Kärnkraftsägare vill ha betalt för mer än el

2020-09-17 07:44  

Rekordlåga elpriser under vår och sommar ledde till att kärnkraftsreaktorer stod stilla. Nu vill kärnkraftsägarna få betalt systemtjänster.

En vattenkraft på fullfart tack vare en kraftig vårflod och fyllda vattenmagasin pressade tidigt ner priserna något enormt. Dessutom bidrog coronapandemin till prispress på grund av en minskad elförbrukning.

Samtidigt har det varit stora skillnader beroende på var man bor.

Stora skillnader i landet med elpriser

Under sommaren har prisnivån varit extremt låg i norr, medan södra Sverige stundtals hade skyhöga noteringar vissa dagar.

En orsak var att Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för stabiliteten i elförsörjningen, fick reducera överföringskapaciteten från norra till södra Sverige på grund av tekniska utmaningar, uppger Christian Holtz.

– Så södra Sverige har inte riktigt fått ta del av de här låga priserna, utan man har haft riktigt höga priser, säger Christian Holtz, elanalytiker på konsultföretaget Sweco.

Elpriserna är nu tillbaka på mer normala nivåer, men 2020 har varit ett svängigt och ovanligt år.

– Det har varit ett exceptionellt år, säger Christian Holtz, elanalytiker på konsultföretaget Sweco.

Ygeman mötte kärnkraftsägarna

Dessutom valde kärnkraftsägarna att förlänga underhållsperioden för vissa av sina reaktorer.

– För det var helt enkelt för dåligt betalt för att köra för fullt, säger Christian Holtz.

Under onsdagen träffade energiminister Anders Ygeman (S) representanter från kärnkraftsägarna Vattenfall, Uniper och Fortum.

– Mötet var påkallat av sommarens situation och för att kunna gå igenom och se till att vi inte återupprepar en situation som liknar den, säger Ygeman till TT.

Anders Ygeman säger att han har förståelse för att kärnkraftsägare anpassar sin kapacitet när det råder låga priser, men han framhåller att Svenska kraftnät fick reda på de förlängda underhållstiderna med kort varsel.

Kärnkraftverk kan få betalt för systemtjänster

Ett sätt för ägarna att köra sina reaktorer även under perioder med väldigt låga prisnivåer är att de får betalt för mer än bara den el som produceras.

Det finns redan vissa marknader för så kallade systemtjänster i Sverige, men ägarna vill se fler marknader och de får medhåll av energiministern.

– Har vi ett elpris som är lågt över tid så kommer det att bli större och större perioder där kärnkraften inte är lönsam att köra på marknadsmässiga grunder. Om då elsystemet behöver de systemtjänster som genereras i kärnkraften måste det finns en marknad för att köpa och sälja sådana systemtjänster, säger Anders Ygeman och fortsätter:

– Det är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa fungerande elsystem med hög kapacitet, men vi måste få högre överföringskapacitet mellan de olika elområdena för att förhindra prisskillnader och för att man ska kunna expandera näringslivsverksamhet i hela landet.

De systemtjänster som kärnkraften skulle kunna få betalt för är främst svängmassa och spänningshållning. I kärnkraftverken finns stora och tunga turbiner och generatorer som snurrar i takt med frekvensen i elnätet. Rotationsenergin ger en tröghet i elsystemet som hjälper till att dämpa frekvensfallet vid en störning.

Spänningshållning är något som kärnkraften redan bidrar med genom att dess synkrona generatorer både konsumerar och tillför reaktiv effekt.

Under hösten och vintern tror analytikern Christian Holtz att elpriserna kommer att ligga på mer normala nivåer för årstiden.

– Däremot tror jag att vi under flera års tid framåt kommer att ha större prisområdesskillnader inom Sverige än vad vi har haft historiskt sett. Det beror ju på att det är ett väldigt stort överskott av elproduktion i norr och ett underskott i söder, säger Holtz.

Kärnkraft i Sverige

Sju reaktorer, fördelade på tre kärnkraftverk, används för elproduktion i Sverige.

Ringhals: Tre reaktorer. Ringhals 1 och 3 kör med normal produktion. Ringhals 4 är stoppad sedan 6 september på grund av ett fel. Just nu pågår arbete i turbinanläggning. Beräknas vara i drift igen 22 september. Samtliga reaktorer har genomgått sitt årliga underhåll.

Forsmark: Tre reaktorer. Forsmark 1 har normal produktion, men ska stängas för underhåll 20 september till 28 oktober. Forsmark 2 och Forsmark 3 kör som vanligt och båda har haft sina årliga underhåll.

Oskarshamn: En reaktor, Oskarshamn 3 genomgår årligt underhåll. Pågår 1 augusti-26 oktober.

Stängningar: Ringhals 2 stängdes vid senaste årsskiftet, medan Ringhals 1 ska stängas av vid kommande årsskiftet. Oskarshamn 1 och 2 stängdes 2015 respektive 2017 medan de båda reaktorerna i kärnkraftverket i Barsebäck stängdes 1999 respektive 2005.

Källa: Vattenfall och OKG

El i Sverige

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden: Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), Stockholm (SE3) och Malmö (SE4).

Priset på elbörsen Nordpool, där elproducenter säljer el till elhandelsföretag, bestäms utifrån tillgång och efterfrågan i respektive område. Men även möjligheten att föra över el mellan områdena påverkar.

Det produceras mest el i norra Sverige, medan det används mest el i söder. Samtidigt är överföringskapaciteten mellan områdena begränsad, vilket gör att all överskottsel från norra Sverige inte kan användas i söder.

Källa: Svenska Kraftnät med flera

TT / Ny Teknik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt