Inte konstigt att snabba ”elcyklar” förvirrar

2021-05-18 06:00  
Fordonet som mannen stoppades på efter färden i Visby. Polisen uppmätte senare fordonets maxfart till 86 kilometer per timme. Foto: Jimmy Tell/Polisens förundersökning 

ANALYS. Eldriften har gett oss en uppsjö nya fordon. Transportstyrelsen verkar ha fullt sjå att placera in dem i rätt kategori. Hur länge kan myndigheten hålla på så här? skriver Ny Tekniks Johan Kristensson.

På bara tio år har fordonsutbudet i våra städer förändrats ganska drastiskt. Elassisterade cyklar, elsparkcyklar, hoverboards, eldrivna skateboards samt kanske en och annan överlevande segway slåss om utrymmet på cykelbanor, gator och ibland även trottoarer. Litiumjonbatteriets segertåg har verkligen förändrat hur vi förflyttar oss, framför allt i tätbebyggda områden. 

Utvecklingen är häpnadsväckande men som med allt nytt som innebär den också vissa utmaningar – inte minst i förhållande till byråkratin. 

Jag medverkade nyligen i Sveriges Radios P4 Extra för att hjälpa till att reda ut vad som gäller för elcyklar. Hur fort får de gå? Vilka effektbegränsningar gäller? När blir elcykeln en moped? Anledningen var en händelse på Gotland där en man dömts för grov olovlig körning efter att ha kört en ”elcykel” vars toppfart polisen senare uppmätte till 84 kilometer per timme. Mannen medgav att han ”kopplat om några kablar”.

”Elcykeln” hade en motor på 3,5 kilowatt

Inför programmet försökte jag sätta mig in i de olika reglerna för olika fordonskategorier. Kraven är egentligen inte så komplicerade, men benämningarna gör att det blir rätt rörigt. Varför kallar lagen/Transportstyrelsen något för en moped när det inte alls ser ut som en moped? 

Så här i efterhand ångrar jag att jag inte fann tid att läsa domen innan sändningen, utan nöjde mig med medierapporteringen om händelsen. Men tiden var knapp och fokus skulle ligga på de allmänna förhållningsreglerna, inte det aktuella fordonet.  

Efteråt beställde jag av nyfikenhet både domen och polisens förundersökning. Det stod snabbt klart att det knappast rörde sig om vad de flesta nog tänker på när de hör begreppet elcykel. I stället för 250 watts elmotor och assistans upp till 25 kilometer per timme framträdde ett prestandapotent fordon om 3,5 kilowatt som snarare ledde tanken mot en enduromotorcykel.

Elcykel saknar definition

En del av problemet är förmodligen att det inte finns någon definition av begreppet elcykel. Ordet tycks användas för allt som liknar en cykel, men som enligt lagens mening kan vara allt från en cykel till en moped klass I, moped klass II eller som i Gotlandsfallet: en lätt motorcykel. Det är kanske inte så konstigt att det blir förvirrat.

(Blir du förvirrad av alla begrepp i artikeln? Längst ner finns en ordlista.) 

Vilken kategori ett fordon hamnar i är viktigt, eftersom det avgör var det får köras, hur snabbt, om det behöver trafikförsäkras och om hjälm behövs. 

Foto: Christine Olsson/TT

Transportstyrelsen verkar ha fullt sjå att pussla in alla dessa nya fordon i befintliga kategorier. Pernilla Bremer har nyligen överlämnat en statlig utredning om behovet av enklare regler för eldrivna enpersonsfordon (ytterligare ett besvärligt begrepp att lägga på minnet). 

Cykel med elassistans eller eldrivet enpersonsfordon?

På min fråga vad en elcykel är för henne svarar hon först att det är en svår fråga, men ångrar sig och säger att det finns två kategorier som är aktuella. Dels ”eldrivna enpersonsfordon utan tramp- eller vevanonordning” som är konstruerade för en maxhastighet om 20 kilometer per timme och 250 watts effekt. I vardagligt tal kallar vi dem till exempel för elsparkcyklar. Och dels en vanlig klassisk cykel med elassistans som hjälper till upp till 25 kilometer per timme, med max 250 watt. 

Hon tror själv att de eldrivna cykelliknande fordon som faller in i moped klass II kan vara orsaken till förvirringen. De ser ut som en vanlig elcykel men får en ha motoreffekt upp till 1 kilowatt och gå i 25 kilometer per timme. Någon har kommit på att dessa ska benämnas ”motoriserad cykel”.  

Fordon som ser ut som en elcykel men placerar sig i moped klass I får gå i 45 kilometer per timme och kallas för snabbelcyklar – trots att den statliga utredaren alltså inte tycker att mopedfordon vare sig i klass I eller II kan kallas för elcyklar.

Är elcykeln ett motorfordon?

Ytterligare en fråga är om cyklar med elassistans anses vara motorfordon eller inte. NTF skriver på sin hemsida att de är motorfordon – och därför inte får köras i terräng som man får med en vanlig cykel enligt allemansrätten. Naturvårdsverket är av samma uppfattning, men använder sig inte av begreppet motorfordon, utan det lite vagare ”motoriserade fordon”.  

När jag frågar Pernilla Bremer vad definitionen av ett motorfordon är får jag följande svar: ”Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel”. Alltså precis tvärtemot vad NTF och Naturvårdsverket säger, eftersom en cykel med elassistans anses vara en cykel i lagens mening (du behöver inte ha hjälm eller vara nykter så länge du inte orsakar en olycka).

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Så vad är problemet? Vi kan nog vara säkra på elektrifieringsivern snart föder fram ytterligare fordonstyper, med potential att underlätta livet för oss. Ännu en utredning kommer därmed att behöva tillsättas med syftet att ta reda på om tingesten ska betraktas som en cykel, moped, motorcykel eller… nån typ av maskin?

Dags för omtag när det gäller begreppen?

Under tiden växer sig klyftan mellan lagbokens och allmänhetens begreppsanvändning allt större. Lagen tycker alltså att mitt nyinköpta utsläppsfria eldrivna fordon bör kallas för samma sak som ett stinkande, brölande tvåtaktsskrälle från 1988? Lagen ska vara skriven för och förstås av vanligt folk, inte minst när det gäller så vardagliga ting som fordon. Annars blir det lätt förvirrat, vilket är det sista man vill ska hända i trafiken. 

Att gotlänningen förstod att han gjorde fel när han ”kopplade om några kablar”, får nog anses vara oomstritt. Men en överväldigande majoritet vill sköta sig, komma fram säkert och slippa böter. För dem ska det vara enkelt att göra rätt.  

Kanske är det dags för ett omtag i frågan. 

Ordlista

Cykel

Ett ganska brett begrepp som bland annat innebär att fordonet får använda sig av cykelinfrastrukturen. 2012 definierade tingsrätten vad en cykel är, efter en händelse då en berusad blev stoppad på en elcykel.

Det finns även underkategorier till cykeln, tre av dessa är:

• Elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen. Kallas för cykel med elassistans.

• Elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen; (a) max 250 watt eller (b) självbalanserande (ex. Segway).

• Elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).

Eldrivet enpersonsfordon

Inte en egen fordonskategori utan snarare ett samlingsbegrepp. Eldrivna enpersonsfordon kan klassas som cykel, moped, lekfordon eller motorcykel. Elsparkcyklar och segways ingår i begreppet, bland annat.

Elcykel

Elcykel som begrepp är inte definierat, utan verkar användas för det mesta som liknar en vanlig cykel, men även har batteri och elmotor.

Moped klass II 

Från och med 1 januari 2016 tilläts en ny typ av moped klass II, som ska ha trampor och hjälpmotor med en högsta effekt på 1 kilowatt och endast ge krafttillskott upp till och med 25 kilometer per timme. Kallas för motoriserad cykel. Ett sådant fordon behöver inte registreras, men man ska ha åtminstone cykelhjälm på sig. 

Moped klass I 

Om fordonet är en moped men går fortare än 25 kilometer per timme eller har en högre effekt än 1 kilowatt ska den anses vara en moped klass I. Det får ha en nettoeffekt på max 4 kilowatt och vara konstruerat för hastigheter upp till 45 kilometer per timme. Kallas för snabbelcykel. Ett sådant fordon ska registreras och ha registreringsskylt.  

Lätt motorcykel 

Nästa kategori är Lätt motorcykel, som när den har annan motor än en förbränningsmotor får ha en nettoeffekt på högst 11 kilowatt (och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram). Ett sådant fordon måste också vara registrerat.

Källa: Transportstyrelsen

Johan Kristensson

Mer om: Elcykel Moped

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt