Norge storsatsar på koldioxidhotell

2020-09-22 15:30  

Den norska regeringen föreslår en storsatsning på avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS. Svenska företag kan i framtiden få pumpa ned sin koldioxid i den norska havsbottnen.

Sedan 2013 har den norska regeringen arbetat mot målet att skapa en hel värdekedja för avskiljning, transport och lagring av koldioxid, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) i landet. Se i grafiken ovan hur det är tänkt att gå till.

I måndags presenterade regeringen en rapport för Stortinget om hur det hela ska förverkligas. Projektet kallas för Långskepp efter vikingarnas fartyg.

– Vikingarnas långskepp var det yppersta av sin tids fartygsteknik och ett resultat av innovation och hårt arbete. Vårt långskepp är också ett resultat av ny teknik och hårt arbete av industri och myndigheter, sa olje- och energiminister Tina Bru på en presskonferens.

Koldioxiden är tänkt att transporteras med båt till en omlastningsstation där gasen mellanlagras. Foto: Multiconsult

Rapporten ska utgöra ett beslutsunderlag för Stortinget. Regeringens föreslår att Norcem, som tillverkar cement i Brevik, blir först ut att avskilja koldioxid.

Om Fortum Oslo Varme hittar tillräcklig egenfinansiering och ekonomiskt stöd från andra källor, till exempel EU, kommer regeringen att stödja att avskiljning sker också på företagets anläggning för avfallsförbränning i Oslo.

De tre oljebolagen Equinor, Total och Shell samarbetar redan om att etablera transport- och lagringsdelen i värdekedjan. Även den delen utlovas ekonomiskt stöd från den norska staten.

Världen första koldioxidhotell

Totalt beräknas Långskeppsprojektet kosta 25,1 miljarder norska kronor. Statens del beräknas till 16,8 miljarder norska kronor, vilket inkluderar själva investeringen samt drift i tio år.

Det norska koldioxidlagret blir, om det förverkligas, världens första som är öppet för andra länder. Det blir ett slags koldioxidhotell där länder kan betala för att checka in sin växthusgas.

Med hjälp av en enorm styrrigg, här ombord på ett fartyg, förbereddes provborrning i slutet av förra året. Foto: Northern Lights

Tina Bru berättade på presskonferensen att hon alldeles nyligen hade ett positivt samtal med sin svenska kollega, energiminister Anders Ygeman. Han ska ha bekräftat att det är aktuellt att lagra koldioxid från svensk industri i Norge och att svenska myndigheter nu ska satsa pengar på att utveckla projekt i Sverige.

Tidigare har Ny Teknik rapporterat att sju europeiska bolag, bland andra svenska Stockholm Exergi och Preem, har tecknat samarbetsavtal med det norska lagringsprojektet. De har så att säga redan bokat sina rum i koldioxidhotellet.

I slutet av förra året förbereddes provborrning på platsen för det framtida koldioxidlagret, 110 kilometer utanför Bergen. Internt kallas platsen för Aurora. Där är havet 300 meter djupt. Koldioxiden ska pumpas ned tre kilometer under bottnen.

Resultatet av provborrningen visade att sandstenen på platsen har hög lagringskapacitet. Den behöver vara tillräckligt porös eftersom det är porerna som ska rymma koldioxiden.

Takformationen ovanför sandstenen måste vara tillräckligt tät så att växthusgasen inte kan sippra upp och provborrningen visade att lagret av skiffer som utgör takformationen var 75 meter tjock. I sin rapport till Stortinget konstaterar regeringen att skifferlagret har tillräcklig integritet för koldioxidinjektion.

Formellt väntas den norska CCS-satsningen beslutas i samband med att statsbudgeten för 2021 antas senare i höst.

Linda Nohrstedt

Mer om: CCS Koldioxid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt