Protester mot genmodifierade myggorna som ska bekämpa virus

2021-04-28 09:35  
Guilherme Trivellato på Oxitec släpper ut genmodifierade myggor. Arkivbild. Foto: TT/Andre Penner

En halv miljard genmodifierade myggor ska släppas ut över Florida Keys. Målet är att minska spridning av dengue- och zikavirus. Men lokalbefolkningen är allt annat än glada över projektet.

Snart kommer en halv miljard genetiskt modifierade myggor att spridas över ögruppen Florida Keys i USA. Tanken är att minska eller utrota den lokala populationen av gulafebernmyggor som, namnet till trots, nuförtiden mest förknippas med virus som dengue och zika.

Men beslutet är kontroversiellt. Flera forskare och intressegrupper varnar för att metoden kan ge oönskade konsekvenser.

– För de lokala invånarna, som kommer att utgöra frontlinjen för ett av de första storskaliga insektsutsläppen i USA, så är detta inget fälttest. Det är en fråga om hälsa, om säkerhet och om miljön, säger Dana Perls på miljöorganisationen Friends of the Earth, till sajten Futurism.

Företaget som tagit fram de genmodifierade myggorna, brittiska Oxitec, har dock fått grönt ljus från såväl den federala miljöskyddsmyndigheten EPA som från statliga och lokala myndigheter.

Läs mer: Genredigerade myggor testas för att stoppa malaria

Myggorna som Oxitec mixtrat med kallas OX5034 och de bär på en ”självbegränsande gen” – en så kallad gendrivare – som ska göra att honavkomman dör före de utvecklas till en mygga med förmåga att bitas. Planen är att släppa ut genmodifierade hanar – som inte kan bita människor – som ska beblanda sig med den lokala populationen av gulafebernmyggor. När genen går i arv så hoppas Oxitec att antalet gulafebernmyggor minskar drastiskt i området.

Antibiotika kan ställa till det

Ett potentiellt problem är att honor, trots den tillförda genen, kan överleva med hjälp av tetracyklin, ett antibiotikum. Tetracyklin används som bekämpningsmedel i Florida Keys och det finns farhågor om att det vatten som larverna måste bada i för att utvecklas till myggor kan innehålla rester av tetracyklin.

Jennifer Kuzma, chef för Genetic Engineering and Society Center vid North Carolina State University, uppger att EPA i sin riskbedömning inte mätt några halter av tetracyklin i vattnet.

– Det hade de lätt kunnat göra för att uppvisa en skälig aktsamhet, säger hon till sajten Undark.

Oxitec har sedan tidigare spridit versioner av sina genmodifierade myggor i andra delar av världen, som i Brasilien och på Caymanöarna. Men det råder delade meningar om hur lyckade de projekten varit.

Läs mer: Genmodifierade myggan kan ha skapat ännu värre hybrid

I en kontroversiell vetenskaplig artikel publicerad i Nature-ägda Scientific Reports – som tidskriftens redaktörer sedermera försåg med en varningstext – påstod forskare vid Yale-universitetet att det var ”mycket sannolikt” att projektet i Brasilien lett till att den lokala myggpopulationen inte försvagats, utan tvärtom förstärkts.

Jason Rasgon, professor i entomologi vid universitetet Pennsylvania State, säger till New Atlas att den formuleringen är olycklig.

– Det är inte ”mycket sannolikt” och det finns ingen data i artikeln som ger stöd åt den slutsatsen. Det är en hypotes och därför en god anledning att göra de experiment som krävs för att se om det ligger någon sanning i den, säger Rasgon, som inte har någon koppling till Oxitec.

Genetiskt modifierade gulafebernmyggor. Arkivbild. Foto: TT/Andre Penner

Men många av invånarna i Florida Keys, liksom de intresseorganisationer som engagerat sig, förblir starkt skeptiska till Oxitec. Det brittiska företaget pekar gärna på att man på Caymanöarna skulle ha reducerat den vilda populationen i West Bay, en ort som ligger en mil norr om huvudstaden George Town, med 62 procent. Och utåt sett gick myndigheten Mosquito Research and Control Unit (MRCU) i god för den siffran.

Interna mejl från en forskare på MRCU ger en annan bild. ”MRCU hade förväntat sig en reduktion på över 90 procent, något som hade rapporterats i andra Oxitec-utsläpp. Detta uppnåddes aldrig och siffran 62 procent kan inte accepteras av MRCU”, skrev forskningschefen Alan Wheeler.

Rädsla i Florida Keys

Även om motståndet i Florida Keys tycks vara starkt så betonar många att de inte har något emot genteknik om de kunde vara säkra på att Oxitecs myggor verkligen kommer att ge det resultat som utlovats. Däremot vänder sig lokalbefolkningen mot en brist på insyn i projektet, brist på riskanalys, avsaknad av samråd och oönskade konsekvenser. Det finns till exempel en rädsla för att gulafebernmyggorna i området i värsta fall skulle kunna bli mer smittsamma i det fall Oxitecs honmyggor skulle överleva mot alla odds.

Läs mer: Malariamyggor utrotades med hjälp av gensax

Till och med Oxitec själva medger att den risken existerar.

– I en osannolik situation där en OX5034-hona lägger ägg i en miljö där det finns tetracyklin så kan OX5034-honorna överleva under rätt förhållanden och om koncentrationen av tetracyklin är tillräckligt hög, säger Nathan Rose på Oxitec, till sajten Futurism.

Likafullt är både Oxitec och de amerikanska myndigheter som gett dem sitt godkännande övertygade om att all oro är helt i onödan.

– Det här projektet innebär ingen risk för människor, djur eller miljön, säger Nathan Rose på Oxitec.

Peter Ottsjö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt