Preem vill fånga in koldioxid 2025 men kan öka utsläppen

2018-11-07 06:00  

Preem ska fortsätta sin satsning på infångning och lagring av koldioxid. Samtidigt vill oljebolaget bygga ut raffinaderiet i Lysekil för att rena tjockolja, vilket kan fördubbla utsläppen därifrån.

Varje år släpper Preems raffinaderi i Lysekil, Preemraff, ut ungefär 1,6 miljoner ton koldioxid. Om oljebolagets planer på en utbyggnad går i lås kan mängden snart närma sig det dubbla. Denna vecka väntas Preem få besked från mark- och miljödomstolen om företaget får bygga en ny anläggning för att omvandla tjockolja till bensin och diesel för fartyg.

Samtidigt ska Preem även ska satsa på infångning och lagring av koldioxid, CCS, (Carbon Capture and Storage). Utan CCS beräknas raffinaderiets koldioxidutsläpp öka till 3,4 miljoner ton per år. Med CCS beräknas utsläppen per år bli cirka 3 miljoner ton.

– Lyckas vi med CCS-projektet kommer den totala mängden utsläpp att hamna på ungefär 3 miljoner ton koldioxid, med potential att ytterligare reducera utsläppen på sikt, speciellt med det vi lär oss från CCS-projektet, säger Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem.

Läs mer: Efter klimatrapporten: Här är tre metoder mot negativa utsläpp

Utbyggnaden handlar enligt Mattias Backmark om att omvandla tjockolja till renare produkter. Bunkerbränsle behöver tas om hand och bli något mer rent. Men det förutsätter också koldioxidutsläpp.

Är det verkligen hållbart?

– Någon i världen behöver ta hand om den här oljan, och göra något av den. Om inte vi, så gör någon annan det, med mycket sämre miljöprestanda än vi. Därför tycker att det är bättre att vi gör det, säger Mattias Backmark.

Under våren har bolaget undersökt förutsättningarna för att föra upp en demonstrationsanläggning för CCS vid raffinaderiet i Lysekil. Utgångspunkten har varit att koldioxiden ska fångas in och avskiljas vid raffinaderiet, för att sedan transporteras i flytande form via båt till Norge, där den lagras.

– Vi gör detta för att vi tror att koldioxidpriset kommer att stiga i framtiden och för att vi ser att det är kommersiellt möjligt. Vi tror också att detta är en nödvändigt för att kunna bedriva en hållbar verksamhet och en framtida konkurrensfördel, säger Mattias Backmark.

Förhoppningen: Att en färdig anläggning ska stå klar till 2025

Den vätgasanläggning som nu är aktuell för CCS-projektet släpper ut ungefär 500 000 ton koldioxid om året, nästan en tredje del av den totala mängden koldioxidutsläpp från Preemraff i dag.

– Vi vet att CCS-tekniken funkar, men den måste testas på den specifika vätgasproduktionsenheten. Tanken är fånga in koldioxiden där, komprimera den och göra den flytande, och sedan transportera den på båtar till den norska västkusten, där den lagras minst 800 meter under marken, för att koldioxiden fortsatt ska hålla sig flytande, berättar Kristin Jordal, seniorforskare vid det norska forskningsinstitutet Sintef, som står bakom förstudien.

Läs mer: Bränslebolaget tillverkar syntetbränsle av koldioxidutsläpp

Koldioxiden från anläggningen ska avskiljas från rökgaserna innan de släpps ut i atmosfären. Den kommer att fångas in via adsorption, förklarar Mattias Backmark på Preem.

– Vi låter koldioxiden passera genom en absorbent. Sedan desorberar vi vätskan genom att tillföra energi. Vår ambition är att göra det med spillvärme. När vi har desorberat koldioxiden är den i koncentrerad form, då ska den komprimeras och kylas, förklarar Mattias Backmark.

Koldioxiden lagras sedan i en cistern, och kommer att transporteras via båt till Smeaheia i Norge för att pumpas ner till sin lagringsplats, i en gammal oljekälla, om allt går enligt plan. Men för att detta ska bli möjligt måste en del juridiska frågor lösas först.

– London-konventionen begränsar möjligheterna att transportera avfall mellan länder i dag. Förutsättningarna för att få till det här ser bra ut, men det skulle inte vara möjligt att genomföra detta i dag, säger Mattias Backmark.

Nästa år inleder Preem ett demonstrationsprojekt kring CCS-tekniken. Förhoppningen är att en färdig anläggning ska stå klar till 2025.

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt