Så påverkar Ukrainakrisen Sveriges energisituation

2022-02-22 12:55  

Högre priser på el, naturgas och drivmedel kan bli följden i Sverige av Ukrainakrisen. Och vissa industrier kan få problem med bränsle. Det spår tre energiexperter.

Världen håller andan sedan Ryssland har placerat trupper längs den ukrainska gränsen. På tisdagsmorgonen kom beskedet att den ryska presidenten Vladimir Putin har beordrat rysk militär till östra Ukraina sedan han har erkänt utbrytarområdena Donetsk och Luhansk som självständiga.

Även Sverige kan drabbas av följdverkningar från konflikten, tror tre energiexperter som Ny Teknik har talat med.

Läs mer: Efter ryska beskedet: Tyskland stoppar Nordstream 2

Redan nu har det spända läget lett till ett högre oljepris på världsmarknaden. Oljepriset har nått över 90 dollar per fat, vilket är det högsta på åtta år.

– Oljepriset är en indikator på oroligheter. Varenda gång vi ser skärmytslingar i världen sticker oljepriset i väg. Och då drar det ofta med sig priset på naturgas och kol, säger Magnus Thorstensson på Energiföretagen till Ny Teknik.

”Skett en förskjutning”

Även priset på naturgas har stigit på senare tid. Ett intrång i Ukraina tror Magnus Thorstensson leder till ännu högre prisuppgång på både olja och naturgas.

– Blir det en konflikt kommer Ryssland att säkerställa att militären får den tillgång till den energi de behöver. Det kommer att få konsekvenser för utbudet, säger han.

Ryssland är världens tredje största oljeproducent och Europas största leverantör av naturgas. Ungefär 40 procent av Europas naturgastillförsel kommer från Ryssland. Framför allt är det Tyskland och Italien som importerar mycket rysk naturgas.

Oljeraffinaderi i Tatarstan i sydvästra Ryssland. Foto: TT/TASS

För Sverige är Ryssland inget stort importland. Bara en procent av Sveriges totala import kommer från Ryssland, enligt statistik från SCB. Främst är det råolja som har handlats från landet, men sedan 2020 har den importen minskat kraftigt.

– Det har skett en förskjutning av varifrån svenska oljeföretag köper sin olja. Nu är det framför allt från Norge de tar sin olja, säger Petter Stålenheim, ämnesråd på Kommerskollegium.

”Finns ett naturgasberoende”

Än så länge har Sverige inte drabbats av några störda leveranser till följd av den spända situationen kring Ukraina, enligt Energimyndigheten.

– Vi får fortfarande naturgas, olja och oljeprodukter, delvis från Ryssland men också från många andra producenter, säger Rebecka Bergholtz, marknadsanalytiker på Energimyndigheten.

Rebecka Bergholtz. Foto: Energimyndigheten

Men frågan är vad som händer om Ryssland går in med trupper i Ukraina och EU och USA gör verklighet av hotet om ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

– Vi vet inte om det betyder att Ryssland väljer att kapa alla naturgasleveranser till Europa eller inte. Ryssland har tidigare velat framstå som en väldigt leveranstrygg producent både på olje- och naturgassidan. Och under tidigare konflikter har Ryssland inte stängt av utan fortsatt att leverera energi, säger Rebecka Bergholtz.

I Sverige används inte särskilt mycket naturgas, totalt sett cirka 10 TWh per år enligt Energimyndigheten.

Men i Skåne, Halland, Västra Götaland och västra Jönköpings län är naturgas en betydande del av energimixen. Där finns det västsvenska naturgasnätet och naturgasen står för omkring 20 procent av energitillförseln.

– I det västsvenska naturgasnätet finns ett naturgasberoende, där kan situationen få stor påverkan, säger Rebecka Bergholtz.

Kan bli svårt att klara produktionen

Historiskt sett har Sverige importerat naturgas producerad i danska Nordsjön, men där renoveras anläggningarna nu. Energimyndigheten konstaterar att Sverige för första gången blir beroende av gasimporter från Europa, vilket innebär ett mer ansträngt läge för försörjningstryggheten de närmaste åren.

Det är framför allt som processbränsle inom industrin, till exempel raffinaderier och petrokemisk industri, samt för kraft- och fjärrvärmeproduktion som naturgas behövs i Sverige. Ett avbrott i naturgasförsörjningen kan göra så att dessa industrier får svårt att klara sin produktion.

Även elpriset i Sverige, framför allt i syd, kan få en skjuts uppåt på grund av ett högre pris på naturgas i Europa. Priset på elmarknaden avgörs av den dyraste elproduktionskällan varje timme, vilket gör att naturgaspriset kan få stort genomslag om sådan elproduktion behövs för att täcka efterfrågan.

”Minskat inflöde av rysk gas”

I många europeiska länder är det vanligt att använda naturgas för att värma bostäder. Där kan följderna av Ukrainaläget slå hårdare.

– I södra Europa och de östeuropeiska länderna pratar man om en utbredd energifattigdom, människor har inte råd att värma sina hus. Det har redan inträffat och skulle kunna förvärras av Ukrainakrisen, säger Christian Holtz, energimarknadskonsult på Merlin & Metis.

Nu när våren och sommaren närmar sig minskar behovet av naturgas för uppvärmning. Men naturgaslagren i Europa är på låga nivåer, så nästa vinter kan bli kritisk om inte lagren fylls på.

Enligt Christian Holtz är de flesta bedömare i väst överens om att Ryssland sedan en tid tillbaka avsiktligt har minskat tillförseln av naturgas till Europa.

– Vi kan se på lagernivåerna och importnivån att det har varit ett minskat inflöde av rysk gas i förhållande till normalt, säger han.

Linda Nohrstedt

Mer om: Naturgasnät Olja

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt