Så kan tillverkningen av ammoniak bli miljövänlig

2021-01-20 12:38  

Luft, vatten och förnybar energi, utan behov av höga temperaturer. Det är forskarnas recept på en miljövänligare tillverkning av ammoniak. 

Vad har hänt?

Forskare i Australien har utvecklat ett sätt att tillverka ammoniak på ett miljövänligare sätt. Utgångspunkten för metoden är luft, vatten och förnybar energi. 

Varför är det viktigt?

Den konventionella, storskaliga, produktionen av ammoniak är väldigt energikrävande. Den behöver temperaturer över 400 grader och ett högt tryck. Tillverkningen har också varit beroende av fossila bränslen. Processen beräknas stå för 1 procent av våra globala koldioxidutsläpp. 

Hur funkar den mer miljövänliga processen? 

”Genom att framkalla plasmaurladdningar i vattenbubblor har vi utvecklat ett sätt att överbrygga utmaningarna kring energieffektivitet och uppskalning av processen och flyttar tekniken närmare industriell tillämpning”, förklarar professor Patrick Cullen, som lett forskargruppen vid University of Sydney.

Utgångspunkten är att omvandla kväve från luften till ammoniak, som är en förening som består av väte och kväve. Forskarna har kopplat ihop en plasmadriven produktion av kväveoxid, som är ett mellansteg i processen, med en elektrokatalytisk reduktion.  

Forskarna menar att det unika med deras teknik är utformningen av plasmareaktorer med hög prestanda kombinerat med deras elektrokemi. 

Hur långt har forskarna kommit?

Forskarna har hittills bara demonstrerat sin miljövänligare process i labbmiljö. Förhoppningen är att den i en kommersiell tillämpning skulle kunna användas för att tillverka ammoniak lokalt och när behov uppstår.  

Enligt forskaren Emma Lovell, medförfattare till studien, skulle detta bland annat göra det möjligt för lantbrukare att själva använda tekniken för att göra konstgödsel, vilket skulle minska behovet av lagring och transport. 

Vad mer kan detta leda till?

Det finns till exempel en idé om att använda ammoniak som vätgasbärare, eftersom ammoniak är lättare att lagra och transportera än vätgas. Flytande ammoniak kan också lagra mer vätgas än vad flytande vätgas kan.  

Vad händer nu?

De australiska forskarna ska i ett nästa steg jobba på att kommersialisera sin teknik. 

Studien ”A hybrid plasma electrocatalytic process for sustainable ammonia production” har publicerats I den vetenskapliga tidskriften Energy & Environmental Science.

Ania Obminska

Mer om: Lantbruk Jordbruk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt