Ny försening av jätteprojektet Sydvästlänken: ”Bekymmersamt”

2020-11-26 15:12  

Jätteprojektet Sydvästlänken, som ska öka överföringskapaciteten för el mellan Närke och Skåne, kan inte tas i drift i december som tänkt. Starten skjuts upp på grund av mjukvaruproblem i omriktarstationerna. Nu vill energiminister Anders Ygeman (S) granska mångmiljardsatsningen.

Sydvästlänken är Svenska kraftnäts största investering någonsin. Men leverantören av omriktarstationerna i länkens södra likströmsdel, GE Grid, har haft svårt att få tekniken att fungera.

Drifttagningen av likströmsdelen har redan skjutits upp flera gånger. Den är hittills nära sex år försenad.

Det senaste beskedet var att starten skulle ske den 18 december. Men nu skjuts den upp igen, till den 31 mars 2021.

Under hösten skulle provdrift utföras under 30 dagar på likströmsdelen. Syftet var att verifiera systemet och konstatera stabilitet och driftsäkerhet.

”Mycket bekymmersamt”

Men förberedande tester visade att det fanns brister i styrningen av omriktarstationerna under onormala driftsituationer, rapporterar Svenska kraftnät på sin hemsida. Därför kunde inte provdriften påbörjas som planerat.

– Det är mycket bekymmersamt att vi åter igen måste skjuta upp drifttagningen av Sydvästlänken. Trösten är att leverantörens tester visar att omriktarstationerna fungerar vid normala driftförhållanden. Nu måste leverantören ha full fokus på att åtgärda eventuella problem som kan uppstå vid onormal drift, säger Per Eckemark, divisionschef för nät på Svenska kraftnät, på affärsverkets hemsida.

Läs mer: Svenska kraftnäts elsatsning på 75 miljarder ska lösa flaskhals

De tester som har utförts visar enligt Svenska kraftnät att det är mjukvaran som måste uppdateras och genomgå en ny serie verifierande tester innan provtagningen kan starta.

”Det beklagar jag”

Konsekvenserna av förseningen blir att prisskillnaden på el mellan framför allt elområdena tre och fyra, mellersta respektive södra Sverige, består som tidigare.

– Nu får vi alltså inte denna utjämningseffekt av elpriset mellan de två elområdena till denna vinter. Utan vi får vänta till sista mars 2021 då Sydvästlänken tas i drift. Det beklagar jag, säger Per Eckemark.

Ygeman vill granska Sydvästlänken

Energiminister Anders Ygeman (S) anser att förseningarna i Svenska kraftnäts mångmiljardsatsning måste utredas för att lärdomar ska kunna dras inför den fortsatta nätutbyggnaden.

– Vi måste granska vad som gått snett, säger han till Sydsvenskan.

– Vi vet att det varit ett antal fel under vägen, med skarvarna och nu med mjukvaran. Men vi måste veta var felet ligger, om det ligger hos beställaren, hos leverantören eller någon annanstans, säger han.

(Texten har uppdaterats)

Sydvästlänken

Sydvästlänken är 43 mil lång och beräknas kosta 7,3 miljarder kronor.

Den norra delen, mellan Hallsberg och Barkeryd, består av en 18 mil lång växelströmsförbindelse med 400 kilovolts luftledningar. Den togs i drift 2015.

Den södra delen, mellan Barkeryd och Hurva, utgörs av en 25 mil lång likströmsförbindelse med två parallella kabelförband om 600 MW vardera och +/- 300 kilovolts spänning. 19 mil går i markkabel och 6 mil i luftledning. Den södra delen bedöms kunna tas i drift den 31 mars 2021.

Linda Nohrstedt

Mer om: Likström HVDC

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt