Så har pandemin gjort världens väderprognoser sämre

2021-03-22 06:00  

Innan coronapandemin var väderdata från kommersiella flygplan den fjärde viktigaste faktorn för världens meteorologer. När pandemin slog till minskade flygtrafiken drastiskt vilket försämrade kvaliteten på väderprognoserna. Ny Teknik förklarar i fem steg.

1. Så skapas världens väderprognoser

Väder sker och prognosticeras globalt. I Europa skapas huvudprognoser av ECMWF, Europacentret för medellånga väderprognoser, som ligger i Storbritannien.

Centret har några av Europas främsta superdatorer och världens största arkiv av väderprediktionsdata, vilket gör att ECMWF kan skapa globala väderprognoser med hög kvalitet. Dessa prognoser bearbetas sedan regionalt, i Sveriges fall av SMHI tillsammans med motsvarande organisationer i Norge, Finland och Estland.

2. Så viktiga är data från kommersiella flygplan

Satellitobservationer av bland annat värmeenergi och vattenånga i olika former är allra viktigast för att kunna ta fram korrekta väderprognoser, men därefter följer flygplansobservationer. De är nästan tre gånger så viktiga som markobservationer. 

– Kommersiella flygplan rapporterar var tredje minut var de befinner sig, hur vindarna blåser, sin fart, temperatur och lufttryck. Det handlar om väldigt detaljerade data som vi använder i våra prognosmodeller, säger Heiner Körnich, enhetschef för SMHI:s forskning inom meteorologi.

Läs mer: Airbus: ”Vätgasdrivna flygplan kan tävla med fossildrivna flygplan”

Redan i somras visade forskaren Ying Chen från Lancaster University i Storbritannien att de insamlade datamängderna från kommersiella flygplan minskade med 50-75 procent under perioden mars-maj 2020. Enligt Chen ledde detta till att prognoserna för yttemperatur försämrades med upp till två grader Celsius på ställen som Grönland och Sibirien.

Läs mer: Laser-satelliten ger svar om extrema kylan

Men Heiner Körnich vill nu nyansera bilden. Han berättar att man från experiment känner till att temperaturprognoser på marken får en tioprocentig försämring om inga flygplan alls skulle ha flugit, men att sambandet mellan antalet flyg och prognoskvalitet inte är linjärt.

– Det är sant att prognosen försämras med färre flyg, men försämringen uppstår främst på den höjd där flygplanen flyger. Däremot blir det inte 50 procent sämre prognoser när det är 50 procent färre flygplan i luften. Hur mycket sämre de blir är dock svårt att bedöma, säger han.

3. Så kompenseras den minskade mängden flygplansdata

Inom meteorologisamfundet kom man överens om att skicka upp fler väderballonger för att kompensera den minskade mängden flygplansdata. Dessutom började man i mars 2020 globalt använda data från satellitkonstellationen Cosmic-2, även känd som Formosat-7.

I maj tillgängliggjorde det amerikanska företaget Spire Global väderdata vilket ytterligare förbättrade prognoskvaliteten och gjorde att effekten av det minskade antalet kommersiella flyg närmast eliminerades. I slutet av september slutade dock Spire tillgängliggöra sina data åt världens meteorologer.

Läs mer: Satelliter vid horisonten ger bättre väderprognoser

4. Så mycket sämre har prognoserna blivit under coronapandemin

Frågan hur mycket sämre världens väderprognoser har blivit på grund av coronapandemin återstår dock och går inte att ge ett rakt svar på.

– Ibland är vädret enklare och ibland svårare att förutse. Vädret är också olika från år till år, samtidigt som vi hela tiden förbättrar våra prognosmodeller. Vi kan bara spekulera, men konstaterar att vi i dag kanske hade haft ännu bättre väderprognoser om flygplansdata hade fortsatt att levererats i samma omfattning som innan pandemin. Det är inte lätt att veta, helt enkelt eftersom vi inte har sådana observationer och kan göra jämförelser, säger Heiner Körnich.

5. Så mycket bättre har väderprognoserna blivit de senaste årtiondena

Enligt Heiner Körnich pågår en ”långsam revolution” i vädervärlden. Varje decennium går det, enkelt förklarat, att göra väderprognoser som sträcker sig ytterligare en dag längre fram i framtiden – med lika stor säkerhet.

Läs mer: Studie: Flygplan kan öka regn och snöfall

Innan olika förbättringar av observationssystemen implementeras görs noggranna tester, för att säkerställa att de nya dataseten och modellerna verkligen skapar bättre prognoser, och inte tvärtom.

Läs mer: Laser från rymden ger bättre väderprognoser

– Vad framtiden har att erbjuda är svårt att sia om, men jag har stora förhoppningar på tekniken som kallas för Mode-s EHS och som innebär att flygplan i sekundtakt skickar data som vi kan använda. Tester på ECMWF har visat att väderprognoser för tolv timmar framåt i tiden kan förbättras med 6 procent när det gäller vindar och 3-4 procent för temperatur, säger Heiner Körnich.

Anders Frick

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt