Svenska SMR-projektet: 125 miljoner saknas i finansiering

2022-11-15 06:00  

Planerna på en prototyp för en SMR i Oskarshamn rullar vidare, trots tyska Unipers besked att bolaget inte ska bygga ny kärnkraft. Men det saknas 125 miljoner kronor i projektet.

Den tyska energijätten Uniper gick nyligen ut och meddelade att bolaget inte har några planer på att bygga ny kärnkraft.

– Varken i Sverige eller någon annans stans har Uniper några planer på att bygga ny kärnkraft, det är fakta, sa talespersonen Georg Oppermann till Sveriges Radio.

Uniper är hårt krisdrabbat och tas över av den tyska staten vid årsskiftet. Därmed blir den tyska staten delägare i Sveriges alla tre aktiva kärnkraftverk.

Men Uniper deltar via sitt dotterbolag Sydkraft Nuclear Power även i ett projekt ihop med det svenska reaktorföretaget Blykalla och KTH. Avsikten är att bygga en prototyp av en blykyld reaktor i Oskarshamn 2024, en typ av SMR (små och modulära reaktorer). Energimyndigheten beviljade i februari i år 99 miljoner kronor i stöd till projektet.

”Inte lika mycket full fart från Uniper”

Enligt Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH och grundare av Blykalla, påverkar inte Unipers besked planerna i Oskarshamn. Tanken med prototypen har hela tiden varit att den ska värmas med el, för att simulera en härd. Prototypen ska alltså inte laddas med kärnbränsle.

– Men det kan förstås ha inverkan på planen att bygga en riktig kärnreaktor, säger han.

Smält bly ska fungera som kylmedel i Blykallas reaktor. Foto: Nicklas Thegerström

Initiativtagarna till projektet hoppas att prototypen ska leda till att en demonstrationsreaktor, laddad med kärnbränsle, byggs i Oskarshamn till 2030. Men det steget finns det ännu inga pengar till.

Demo-reaktorn har tidigare kostnadsberäknats till 1,7 miljarder kronor, men den siffran måste sannolikt justeras upp nu.

Foto: TT

KTH-professorn Pär Olsson, som också deltar i prototypprojektet, vittnar om ett minskat engagemang från Uniper den senaste tiden.

– Det har väl inte blivit lika mycket full fart från Uniper efter deras kris och omgjorda ägarstruktur. Vi hade en resurs från Uniper, en person som hjälpte till med inköp, och den togs bort. Men det har vi löst på annat sätt, säger han.

”Jobbar på att ta in ytterligare privata investeringar”

Det finns också flera osäkerheter kvar i prototypprojektet. Ännu saknas 125 miljoner kronor av de 250 miljoner som det väntas gå loss på. Enligt Janne Wallenius ska Blykalla respektive Uniper ansvara för att dra in ungefär hälften av de 125 miljonerna var.

– Vi jobbar på att ta in ytterligare privata investeringar, säger han.

Janne Wallenius. Foto: Nicklas Thegerström

Projektet har hittills kommit så långt att upphandlingen av härdsimulatorn, den elvärmda enheten, snart ska gå i gång.

– Där är vi ganska långt gångna. På de andra enheterna tittar vi på vissa modifikationer och har kommit lite kortare. Men på det stora hela ligger vi rätt bra till, säger Pär Olsson.

Varken med prototypen eller demo-reaktorn är avsikten att anläggningen ska anslutas till elnätet. Janne Wallenius har tidigare motiverat det med miljöbalkens begränsning av antalet kärnreaktorer som är tillåtna att ha i drift samtidigt i Sverige till tio.

”Öppnar för att fånga in koldioxid från atmosfären”

Den begränsningen vill den nya regeringen ta bort, enligt skrivningen i Tidöavtalet. Men enligt Pär Olsson ändrar inte det planerna för demo-reaktorn i Oskarshamn.

– Det finns en separat licensieringsväg för en reaktor som placeras på elnätet jämfört med någon som inte gör det. Det blir en mer komplicerad process med elnätsanslutning. Det vi vinner i minskad komplexitet är värt det, sedan vill vi också visa att kärnkraft inte bara är en elproducent, säger han.

Utan också?

– Man kan också använda värmen till en massa andra saker, industrier behöver värme, det vill vi peka på. Vi jobbar med högtempererad värme, över 550 grader, det öppnar för pyrolys för att tillverka biobränslen eller biokol, fånga in koldioxid från atmosfären eller tillverka vätgas med högtemperaturelektrolys, säger Pär Olsson.

Enligt Janne Wallenius ser tidplanen för prototypreaktorn ut att hålla. Mot slutet av 2024 tror han att den kan stå klar.

SMR-projektet Solstice

Projektet om den elvärmda prototypreaktorn i Oskarshamn kallas för Solstice och löper från 2022 till 2028. Syftet är att testa Blykallas koncept Sealer, som är en modulär och blykyld reaktor. Men i stället för kärnbränsle ska stålstavar med elvärmare inuti simulera värmen från härden. Prototypen ska ha en effekt om 3,3 MW och testerna omfattar drift, säkerhetsfunktioner och underhåll.

Planerna på demonstrationsreaktorn omfattar en anläggning om 80 MW termisk effekt som laddas med kärnbränsle.

Blykallas förhoppning är att prototypen och demo-reaktorn sedan ska leda till att en fabrik för tillverkning av modulära och blykylda reaktorer byggs i Sverige och tas i drift 2032.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kärnkraft SMR

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt