Så mycket sparas in när alla lastbilar kör förarlöst

2021-10-05 06:00  

En helt förarlös lastbilsflotta i Sverige skulle årligen spara in miljarder. KTH:s prognos är mer lastbilstransporter körda i lättare fordon än i dag. Därmed rullar varje ton gods längre.

Albin Engholm är forskningsstuderande vid KTH. I ett forskningsprojekt med Trafikverket har han undersökt vad som kan hända med transportsystemet när automatiseringen av lastbilar har slagit igenom på bred front.

För att modellera sina scenarier har forskaren anpassat Trafikverkets nationella godstransportmodell Samgods. Han har räknat på är hur skiftet kan förändra kostnadsbilden för lastbilstransporter. Med föraren bortplockad blir det runt 30 procent billigare per körd tonkilometer.

Systemkostnaden, det vill säga för transport och logistik av gods i landet samt in och ut ur Sverige, skulle totalt minska med omkring 10 miljarder kronor per år.

Läs mer: Här lär sig Volvolastbilen att bli självkörande – med 21 sensorer

Albin Engholm har också tittat på hur efterfrågan skulle påverkas samt hur godsflöden kan förändras. Prognosen är att lastbilstransporter blir betydligt billigare, och därmed tar över en större del av transporterna.

– Det vi ser är att de tonkilometer som går på lastbil ökar med drygt 20 procent, men antalet fordonskilometer ökar med 35 procent. I snitt används lastbilar av mindre storlek i de förarlösa scenarierna, säger Albin Engholm till Ny Teknik.

Förarlösa lastbilar väldigt attraktivt

Det finns flera förklaringar till att dimensionerna minskar. I stora delar av Europa ligger i nuläget maxvikten för lastbilar på 40 ton, medan Sverige tillåter fordon på både 60 och 74 ton.

Förarlösa lastbilar är enligt modellen väldigt attraktivt för långväga internationella transporter, inte minst då sträckor avverkas snabbare utan kraven kring  kör- och vilotider.

– De ekonomiska skaleffekterna med att i dag köra en stor lastbil handlar till stor del om att du behöver en förare oavsett om fordonet väger 24 ton eller 64 ton. Men eftersom förarkostnaden är ungefär lika stor för alla typer av lastbilar blir kostnadsbesparingen med en förarlös lastbil relativt större för mindre lastbilar. De främjas av automatiseringen, vilket ger en större ökning av lastbilskilometer på vägen – och det kommer att behöva hanteras och planeras för, säger Albin Engholm.

Läs mer: Luftfria däcken snart verklighet: ”Kände ingen skillnad”

Infrastrukturen påverkas, och syftet med forskningen är just att ta in de långsiktiga konsekvenserna och förutspå hur behoven kan komma att se ut. Albin Engholm vill dock understryka att det är den första studien på området och att resultaten ska tolkas som grova uppskattningar med stora osäkerheter. De kan dock ge en fingervisning om åt vilket håll utvecklingens pekar.

– Den modell som vi har använt är lite för grov för att kunna säga något om specifika vägar, men det vi ser i våra modellkörningar att det till exempel blir ganska mycket mer färjetrafik för att få in och ut vägtransporter i landet, säger Albin Engholm.

Frigör kapacitetsbristen på järnvägen?

Därmed kan man tänka sig en ökad belastning på trafikleder till hamnar i södra och västra Sverige. Albin Engholm ser samtidigt att godstransporter på järnväg minskar med ungefär 30 procent sett till tonkilometer. Han poängterar att detta inte innebär att tågen slås ut av lastbilarna, utan de olika transportslagen kommer även i en förarlösa framtid att komplettera varandra.

Skiftet kommer kanske snarare att frigöra en del av den kapacitetsbrist som finns på järnvägen. Men i ljuset av den förväntade automatiseringen och elektrifieringen av lastbilar så borde svenska politiker kanske bryta med gamla vanor.

– Både EU:s och Sveriges strategi för ett hållbart godssystem handlar ganska mycket om att flytta transporter åt andra hållet – från väg till sjöfart och järnväg. Det kan såklart finnas andra nyttor med en överflyttning än ren klimatnytta, men nu kommer teknik som helt och hållet vänder incitamenten åt det andra hållet. Så man behöver nog utreda hur genomförbart och kostnadseffektivt det är med styrmedel för att främja en flytt av transporter från väg när vi har automatiserade lastbilar. Kanske ska man i stället lägga ännu mer krut på att göra lastbilstransporter så hållbara som möjligt, säger Albin Engholm.

John Edgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt