Regeringen kritiseras – åtta vindprojekt väntar på besked

2022-04-11 11:42

Det ska gå fortare att bygga vindkraft i Sverige, tycker regeringen. Men själv har regeringen åtta havsbaserade projekt som väntar på avgörande, rapporterar tidningen Energi.

Den 6 april presenterade regeringen sitt vindkraftspaket som ska snabba på omställningen från fossil till förnybar energi. Bland annat ska Havs- och vattenmyndigheten utreda ett system för hur aktörer ska kunna få ensamrätt för vindkraftsparker i specifika områden i havet.

Men samtidigt som regeringen vidtar dessa åtgärder har dess eget miljödepartement åtta ansökningar om havsbaserade vindkraftsprojekt som väntar på avgörande, skriver tidningen Energi, som ges ut av branschorganisationen Energiföretagen.

De åtta ansökningarna handlar om vindparker i Sveriges ekonomiska zon. Sådana måste beredas och godkännas av regeringen.

”Tiotals terawattimmar som inte kommer till stånd”

En av dem som väntar på besked är Vattenfall, som lämnade in sin ansökan om ökad totalhöjd i den planerade vindparken Kriegers flak 2018.

Energiföretagen är kritisk till att regeringen tar så lång tid på sig att lämna besked.

– Genom regeringens saktfärdighet är det tiotals terawattimmar som inte kommer till stånd, säger Lars Andersson, ansvarig för vindkraft på Energiföretagen, till Energi.

En av åtgärderna i regeringens vindkraftspaket är en utredning för att effektivisera regeringens roll som prövningsmyndighet. Eva Österman Johansson blir särskild utredare och arbetet ska vara klart senast den 30 juni 2023.

Linda Nohrstedt

Debatt