Här byggs Sveriges största solcellspark

2020-05-28 12:00  

Med en installerad kapacitet på runt 21 megawatt blir solcellsparken utanför Strängnäs Sveriges största. ”Det kommer två lastbilar med solceller varje dag i flera månader”, säger Energiengagemangs vd.

I Härad, längsmed E20 mellan Strängnäs och Eskilstuna, pågår bygget av Sveriges största solcellspark. De första stolparna kom på plats den 20 april, och i dagarna börjar monteringen av de 43 000 panelerna som utgör anläggningens första etapp.

– Arbetet har flutit på väldigt bra. Vi har pålat 15 432 stolpar och nu börjar panelerna rulla in. Det kommer att komma två lastbilar med solceller om dagen i ett par månader, säger Johan Skördare som är vd för Energiengagemang.

Bolaget bygger anläggningen på uppdrag av bostadskooperativet HSB. Finansieringen sker genom att bostadsrättsföreningar i Södermanland får köpa andelar i parken, den totala byggkostnaden ligger på runt 100 miljoner kronor.

Läs mer: Modvion har rest sitt första vindkraftstorn i trä

Halvceller ökar effektiviteten

Parken i Härad ska bestå av 340 watts monokristallina paneler med så kallade halvceller. Normalt sett består en solpanel av 60 celler, men här finns i stället 120 celler som är ungefär hälften så stora.

Med hälften så stora celler minskar strömstyrkan och därmed resistansen, vilket i sin tur ger lägre energiförluster. Dessa solpaneler är runt 10 procent dyrare i inköp än de vanliga polykristallina som används vid de flesta större anläggningar, men ger i gengäld runt 10 procent högre produktion.

– Egentligen är det faktiskt en bättre investering eftersom det blir en lägre kostnad per kilowatt på lång sikt, så på 30-40 års sikt är det billigare, säger Johan Skördare.

Den första etappen som byggs nu får en installerad kapacitet på 14 megawatt och ska enligt tidsplanen vara uppförd och uppkopplad mot elnätet i augusti. Den beräknade årsproduktionen ligger då på 13 000 MWh.

Redan där blir parken utanför Strängnäs störst i Sverige. Ett försprång som kan blir större när byggets andra etapp drar igång våren 2021. Då utökas den med ytterligare 7 megawatt, vilket ger en total installerad kapacitet på runt 21 megawatt.

Läs mer: Soldrivna ånggeneratorn från Linköping är extremt effektiv

Lägre spänning för billigare drift

Vissa större solcellsparker har börjat gå över till att använda sig av högre spänning i det lokala nätet. Men i Strängnäs väljer Energiengagemang att fortsätta på välbeprövade 400 volt, trots att det medför merkostnader när elkablarna på områden måste vara tjockare och kortare än vid högre spänning.

Johan Skördare menar att det finns för lite information om hur väl komponenter klarar att kontinuerligt köras på högre spänning, även om exempelvis de växelriktare som finns på marknaden är typgodkända för en spänning på 1 000 volt.

– En solcellspark ska fungera och producera i 35 eller 40 år. Men om du har komponenter som börjar strula, växelriktare som går sönder eller säkringar som löser ut i onödan, då får du högre driftkostnader och det är väldigt viktigt att minska driftkostnaderna i ett sådant här projekt, säger Johan Skördare.

Läs mer: Solpaneler smälter snön innan den blir för tung

Förutom energiproduktion ska solcellsparken också bli hem åt humlor och bin. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska genomföra ett forskningsprojekt på platsen, och har tagit fram en fröblandning med blommor som lockar till sig pollinerande insekter: rödklöver, vitklöver, humlelusern, svartkämpar, alsikeklöver och kummin.

Forskarna ska parallellt göra inventeringar av insektslivet i området före och efter utsädet, för att ta reda på vilka arter som finns på platsen, hur många individer som lever där och hur de mår.

– Vi kommer att så in sex olika pollinerargrödor som ska finnas i parken mellan och under solpanelerna, sen kan humlor, bin och andra pollinerar ha en 45 hektar stor refug med bra förutsättningar, säger Johan Skördare.

Simon Campanello

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt