar.

Videon visar hur en personformad robot blir flytande och sedan återuppstå som fast när den har tagit sig ut ur fängelset.

Så här såg det ut 1991 när T-1000 tar sig igenom gallret...

Användningsområdena är många och gruppen har visat att deras robotar klarar av att exempelvis avlägsna ett främjade objekt från en modell av en mage, samt även kunna leverera medicin ”on demand” i samma mage.

Ytterligare demonstrationer har visat att materialet kan användas som ”intelligent” lödmassa för att reparera kretsar eller som ett alternativ till skruvar. Det senare genom att de letar sig in i svårtillgängliga skruvhål och sedan skiftar över till fast fas.