Vattenfall ändrar sig om energilager: ”Måste pröva lösningar”

2020-01-16 16:00  

Elnäten räcker inte till i Uppsala för alla som vill ha el. Nu ska Vattenfall bygga en batteripark för att minska problemet.

Uppsala har under flera år haft problem med att det är trångt i elnäten. Det har lett till att kunder som vill ansluta sig till elnätet har fått vänta.

– Vi har akut brist på el vid vissa tillfällen, inte minst kalla vinterdagar när många elektriska maskiner ska köras samtidigt, när bilar ska laddas, när hushållsmaskiner och industrier ska ha el. Så kan vi inte ha det, säger Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) till SVT.

Problemet handlar framför allt om flaskhalsar i stamnätet. När fler kunder vill ansluta sig till region- eller lokalnät måste nätägaren ansöka om större effektuttag från stamnätet.

Förstärkningar i stamnätet är på gång, men tar tid att genomföra. Därför väljer Vattenfall nu att satsa på ett energilager med batterier för att minska problemet.

Prognosverktyg blir viktigt för driften

Vattenfall kallar den nya batteriparken, som ska byggas i Gränby och tas i drift under hösten, för störst i Norden. Men sett till installerad effekt är Fortums batteripark i Forshuvud åtminstone lika stor, 5 MW.

Däremot är satsningen i Uppsala sannolikt unik så till vida att den görs för att minska problemet med kapacitetsbristen i elnäten.

– Batterilagret räcker inte för att lösa hela kapacitetsutmaningen. Det är inte den enda lösningen. Men vi tror att det kommer att ge en avgörande lättnad, säger Peter Söderström, innovationschef på Vattenfall Eldistribution, till Ny Teknik.

Han kan dock inte lova att någon kund kommer att kunna anslutas snabbare till elnätet tack vare batteriparken.

Tanken är att batterierna ska laddas när det finns gott om el i nätet, och tankas ur när behoven av el ökar hos hushåll och företag. Ett väl fungerande prognosverktyg, som kan förutse behoven, kommer att bli viktigt för driften. Det gäller att kundernas behov inte uppstår när batterierna är oladdade.

Tretton containrar ska hysa energilagret

Peter Söderström bedömer att situationen i Uppsala lämpar sig väl för att testa energilagring i batterier. Behoven av ökad effekt återkommer ofta men varar vanligtvis inte mer än i några timmar.

– I Uppsala händer det rätt ofta att vi ligger på gränsen för vårt effektuttag från stamnätet, därför är batterier intressanta att testa, säger han.

Energilagret ska ha en kapacitet om 20 MWh och ryms i tretton containrar som ansluts till lokalnätet. Varifrån litiumjonbatterierna köps avslöjar inte Vattenfall. Inte heller kostnaden preciseras närmare än till ”några tiotals miljoner” kronor.

Batteriparken ska ägas och drivas av Vattenfall som ett utvecklingsprojekt under minst tio år. Ambitionen är att det även ska bistå med frekvensreglering i elsystemet.

"Vi måste pröva lösningar"

För några år sedan sa Vattenfall att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för att investera i energilager i Sverige. Det var orsaken till att bolaget valde att inte rusta upp Juktans pumpkraftverk, som nu drivs som ett vanligt vattenkraftverk.

Vad är det som har ändrats nu?

– Det kan fortfarande vara så att det i realiteten inte finns finansiella möjligheter för det här. Men kapacitetsutmaningen är så stor att vi måste pröva lösningar för att komma tillrätta med den. Då kan vi inte välja bort energilager. Men hur många som kommer att byggas framöver är svårt att säga, det beror delvis på utvecklingen av batterikostnaden, säger Peter Söderström.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt