Ny elrapport: Elpriserna ökade i norra Sverige

2022-05-03 14:51  

NY TEKNIKS ELRAPPORT. Sjunkande priser i söder, stigande i norr. Men det är fortfarande relativt stora prisskillnader mellan de svenska elområdena. Ny Tekniks elrapport ger dig fakta om den senaste månaden på elmarknaden.

Ny Teknik lanserar i dag en elrapport, en månadsbevakning av den svenska elmarknaden för att svara på de viktigaste frågorna om pris, konsumtion, produktion och självförsörjning. Ny Tekniks elrapport görs i samarbete med datajournalister från nyhetstjänsten Newsworthy

I södra Sverige, i elområde 4, landade spotpriset – alltså priset elbolagen köper in elen för – på 114 öre per kilowattimme i april, vilket 41 öre lägre än månaden innan. Det är historiskt sett fortfarande ett högt pris. Rekordet sattes i december 2021 då en kilowattimme kostade 187 öre.

Även i elområde tre – där bland annat Stockholm och Göteborg ligger – sjönk elpriset i april: 89 öre per kilowattimme i genomsnitt över månaden jämfört med 130 öre månaden innan.

Samtidigt ökade priserna i de norra elområdena, område 1 och 2, till 53 respektive 54 öre. Priserna i norra Sverige är oftast lägre än i södra Sverige, som högst har priset i norr legat på 67 öre per kilowattimme. Det inträffade i december.

Sedan 2020 har priskillnaden mellan de svenska elområdena ökat. Skillnaden på 61 öre mellan det område med högst pris – SE4 – och det med lägst – SE1 – är relativt stor, men mindre än månaden innan. Då skiljde 132 öre per kilowattimme, vilket är den största prisskillnaden hittills.

De nordliga elområdena tillhör oftast de med lägst priser i en europeisk jämförelse. Även elområde 3 och elområde 4 återfinns på den nedre halvan.

Under april förbrukades det ungefär 11 000 gigawattimmar el i Sverige. Det är tämligen normalt för april, sett till snittet de senaste sju åren. Januari brukar vara den månad på året med högst elkonsumtion, men i vintras var det i stället december.

Efterfrågan på el varierar – beroende på väder och vind och tid på dygnet. Den 8 april konsumerades som mest el under ett dygn i Sverige i april 2022. Högsta timvärde uppmättes mellan 7.00 och 8.00 den 5 april.

Det producerades mer el i Sverige än det konsumerades under april. Enligt de preliminära siffrorna kom ungefär två femtedelar från vattenkraft, en tredjedel från kärnkraft och runt 17 procent från vindkraft.

I januari 2022 stod vindkraften för ungefär 26 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Det är vindkraftens högsta siffra under de senaste sju åren.

Under ”annat” finns solkraft och kraftvärme. För den senaste månaden finns ännu inte statistik tillgänglig som är nedbruten på de olika kraftslagen. Enligt SCB:s senaste data – till och med november 2021 – har solkraften stått för ungefär 0,7 procent av den totala produktionen det senaste året. I det ingår endast anläggningar som är anslutna till elnätet.

När det gäller kraftvärme dominerar förnybara bränslen. Icke-förnybara bränslen, som till exempel kol, naturgas och olja, stod för 1,4 procent av den totala elproduktionen under samma period.

Sammantaget innebär det att omkring 98 procent av den svenska elproduktionen var fossilfri och 68 procent förnybar (kärnkraften exkluderad).

Produktionen av vindkraft är svår att planera, den är beroende av just vind. För att upprättahålla balansen i elsystemet justeras produktionen främst av vattenkraft – som förutom att användas som baskraft också kan startas och stoppas på kort tid och möta variationer i efterfrågan. Tittar man på produktionen timme för timme syns det i diagrammet här som en ”taggigare” kurva, medan kärnkraftsproduktionen ligger stabil över tid.

Det produceras mer el i Sverige än det förbrukas – bara två månader under de senaste sju åren har Sverige importerat mer el än vad landet har exporterat under en månad.

I april exporterade Sverige också mer el än man importerade under samtliga timmar.

Det är också ovanligt med hela dygn där importen totalt är större än exporten. Det senaste året har det hänt en handfull gånger.

Under april exporterade Sverige mest el till Finland, medan den största importen kom från Norge. Men också i förhållande till Norge var exporten större än importen.

Ny Teknik redaktion

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt