Reaktorn på 1 MW ska ersätta dieselgeneratorer

2021-10-26 12:59  

Radiants mini-reaktor ska rymmas i en container. Energiföretagens kärnkraftsexpert ser att små, modulära reaktorer kan göra Sverige till framtidens Norge – genom export av elektrobränslen.

Artikeln är uppdaterad

Många ser SMR, små modulära reaktorer, som en framtida lösning på världens energibehov. Bland ett hundratal olika koncept finns svenska Blykalla, som använder smält, självcirkulerande bly för att kyla härden.

Radiant grundades av ingenjörer som tidigare jobbade för Elon Musks rymdbolag Spacex, och de utvecklar en SMR som är tänkt att ersätta dieseldrivna generatorer.

Reaktorn är heliumkyld och levererar bara 1 MW – vilket ska kunna försörja tusen hem, enligt företaget. Vissa tror uppenbarligen på konceptet, för nu har bolaget fått in investeringar på motsvarande 10,3 miljoner kronor för utvecklingen, rapporterar Business Insider.

Tanken är att reaktorn ska rymmas i en vanlig fraktcontainer. Men Carl Berglöf, som är Energiföretagen Sveriges expert inom kärnkraft och elnätsteknik, tror att Radiants rigg kan bli större än vad företagets hoppas. Han förutsätter nämligen att den är grafitmodererad, vilket kräver tämligen stora volymer.

Läs mer: Små, modulära reaktorer – är det framtidens kärnkraft?

Bränslet ser ut att vara instoppat i hexagonala grafitblock. Heliumet är ganska ineffektivt som kylmedel. Därför måste man hålla det vid högt tryck – och med trycksatt gas kan man så klart få en läcka eller tappa trycket. Då får reaktorn ingen kylning.

– Men grafit har den egenskapen att den kan suga upp värmen, och har man då tillräckligt mycket grafit kan den absorbera nog med värme för att bränslet inte ska smälta. Så, med den här typen av koncept kan man bygga reaktorer som är bergsäkra mot härdsmälta, säger Carl Berglöf.

Bränslet ska räcka i åtta år, enligt Radiant. Experten Carl Berglöf tolkar det som att bolaget använder så kallat trisobränsle, där en uranpartikel som inte är större än 1 millimeter i diameter kapslas in i ett skyddande skal bestående av flera lager. De har en tillräckligt god hållbarhet för att förbli intakta medan grafiten tar hand om värmen, tills reaktorn har svalnat. Men för detta krävs ganska mycket grafit.

”Stor potential för elektrobränslen”

Carl Berglöf tror att just Radiants reaktor, med ett lågt uttag, skulle kunna passa exempelvis för gruvdrift eller militärbaser som ligger långt från elnäten – och då handlar det om andra länder än Sverige. Men han ser att SMR kan ha en annan stor roll att fylla här hemma.

– De kan faktiskt ge en väldigt stor potential för elektrobränslen, och om man är visionär så skulle man säga att Sverige skulle kunna bli framtidens Norge genom att exportera elektrobränslen till andra länder, och då pratar vi om hundratals terawattimmar energi om året, säger han. 

Sverige har tillgång till fossilfri el i kombination med ett stort skogsbruk. När våra bioenergianläggningar bränner avfall från skogen ger det oss tillgång till fossilfri koldioxid som kan fångas in.

– Låt säga att vi även använder vår fossilfria el – från vattenkraft, vindkraft, kärnkraft – för att ta fram vätgas. Och så kombinerar vi vätgasen med den här koldioxiden, då får vi e-metanol. Och den kan då vara ett drop in fuel, alltså bränsle som med mindre modifiering kan användas av befintlig transportsektor. Och om man tar vätgas plus kväve så får vi ammoniak. Då kan vi förse vår sjöfart med fossilfri ammoniak, säger Carl Berglöf.

Läs mer: Genombrott för framtidens flytande kärnreaktor

Expert: SMR behöver vara utspridda

För att få fram vätgasen krävs enorma mängder el, samt värme för att framställa e-metanol. Men man kan också använda värmen direkt från högtemperaturreaktorer för att spjälka vätgas från vatten.

– Då behöver man inte gå igenom elektrolys, så på det sättet frigör man ju en massa el. Om man kombinerar bioenergianläggningar, CCS och SMR – de tre tillsammans utgör en intressant systemlösning för att få fram de här ohyggliga mängderna e-bränslen som vi behöver för att ställa om sjöfart, transport och flyg. Såklart tillsammans med elektrifiering av transportsektorn. Vi ser SMR som ett tänkbart komplement i den här systemlösningen, säger han.

För att skapa e-bränslen skulle reaktorerna behöva vara mer spridda, till olika industriella centrum, till skillnad från dagens kärnkraftverk. Energiföretagen anser att lösningen har en väldigt stor potential. Problemet är att befintlig lagstiftning och regler inte främjar den här utvecklingen.

Enligt miljöbalken får Sverige ha max tio reaktorer, som ska vara placerade på specifika platser i landet. Det finns heller inga föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten som beskriver de tekniska specifikationerna som gäller för den här typen av små reaktorer. Dagens föreskrifter beskriver dessutom bara hur befintliga reaktorer kan drivas på ett säkert sätt.

– Snarare signalerar Sveriges lagar i dag att det här är en icke önskvärd verksamhet, säger Carl Berglöf.

John Edgren

Mer om: Reaktor

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt