SSM: Ringhals brister i ledning och styrning

2022-11-17 17:13  

Ringhals kärnkraftverk har brister i sin organisation, ledning, styrning och säkerhetskultur. Det anser Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som nu utfärdar ett föreläggande mot kärnkraftsoperatören.

Föreläggandet innebär att Ringhals AB måste utreda sin organisation, ledning, styrning och kultur för att värdera om de sammantaget är ändamålsenliga för strålsäkerheten.

Händelser som har inträffat vid kärnkraftverket sedan 2020 ger en samlad bild som tyder på brister på dessa områden, konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Efter utredningen måste Ringhals upprätta en handlingsplan för att komma till rätta med de brister som har identifierats.

– En enskild händelse i sig behöver inte vara allvarlig, men det sammantagna mönstret av flera händelser kan vara det. Än så länge har det inte hänt något, men vi gör det här i förebyggande syfte, för att se till att det inte ska hända något, säger Anne Edland, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, till Ny Teknik.

Skärmbild som visar insidan av tryckhållaren i Ringhals 4. Värmeelementen har smält och droppat ned på bottnen. Foto: Skärmbild/Ringhals AB

Bland de uppräknade händelserna finns tryckhållaren, som skadades i augusti i år, vilket flitigt har rapporterats i Ny Teknik och andra medier. Tryckhållarens värmeelement överhettades när de felaktigt slogs på trots att tryckhållaren var tom på vatten.

”Ifrågasätter om Ringhals har tagit ett tillräckligt helhetsgrepp”

De brister som Strålsäkerhetsmyndigheten har sett på Ringhals rör instruktioner, efterlevnad av styrande dokument, tydlighet i ansvar och roller, kommunikation och informationsspridning, kvalitetskontroll, kompetens och systemförståelse samt styrning och ledning av entreprenörer.

Det är inte första gången som Ringhals AB får kritik av Strålsäkerhetsmyndigheten. 2021 fick bolaget till exempel ett annat föreläggande från myndigheten. Den gången handlade det om att riktlinjerna för svåra haverier inte hade uppdaterats sedan 2017, trots flera påstötningar.

I det nya föreläggandet konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att Ringhals redan har vidtagit flera åtgärder. Men därefter har flera händelser inträffat som tyder på att problematiken kvarstår.

Anne Edland. Foto: Strålsäkerhetsmyndigheten

– Därför ifrågasätter myndigheten om åtgärderna gett önskad effekt samt om Ringhals har tagit ett tillräckligt helhetsgrepp. De identifierade bristerna förekommer inom flera organisatoriska delar och ses som viktiga i en välfungerande säkerhetskultur, säger Anne Edland.

”Vill se åtgärderna beskrivna och tidssatta”

Björn Linde, vd för Ringhals AB, håller med om Strålsäkerhetsmyndighetens kritik, Ringhals har höga krav på säkerheten, men kan bli bättre, skriver han i mejl till Ny Teknik:

– Vi delar myndighetens uppfattning och beslutade redan i september att ta ett helhetsgrepp utifrån de händelser vi har haft. Nu har vi ett föreläggande som ytterligare pekar på vikten av att ta ett samlat grepp, vilket vi tycker är bra, säger han.

Björn Linde. Foto: Annika Örnborg

Utredningen och handlingsplanen ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 15 mars nästa år.

– Vi vill se åtgärderna beskrivna och tidssatta samt mål för förväntade effekter av respektive åtgärd och en beskrivning av hur de avser att följa upp effekterna, säger Anne Edland.

Kan du ge exempel på hur kulturen på Ringhals har brister?

– Om man inte har uppdaterade instruktioner, eller inte följer de instruktioner som finns och inte heller kommunicerar på ett bra sätt kan det vara tecken på en bristande kultur. Eller om man åtgärdar en sak på ett ställe men inte ser över helheten, säger Anne Edland.

”Viktigt att man jobbar proaktivt”

Även Forsmark fick svidande kritik för sin säkerhetskultur efter spänningsöverslaget 2006 som slog ut flera säkerhetssystem.

Är säkerhetskulturen generellt dålig i svenska kärnkraftverk?

– Nej, alla anläggningar har en hög säkerhetsmedvetenhet, men det är viktigt att man jobbar proaktivt och ser till att det inte händer något. Arbetet med kultur är väldigt prioriterat. Frågor som rör människa, organisation och teknik, styrning och ledning, är viktiga frågor som påverkar så mycket annat. Har man inte koll på det är det inte bra, säger Anne Edland.

Myndigheten ser dock inget hinder för att Ringhals kan fortsätta driften av reaktorerna 3 och 4, samt servicedriften av de stängda reaktorerna 1 och 2.

Händelser vid Ringhals

Föreläggandet från Strålsäkerhetsmyndigheten tar upp flera händelser vid Ringhals kärnkraftverk:

Under provdrift 2020 noterades ett internt läckage genom tre backventiler i den oberoende härdkylningen vid Ringhals 4. Det visade sig att ventilerna hade monterats utan interna delar och deras funktion provades aldrig vid installationen. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömde att händelsen var allvarlig och pekar på brister i ledning och styrning av entreprenörer.

Den 9 mars 2022 pågick arbete med ett bränsleelement i bränslebyggnaden i Ringhals 3 och en bränslestav tappades från lyftverktyget och föll ned på bränsleelementet. Arbetet utfördes av en entreprenörs personal utan att arbetsbefäl från Ringhals AB var närvarande. ”Det faktum att entreprenören inte utrymde bränslebyggnaden och omedelbart meddelade kontrollrummet om den tappade bränslestaven väcker frågor kring om den inhyrda personalen känt till gällande regler och rutiner”, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.

När verktyget senare modifierades noterar Strålsäkerhetsmyndigheten att konstruktionslösningen först inte genomgick den kvalificering som skulle ha genomförts. Hanteringen av händelsen har präglats av bristfällig kommunikation i flera steg, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.

Händelsen i augusti i år, när tryckhållarens värmeelement i Ringhals 4 skadades, ser Strålsäkerhetsmyndigheten allvarligt på eftersom flera organisatoriska barriärer fallerade samtidigt. Men myndigheten skriver också att det är bra att Ringhals AB inte lägger skuld på individer, eftersom synsättet ger förutsättningar för lärande i syfte att förhindra att något liknande händer igen.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt